top of page

באור האמת - מסר הגביע - 19 כאשר המצוקה בשיאה. . .

עבד רו-שין
הרצאה 19 בקובץ ההרצאות שנתן המואר עבד רו-שין בשנות ה-30 של המאה שעברה, והעוסקות - רובן ככולן - במהות הנשמה האנושית והאופן בו עלינו לפעול כדי לעלות לעבר ההארה, או במלים אחרות - להגיע לתודעת האחדות עם היקום ועם הכוח המניע אותו - האור.
התרגום נעשה על פי נוסח הספר המאגד את ההרצאות, במהדורה משנת 1940-1941, בשפה הגרמנית (שפת המקור של ההרצאות).
19. כאשר המצוקה בשיאה, קרובה ידו של האל מתמיד!

"כאשר המצוקה בשיאה, קרובה ידו של האל יותר מתמיד!" המילה פוסעת כבר מזה עידנים ברחבי הארץ. היא יוצאת כמילת נחמה מפיותיהם של רבים, אולם לעתים קרובות בלא כל מחשבה, ורק לשם יציאת ידי-חובה אל מול מצוקתם של אחרים.


המילה היפה, הטומנת בחובה הבטחה, הפכה לנוסחה רשמית וריקה של נימוס חברתי.

ואולם מי שאינו מעוניין לנקוב בשמו של האל, כפי שקורה אצל כה רבים, המנועים מכך מאלף ואחת סיבות, הוא ישתמש בניסוחים כגון: "אחרי הגשם יוצאת השמש", או פתגמים שגורים אחרים, בעלי משמעות דומה. כאלו יש רבים.


אך אף אחד מהם אינו נושא בתוך עצמו את עומק הכנות והכוח כפי שעושה זאת המילה:

"כאשר המצוקה בשיאה, קרובה ידו של האל יותר מתמיד!"


את הכוח המכוון המניע את המילה יחוש כל אדם, אם יחשוב עליה כאשר הוא מצוי במצוקה קשה. מצוי בו דבר-מה מיוחד, שאינו נמצא באף אחד מסוגי-הנחמות הרבים המוצעים לנו. הוא צועד קדימה כגיבור מנצח, ואתם חשים זאת, בלא שתוכלו לומר בבירור איזו מידה של ביטחון ורגיעה הוא מסוגל להשרות עליכם.

ואולם זה אשר נמצא בתוך המסר, יודע את כוחה של המילה, כאשר היא מהדהדת בחוק הבריאה. שם טמון סוד השפעתה. המשפט האמור כאן קשור היטב לתנודות האור ומעביר על-כן כוח, החייב להפתיע כאשר הוא נופל על קרקע פורייה.

אך זהו תנאי בסיסי, כמו אצל כולם: הקרקע חייבת להיות מוכנה לקבלתו!


במצוקה קשה זוכה האדמה לעתים קרובות לעיבוד כתוצאה מן הטלטלה. כך יכולות המלים לבנות לעצמן גשר לסיוע מתוך כוחו של הבורא, העומד היכון למען כל יצור, שכן הוא מהדהד בבריאה כולה. כל שנדרש מן היצור הוא להביט באמון לעבר הבורא; והאמון בונה תמיד את הדרך הטובה ביותר לסיוע שיבוא מתוך כוח זה.

וכעת המהלך לשימוש במשפט יהיה כך:

המלים: "כאשר המצוקה בשיאה, קרובה ידו של האל יותר מתמיד!" מעוררות את האמון בקרב האנשים המאמינים באל. מתוכו בונות מילים אלו גשר; שכן האמון שנוצר באמצעותן עולה כעת כבקשה, כתפילה, משום שהתקבל ברוחות-האנוש.

וכך נפתחת הרוח לכוח חדש שיזרום דרכה אל המקומות הלוחצים עליה ביותר.


כך יישטפו המקומות, שנכבשו בידי רצונו של האופל, בקרן האור אשר תכריע את האופל.רוצים להמשיך לקרוא? היכנסו לערוץ "באור האמת - מסר הגביע" באתר זה (תחת תפריט "החוק הטבעי").

הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בקבוצת טלגרם ייעודית.
להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 20.07.2023

bottom of page