top of page

באור האמת - מסר הגביע - 14 הכל חייב להיות חדש!

עבד רו-שין

14. הכל חייב להיות חדש!

בכם, נושאי הצלב מן הגביע הקדוש, חייבת המילה להתגשם ראשונה!

עליכם ללכת לפני כל האנושות על-פני-האדמה כדוגמה מאירה לכל אשר מניע את האנושות כאן על-פני-האדמה.

המילה מתגשמת בכם, אם עדיין לא הגשמתם אותה בעצמכם מרצונכם החופשי!

דהיינו, הזמן אינו מאפשר לרצונכם להחליט מתי תגשימו אותה, אלא נקבע כבר עבורכם הזמן שבו חייבים אתם להיות מוכנים ומזומנים לשרת את האנושות על-פי רצון-האל. מוכנים לשרת יהיו, מכל מקום, רק אלו אשר חידשו עצמם מפנים ומחוץ בצורה מלאה והותירו את כל הישן מאחוריהם!


לשם כך ייעטה עליכם מעיל האחריות העצומה, שיקשט אתכם בפני העולם כולו, אולם אף יכביד ויחנוק את זה אשר יסרב להותיר באמת את הישן מאחוריו.

אתם חייבים!

השפעתה של המילה עבורכם היא דבר שעדיין אינכם מסוגלים לתפוש, משום שאינכם מעוניינים בכך. ועדיין היא תהלום באנשים בחומרה מספקת; שכן היא תמחץ ביד-ברזל את אשר יעמוד בדרכה, או אפילו יתנגד בלבד.


לא היכרתם עד-כה את עוצמתו של רצון-האל הכל-יכול, משום שהעת לכך אך-זה הגיעה. לא תתאפשר לכם כל סטייה מן המילה החדשה עבורכם לחלוטין: "אתם חייבים!"

לא תוכלו לפנות כפי שעשיתם עד כה, לא לימין ולא לשמאל, אלא חייבים אתם לכוף ראשכם בפני החזק מכם, הוא אשר איפשר את קיומכם מלכתחילה!


ואולם כל זה הוא למען ישועתכם, למען אושרכם! ולכן אין כל דרך אחרת, אלא עליכם לכוף עצמכם וללמוד כיצד עליכם לחיות בבריאה הזו.

כדי להקל עליכם, נתתי בידכם אפשרות ללמוד כאן על ההר.

דבר זה אמור להכשירכם להדהוד משותף, כדי שההרמוניה הנדרשת תביא להסדרת כל הטוב על-פי חוקי-הבריאה.

האהבה היא זו שהציעה לכם אפשרויות אלו, כדי שההדהוד החופשי בהרמוניה ישמור עליכם מפני הרוע הרב.

הצעתי זאת לכם באהבה, ולמדתי רבות מכך, ועוד רבות נאלצתי ללמוד ולהבין בעצב, את שאמור עדיין לפגוש באנשים, את הקושי הבל-יתואר, עד שיהיו כפי שהם חייבים להיות, ובפרק זמן קצר למדי.


רבים מביניכם ניסו להיאחז בחריקת שיניים בישן, בחיים המשותפים שהוצעו לכם, שניסיתי ליצור עבורכם כחוויית-מעבר ולשם הכשרתכם לזמן החדש!

ואולם אתם לא זיהיתם כלל את המשמעות האמיתית של הדבר אשר הוצע לכם, משום שהתייחסתם אליו, כפי שאתם עושים לעתים כה קרובות, בשטחיות, ולא הצבתם את האמון מעל לקוצר-הרֹאִי האנושי הרגיל, האמון שאמור היה לחיות בקרבכם כבר מזה-זמן רב, שאמור היה לסייע בידכם להתגבר על הקשיים שמציבות החולשות האנושיות.


לשם הרמתכם מתוך הישן הצעתי לכם את ידי!

על אף זאת רבים הקשו זאת עלי ללא הרף בזוטות. סירבתם לאחוז ביד שהושטתי לעברכם כדי לסייע במעבר.

