top of page
reverse-osmosis-filter-tap-closeup-with-dripping-w-2022-12-16-15-01-43-utc.jpg

 פלואוריד 

הפלרת המים - ככל הנראה ההרעלה המקיפה ביותר, ולכן גם המזיקה ביותר, מבית היוצר של השטן. כי... מי לא שותה מים? וגם מי שלא שותה מים, שותה משקאות אחרים המיוצרים ממים, ואוכל פירות וירקות ששתו מים, או שותה חלב של פרה ששתתה מים... השיטה - כמו תמיד, מתוכננת היטב, מוסווית היטב, ומהונדסת עד קצה העצם. כולל בקבוקי "המים המינרלים" שהם המפלט האלטרנטיבי - ומי בודק מה יש בתוכם?

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

פלואוריד
הונאת הפלואוריד - קווים לדמותה
28:44
הפלרה - עצירה ובלימה - חלק 1
12:50
הפלרה - עצירה ובלימה - חלק 2
13:58
הפלרה - עצירה ובלימה - חלק 3
13:30
bottom of page