top of page

עשרות, מאות, אלפי שנים הסתירו מאיתנו את האמת, גידלו אותנו על שקרים, והרעילו את גופנו ואת מוחנו כדי שניתן יהיה לשלוט בנו- עדר של עבדים צייתנים, בתדר של פחד מתמיד, מחסור קבוע...

"מי שעסוק בלדאוג ללחם של מחר,

לא פנוי לחפש את העוגה של מחרתיים..." 


מי הם מתכנני השקר העצום והבלתי נתפס הזה? מי הם במאי הסרט הזה- המציאות שלנו- שעולה על כל דמיון? מי מחזיק את המפתחות לאזיקים בהם אנו, המין האנושי כולו, שבויים דורות על גבי דורות? ולמה?

מאחורי השקרים, ההסתרות, ההונאות -

הגיעה העת לפגוש את האמת

אם יש לכם חומרים מתורגמים שתרצו שיופיעו באתר זה

אם אתם מרגישים צורך לפעול כדי לשנות את המצב >

bottom of page