ועדיין, כל זה היה אמצעי למטרת סיוע רב יותר, שיכול היה להביא לכם ברכה. אך אתם התייחסתם לכך רק כאל דבר שאמור להביא תועלת ארצית ליושבי-הארץ! זו היתה שגיאה גדולה, שגרמה לכם, כך חשבתם על-כל-פנים, לאבד אוצרות שלא יסולאו-בפז, עוד ברגע האחרון!


ביקשתי לאפשר לכם, בכך, להתוודע בקלות רבה יותר למונח "חובה ממשית", בראש ובראשונה לאפשר לכם לחוות אותו מרצונכם, כדי שיוכלו דברים רבים לחלוף על פניכם, כל נוקשות הרצון-האנושי כלפי הבורא, שיש להקריסה בקרוב, ושאליה הרגלתם עצמכם בקלות-דעת.

לא עבור כולם צלח הדבר בידי, לצערי, רק לאלו אשר העמידו עצמם לרשות המשימה הגדולה בלא כל טענות ומענות, וכך... התאפשר להם לצמוח ולהבשיל בתוך עצמם חזקים ומלאי-און.

מהם יבשילו פירות מתוקים, לא רק ברוח, אלא גם על-פני-האדמה.


אצל האחרים עמדה עדיין קשיות-עורפם לרועץ, שכן מהות קיומם נסובה אך-ורק לעבר הארצי. ידוע לי הדבר, אף שאיש לא דיבר עמי על-כך.

רצוני האמיתי לא זוהה על ידכם, משום שעדיין אינכם מכירים אותי נכונה, ועל אף זאת חייבים כולם לדעת שמבקש אנוכי להסיט מהם דאגות בדברים מסוימים, במועד המתאים.

לא ניתן היה למצוא אצלכם הדהוד משותף לכולם.משום כך הריני מעלה כיום את המשאלה שאותה כבר הודעתי, והיא, שתעשו שימוש בכל אשר הצעתי לכם כאן למעלה.שכן אתם סבורים שהדבר רק ישרת את זולתכם, ולא אתכם.

בקרוב יקרוס כל הישן באנשים, כל שלא יכול היה להיזנח מתוך רצון חופשי. ועל הישן נמנים דברים רבים שאינכם משערים. גם כאן, שוב, אתם מקלים ומניחים לעצמכם יותר מדי, כפי שהורגלה האנושות לעשות תמיד עד כה.

אולם הפעם אתם טועים בכל תקווה, ולו הקטנה ביותר!

דבר מן הישן לא יחמוק עוד, מדובר בדרגה שהיא גבוהה מן הרצון האנושי האישי והנוקשה, אשר סיגלו לעצמם האנשים מזה אלפי שנים. הוא יקרוס יחד עם כל הקשור בו! וכל-זה רב מאד; שכן הוא כולל הרי את כל שניכס האדם לעצמו עד-כה, ומרכיב את כל מה שמכונה "ישן".


המכה תגיע מן האור!

ככל שיאחז האדם חזק יותר בזה או בהוא, ככל שיבקש לדבוק בו בעוצמה רבה יותר, כך אף קשות יותר יהיו הפגיעות שייפגע, שכן מגיעה כעת השעה בה יהיה על השקר הזה לרחוק מעליו בכל מקרה. לא ניתן עוד להמתין, לא ניתן עוד להתעכב ולסייע בחמלה ואהבה; שכן הישן עבר, חלף ואינו עוד.

זהו צו-הבריאה, הוא טבוע בפעולתה העצמאית של הבריאה המבשילה. אולם אתם תהיו הראשונים להיפגע מכך. הוא יחזק אתכם, או יפצע אתכם, בצורה מלאה, לפי האופן בו תתייחסו אתם לצו זה, שהפך כעת לכוח-עליון בהתגשמות אחרונה שלא ניתן עוד להשפיע עליה!


זה אשר לא ייפרד מרצונו החופשי מכל הישן הכובל אותו, ומונע מבעדו את צמיחתו מחדש, הוא יופרד ממנו בכוח, יהיה אשר יהיה. אין דבר אשר אינו כלול בהיקפו של צו זה.

