top of page
forest-sun-rays-river-through-light-breaking.jpg

 באור האמת - מסר הגביע 

 

זהו מאגר הפודקסטים לאוסף ההרצאות שנתן המואר עבד רו-שין

בשנות ה-30 של המאה שעברה, והעוסקות - רובן ככולן - במהות הנשמה האנושית

והאופן בו עלינו לפעול כדי לעלות לעבר ההארה,

או במלים אחרות - להגיע לתודעת האחדות עם היקום ועם הכוח המניע אותו - האור.