top of page

באור האמת-מסר הגביע - 21 אלומת-הלהבה המנקה

עבד רו-שין
21. אלומת-הלהבה המנקה

גם היום שוב חוגגים את חג-המולד אנשים רבים היודעים על בן-האלוהים ישוע ומאמינים באופיו ושליחותו.


על אף שהשליחות אינה מוכרת על ידי האנשים בצורתה הנכונה, שכן רבים חושבים שהוא הגיע אל האדמה רק כדי לסבול ולמות עבורם, הרי שעדיין קיימים ביניהם גם כאלו הפונים לעבר האל ברצון הטהור ביותר ומודים לו על ששלח את בנו.

ולאנשים הללו יש לעזור למען רצונם הטהור, גם אם בכאב וייסורים אם לא ניתן אחרת, כדי להביאם להכרה בטעותם!

הכאב והסבל, ולאחריהם מעשה האהבה הגדולה, הם אשר יסייעו להם שוב, כדי שרצונם הטהור לא יאבד בעבור תפישה לימודית שגויה, שאותה רכשו בבתי-הספר ובכנסיות, ושאינם מסוגלים עוד להשתחרר ממנה בעצמם, שכן הם פוחדים שמא יאבדו אחיזתם וייוותרו חשופים לעוינות הארצית.

יש לעזור לאנשים!

ואולם לא לאלו אשר הולכו אף הם שולל, אך אינם נושאים בחובם את הרצון הטהור, אלא הם פועלים מתוך חולשה, שטחיות, שוויון-הנפש לכל הקשור בחג זה. וגם לא לאלו אשר מתייחסים אל החג כאל אירוע ארצי, ומתעלמים מהיבטיו הרוחניים, מתוך הרגל!

עבורם לא תישא קרן-האהבה, החודרת דרך להבת-הדין אל חג הכוכב-הקורן, סיוע ואושר, אלא היא תפגע בהם, שכן הם חייבים לקרוס ביום-הדין!


"הכוכב-הקורן"!


הוא יתקדם ויתקרב עוד ועוד אל עבר האנושות על-פני-האדמה, בכוח הפשוט הנובע מטבעו הרוחני, הגם שאינם מזהים אותו עדיין.

הוא ישטוף אותה כשליח-האל, כעדות לזה אשר נשלח למלא את רצונו של האל-הקדוש!

הוא יחדש הכל; שכן מתוך קרינתו יקרוס הכל וייפול כל אשר נפסק כי יתמוטט ביום-הדין! הוא יצית את תחילת הפעולה. בקרינתו תחוו בקרוב את החומריות הגשמית!


זוהי תחילת פעולתו של הדין-הקדוש, על פי חוקי-הבריאה בחומריות הגשמית, כפי שהיא מכונה מזה זמן-רב!

דינו של כל אדם ייגזר על פי פעולותיו, המאפשרות להכיר בפנימיותו.

על פעולות אלו נמנות לא רק הפעולות החומריות שהוא מניח לאנשים לראותן, אלא גם את השפעות רצונו האמיתי, אותו הוא מסתיר, לעתים קרובות, מעיני האנשים.

השפעות רצונו ניכרות כפעולתו, שהן כקורים עצמאיים בבריאה, על פי חוקיה, ונותרים תחילה בלתי נראים עבור האנשים, כפי שכבר הבהרתי במסר, אולם קשורות למחוללן ואף יהפכו במרוצת הזמן למוחשיות וחומריות, ואף חייבות יהיו לגלות עצמן ולהיראות.

הכוכב-הקורן הקרב ובא הוא כעת המפתח להפעלת ההתרחשות בחומריות-הגשמית, וכאן מסתיים מה שהתרחש כבר במישור-הרוחני ובמרחב-האת'רי.


כוחו של הכוכב פורץ את החומות שהאדם הקיף בהן את עצמו, הוא מאפשר לו לחוש את גזר-הדין שעד-כה הצליח להדחיקו תחת מעטה חומריות גופו-הארצי.

הכוכב הוא המפתח להתרחשות שהוכנה בַּכֹּל על-ידי המסייעים המוטמעים בחומריות-הגשמית!