אתם תחוו זאת בתוככם ולא תהיו רשאים לטעון דבר כנגד. מי שיהיה עבורו הכאב הכרוך בכך קשה מנשוא, האשמה כולה שלו. וזה אשר ימאן להיפרד מן הישן, ויאחז בו עדיין בחוזקה, ייאלץ לבסוף להיכחד יחד עמו.

האדם יידרש לעמוד כאדם חדש לפי רצון האל, חופשי ומשוחרר מכל הישן, או לשקוע יחד עם הישן אל האבדון.


הישן חלף ואינו עוד!

אלו הם הדין והגשמתו גם יחד. הכל חייב להתחדש! בכך טמון התנאי ההכרחי שקבע האל, לאדם שלא ידע עד-כה מה משמעותה של "חובה".

לא תוכלו להעמיק די במהותו של תנאי זה. זוהי קריאתי, היוצאת אליכם מתוך דאגה. בכך אני מכיר ברדידותכם. אולם במקרה הזה היא בלתי-נסלחת. לכן, שנסו מתניכם והבהירו לעצמכם בכל חומרת הדין את משמעותן של מלים אלו.

ה"חובה" שהיתה עד כה בלתי מוכרת, היא-היא "החדש" הגדול, בראש ובראשונה, עבור האנשים על-פני האדמה. זהו כעת הרצון-העליון שנקבע בבריאה-המאוחרת, הפועל באופן מיידי ומחייב. זהו חידוש שהאדם מבקש לצאת כנגדו, כפי שיכול וכפי שהתרגל לעשות עד-כה, כפי שחשב שיוכל, כ"אדוני" הבריאה הנושא את כתרה.

החובה הזו היא הגרעין שבבסיס החדש! משום שהיא כוללת ומחייבת את השינוי המלא של כל הקיים.

מעולם קודם-לכן לא היה כדבר הזה בבריאה-המאוחרת, כפי שעתיד הוא להתרחש כעת. הישן חלף ואינו עוד, דהיינו: אתם, האנשים, נכרתים מן הירושה! נכרתים מן הכוח שנמסר בידיכם בבריאה-המאוחרת הזו.

ולראשונה ייקרא אל האנושות כולה:אתם חייבים! לאחר שנקרא אליה עד-כה: כדאי לכם!

בכך בלבד מתחדש הכל, ובכך בלבד ישתנה כעת הכל, הכל חייב להתחדש, הכל יהיה אחרת משהיה עד-כה. זהו מצב הדברים.


באהבה ביקשתי לנהלכם, להובילכם בזהירות אל הטבע החדש, שבו תקבלו בתודה, מרצון חופשי ובשמחה את הקרקע הנכונה לשינוי המתחייב בכם, התואם את רצון-האל.

בכך ביקשתי לאפשר לכם לחוות את השינוי ללא כאב, כך שיעניק לכם שמחה ולא סבל, אם תחושו אותו בהדהוד משותף, מרצונכם-החופשי, דרך הבנה וידיעה חסרי-אילוצים, אילוצים שיהיו חייבים לדכא את רוחכם אם תתעקשו לאחוז בישן בעודכם נזכרים לפתע, שאנושות זו קיבלה, עבור דרכה, את הרצון החופשי.


ואני אומר לכם, כל זה היה!

האנושות לא כיבדה את חובתה, לא עשתה שימוש בזכותה לרצון חופשי, ורק שיעבדה את כל הכרוך בכך, ניהלה עצמה בצורה שגויה, תחת אשליית האדון השקרי, שאינו יודע את קיומו ואת גודל ממלכתו!

הבריאה-המאוחרת כולה כרעה בזעקות תחת עומס יוהרתו של האדם, שהתייחס לעצמו כאל מרכז ההתרחשויות כולן, שסירב לסגל עצמו ולהשתלב ביקום, ורק הציב עצמו בדרכו והפריע להתנהלותו, כאילו למענו בלבד נברא.

