top of page
6.jpg

 מגיפה מתוכננת 

 Plandemic 

סרטיו של מיקי וויליס, שפקחו עיני רבים לקיומה של אג'נדה, המכתיבה את המהלכים האמיתיים בעולמנו, ובכללם את הפצתן של "מחלות" ו"מגפות".

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

Plandemic | מגיפה מתוכננת
מגפה מתוכננת - חלק 2
01:15:10
מגפה מתוכננת - חלק 1
26:47
מגפה מתוכננת 3 - אדוארד גריפין ומטיאס דזמט
11:08
מגפה מתוכננת 3 - בקרוב - פסיכוזת המונים
07:09
bottom of page