האנושות נושלה מכל כוחה, עד אשר תבחר להצטרף בשמחה, מרצון, אל הדהוד בריאתו של האל! שכן רק הצטרפות כזו תוכל לאפשר את צמיחתה האמיתית.

ובעולם הקטן כאן על פני ההר, אותו ביקשתי להכשיר בעדינות עבור החדש, ואילו עבור האדם לחלוטין בלתי-נתפשת עדיין העובדה, שעליו להכפיף עצמו, כמו כל יצור אחר, לרצונו העליון של האל, גם כאן למעלה, בכל זאת זוהרת לעתים-קרובות נוקשות ההתקשרות אל הרצון-האישי, באותו האופן שהיה כה הרסני וקטלני עבור הבריאה-המאוחרת.

את האהבה לא ניתן לראות, שכן ראשית הרימה ראשה האהבה-העצמית ודחפה עצמה אל קדמת-הבימה בחפשה אחר תועלת עבור עצמה!

כולם ביקשו להגיע לגדולות. ואולם הדברים הקטנים, אלו המאפשרים כלל את קיומם של הגדולים, הם נותרו קשים מדי עבורם. האדם ביקש לנטוע את השורש העיקרי של נשמתו באדמה החדשה, אולם ניסה להותיר כמה שיותר שלוחות-משניות ממנה באדמה הישנה.

שורש כזה לא יוכל להצמיח דבר בריא כלשהו; שכן כתוצאה מכך יחלה שוב גם השורש העיקרי מהר למדי.


וכעת אני הורס את הגשרים למענכם, אלו שביקשתי לתת בידכם עבור הזמן-החדש, כדי לסייע במעבר חסר-כאב מן הישן והמוכר! אמנם לא רציתם לצאת כנגד בקשתי בגלוי לחלוטין, אולם על-פי טבע-האדם חיפשתם דרך עקיפה עבור עצמכם, והפניתם את התנגדותכם כנגד כל אותם נבחרים, שבהם הייתם אמורים לדבוק, בשאיפה חסרת-היגיון שהם יציגו עצמם בפניכם, בן-לילה, אם יבקשו לזכות בחסדיכם.

כבר יש אחדים, המתנגדים או מתייחסים בחוסר אמון, כבר מראש, לכל אשר מוצע להם על ההר, שכן הוא חייב להיות בעל יתרונות ארציים עבורם, כדי שירצו להכפיף עצמם אליו!

ואולם אינכם יכולים לשער כלל שכל זה הוכן למען מטרות גבוהות הרבה יותר ויקרות יותר עבורכם, ואף לא שכיבוש-עצמי יכול להביא תועלת רק לאלו שאכן הצליחו בכיבוש.

וכך חלקכם סירבו לכך, או שסברו בקנאה שבעשותם זאת הם עלולים להביא תועלת לאחר! כמה קטן, כה קטן כל זה נראה, בהשוואה לכל הדברים הגדולים שיפגשו בהם כאן, על ההר, כל יום, ובכל שעה. האדם מבקש לעסוק בזוטות, בעוד עולם ומלואו שוטף אותו מכל-עבר ללא הרף.


ולכן אני הורס היום את הגשר הזה, ואתם, שסירבתם לחצותו עד כה בהדהוד משותף מלא שמחה, ברצון אמיתי לסיוע בדבר הגדול, אתם עומדים היום על הגדה, שחלקה כבר נוגע בחדש, וחייבים כעת לנסות לגשר בקפיצה על הפער שבין הישן לחדש!

אך איש לא יצליח בכך בלא לפצוע את עצמו, בדרך זו או אחרת, כל אחד לפי אופיו, כפי שהביאו לידי ביטוי, ועדיין מתקיימת האפשרות, שלא יגיע אל החדש, ויקרוס למעמקים. הושטתי לכם את ידי לעזרה. לא כולם אחזו בה בהכרת תודה.

ואולם היו אלו זוטות בלבד שביקשתם להתנחם בהן. ולאף אחת מאותן זוטות לא יֻתַּר לחצות יחד עמכם לעבר החדש. גם לכך יהיה עליכם להתרגל, שכן בעתיד לא יתקיימו עוד זוטות, רק אי-צדק או צדק. אם גדול או קטן - אין כל הבדל; שניהם מפרים את ההדהוד המאוזן בבריאה.


ואם תאמרו לעצמכם: "כן, לו ידענו שבזה מדובר, היינו שמחים בכל מקרה להגשים זאת, שהרי אנו מצפים כבר זמן רב לשלב את רצוננו הטוב והגדול עם המעשה!", הרי שאתם חושבים בצורה שגויה.

בעשייה מרצון-חופשי טמונה האמת!

רק אם תנסו לקדם את הבנייה, את ההדהוד בתיאום, מרצון-חופשי ובשמחה, יהיה בכך משום ערך כלשהו עבורכם, ורק זה יוכל באמת לסייע בידכם ולהועיל לכם!

לו נתתי בידכם הסברים לגבי מטרת בקשותיי והנימוקים להן, לגבי ההשפעה שתהיה להגשמתן עליכם, לא היתה בכך כל תועלת עבורכם; שכן מעשיכם היו נותרים עדיין מותאמים לתפישתכם, גם אם חדורי רצון-טוב, עדיין מותאמים לתפישתכם.

הסברים אלו לא יכולים היו להגיע אל תוככם פנימה, כמהות החדשה של קיומכם ובעשייה מובנת-מאליה מתוך רצון חופשי, על-פי כל הידע שכבר התאפשר לכם. זה היה מלאכותי, כאז, כן היום. ואילו אצל האנשים המתחדשים כאן למעלה חייב הכל להיות אמיתי!

כך נפרד מעצמו תמיד האמיתי מן המלאכותי, במעשה ובמחשבה, וכאשר מגיעה קרינת יום-הדין, היא מסלקת את המלאכותי. היא ממוטטת אותו, משמידה אותו, משום שהמלאכותי נמנה על הישן, שחייב כבר להסתלק מעמכם, ואינו שייך עוד לכאן!

כאן לא יועילו אז כל טענות ומענות; שכן זהו הרצון-העצמי, ואפילו הרשלן או השטחי ביותר אינו יכול להאשים אלא את עצמו, על שלא השקיע מאמץ רב יותר להגיע אל עומק המשמעות.

בכך, על-כל-פנים, פתחתי לכם תיבת-אוצרות נוספת, שתוכל למלא את כיסיכם בשפע. ואולם גם כאן פנו אחדים מכם בבוז וביוהרה שקרית, או אף בזחיחות-דעת.

זו היתה, ככל-הנראה, השגיאה הקשה ביותר שיכולים היו לשגות; משום שהחמיצו בכך רבות עבור עצמם, והחמצה זו יכולה עדיין לגרום לקריסתם, שכן היא הותירה אותם מאחור וכעת יידרשו להשקיע מאמץ כפול ומכופל, כדי להשלים ברגע האחרון את שאבד להם.

לעתים קרובות הוצעה לכם ההזדמנות, בחיים המשותפים, להיות לעזר לאחרים או אף לבצע את העבודה הכללית הנחוצה לרבים כל-כך, ואשר תרומתה לפרט רבה כל-כך, ללא יוצא-מן-הכלל. בין אם ביציאה אל הרחוב או במישור התפעולי.


היו דברים רבים לעשותם, ובמוכנות לסיוע מרצון-חופשי, לטובת הכלל, אין כל הבדל בין דרגות ההכשרה השונות; שכן כל אדם יכול להתהדר בה, והיא אינה מפחיתה מכבודו לעולם.

אדרבא, ככל שיבקש האדם לרומם עצמו, כך עליו להיות מוכן לסייע בכל דרך, מיוזמתו הוא. בהזדמנות שהצעתי לכם טמון היה סיוע שלא-יסולא-בפז!

זה אשר הושיט יד לאחוז בה מרצונו החופשי, הגברים בעבודות הגסות והקשות יותר, הנשים בפעילות קלה ומתאימה יותר, יכול היה לשחרר את הכבלים הישנים והחזקים מקודם, שהיו בעלי השפעה אפלה, לעמוד חופשי מהם ולכרוך עצמו בנימים החדשים והעוצמתיים שנשלחו אליו מלמעלה, שיאחזו, יקדמו, ירימו ויחזקו אותו.


ולא רק ברוח, אלא אף בגוף!

מדברים רבים השתחרר ודברים רבים וחדשים אף הקים; שכן

רק בתנועה ופעולה יוכל הסיוע הגדול לעמוד לו, כפי שידוע לכם מן המסר.

והרי יש רבים כבר ביניכם שהצליחו לחוות זאת בעצמם בבירור, ושמחים ומלאי הודיה הם על-כך.

לא ניתן יהיה לסייע לזה שאינו מבקש לסייע לעצמו. לכן, לא כולם יזכו לחסד אוהב זה; שכן אחדים מכם, השוגים במחשבתם, אף מתוך יוהרה, חלפו בריקנות על-פני ההזדמנות ששבה והציעה עצמה, או נמנעו בצורה מפורשת מכל עבודה, כל-עוד לא אולצו לבצעה. גם לזחיחות-הדעת חלק גדול בכך. אולם המכריעה היא היוהרה, אותה תיארתי במסר שלי כאויב הגדול ביותר והצלפתי בה בצורה מפורשת דיה. והיא חזרה והציגה עצמה שוב-ושוב, בכל-פעם בצורה חדשה, ובכל זאת לא זוהתה ככזו על-ידי אלו שהשתעבדו לה.


את שכרכם על התנהלות שגויה זו, מכל-מקום, כבר קיבלתם; שכן התפתחותכם נותרה הרחק מכל דרגה אליה אמורים הייתם להגיע, כאשר דחיתם מעליכם כל אפשרות לסיוע, ולו העוצמתי ביותר. והדבר מתחדד והולך, ובקרוב יהיה חייב לחשוף ולהציג עצמו.

נוסף על כך, מספר נימי-קארמה אפלים עדיין כרוכים סביבם, והם דוחפים כעת לעבר ההיפרדות הנדרשת, לאחר שלא ניצלו את ההזדמנות לשחרור קל וסמלי יותר, כאשר זו התאפשרה עבורם.


האהבה שרתה בכל אשר הוצע לפניכם! שפע חסד עשיר, הדרכה מעודנת, אותם באפשרותי להציג בפניכם כעת, לאחר שחלף המועד, כדי שכל אחד יוכל עדיין לזהות, מה חמק מידיו עקב יוהרתו האנושית, או מה כבר רכש לעצמו בענווה!

לא רשאי הייתי לומר לכם כל-זאת עד-כה, שכן הכל חייב להגיע מתוך רצונכם החופשי, אם תפקידו הוא להביא לכם את התועלת הטמונה בו.איני מציע אלא הזדמנות ומראה לכם את הדרך. את ההחלטה עבור עצמכם עליכם לקבל לבדכם.

הסטתי עבורכם את המסך. אל תניחו לניסיון לחלוף על פניכם בלא לעשות בו שימוש.

רבים מכם עדיין אינם תופשים עד כמה חמור, באיזו חומרה עצומה יש להתייחס לקריאתי, וכמה תועלת יקרת-ערך טמונה בכל סימן קטן שהענקתי לכם, ושלא ייחסתם לו כל חשיבות.


ופתאום יום אחד תהפכו מודעים לכך. ואולם אז כבר לא ניתן יהיה להדביק את הפער, תוכלו אז רק לְבַכּוֹת בדיעבד את הדקות בהן התעכבתם.

באושר אנוכי מביט באלו שנאבקו לגבור על האדם הישן שהיו עד-כה, למען הדהוד משותף והתאמה.

ייקל עליהם לחיות כעת בחדש; שכן הם מלאו באהבה נאמנה, ובהגשמתה השתנה הכל עבורם ברוגע ובעדנה, הם עצמם חדשים כעת, ועומדים מוכנים בבוא השעה, בעוד האחרים שוקעים בתהומות יגונם!הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בקבוצת טלגרם ייעודית.
להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 14.06.2023

Comments


bottom of page