והוא יהיה כעת הקריאה האחרונה לאנושות על-פני-האדמה, לאזהרה האחרונה, שאף תביא עמה כהמשכה המהיר, את הקץ, שאף יהיה להתחלה, אולם רק עבור אותם אנשים המבקשים לפעול מכאן ואילך על-פי חוקי-האל, לשרת את האל בענווה, כאדונם היחיד לנצח-נצחים!

גם אם ינסו להימלט מפניו, בשאיפותיהם האישיות, וליצור לעצמם את אליליהם הנבחרים, אשר כעת מורחקים מבימותיהם על-ידי האל הכל-יכול, המרסק אותם, ויחד עמם ממוטט גם את אלו שבזכותם עלו לגדולה.

אנשים, מצויים אתם בזמן שעל חומרתו מחויבים הנכם להודות לאל, שכן רק הוא לבדו יוכל להביא לכם הצלה, בכך שיעירכם מתרדמה עמוקה, בה שקעתם מרצונכם האישי!

טלטלות על גבי טלטלות יפגשו בכם כעת, מכל סוג וסוג, ארציות ואולם קשורות קשר הדוק לרוח. אל רוחם של אנשים רבים ניתן היום להגיע רק דרך החוויה הארצית, בצורתה הגשמית ביותר, לאחר שקהו מדי חושיהם, וכל רוחם נעולה מאחורי חומות-בצורות, והם חולמים כבתוך שיתוק של תרדמת-הנצח.

את החומות הקים סביבה השכל-הארצי, ואותן יש להרוס תחילה ולמוטט, לפני שתוכל הרוח להבחין בקרינתו של האור.

פעולתו של הארצי, השכל המדכא את הרוח, פרושה על-פני כל האדמה ומקשיחה אותה, ואף בתוכם פנימה של אנשים רבים היא בונה עצמה. ואולם מרגע פגיעתו הראשונה של האור, היא תירתע ומעידתה כבר תהיה מהירה.

עם הופעתו של הכוכב-הקורן יקרסו החומות תחתן תוך זעקותיהם של אלו אשר עדיין תלויים בהן, כשהם מגדפים ומקללים איש את רעהו.

כל התוהו הפרוע יקושט אז במעשי-טירוף הדעת, תוך שהוא מתערב גם בתחינות הספק ההולכות וגוברות!

בדיוק משום שמלאכתו של הרשע נראית כה מקובעת ויציבה, בדיוק משום-כך תהיה הקריסה כה נוראית, שכן כחוזק ההתנגדות כך יהיה גם חוזקה של מכת-האור.

אז תעמדו אתם איתנים מול כל התוהו, תפנו מבטכם באושר אל-עבר האל; משום שחסדו הכל-יכול משמש כמגן ומקלט עבורכם, אם אכן תדבקו באמת במילה!

וביטחונכם יבטיח הגנה וסיוע לכל אלו שתחינתם הפכה לאור בהכירה את האל. אתם תוכלו להבהיר את הדרך למבקשים אחריה, הדרך המובילה החוצה מן הסבך ומן המלכודות שטמן האופל הקורס, כדי שלא ייסחפו עמו, בעוד נפשם מבקשת, במאמץ אמיתי של הרגע-האחרון, להיאחז במילה.


קרינת-האהבה מאפשרת עדיין לאנשים רבים להינצל, בעודם עומדים ביום-הדין. כאלו שהיו חייבים להיכחד אחרת, שכוחם לא עמד להם להשתחרר מן האופל, שזרועותיו ביקשו להוסיף ולאחוז בהם בעודו קורס.

קרינת-אהבתו של האל, ההולכת לפניכם! אותה אהבה הקשורה בישוע, שחלקה אף נבע מישוע.

כמו פעם, בהולדת בן-האלוהים ישוע על-פני האדמה, כך גם היום, שוב מחדש, הוכנה הקרקע לכך שחג הכוכב-הקורן שלנו יוכל להפוך לחג-הודיה לאהבת-האל הבל-תתואר!

כמו בשביעי בספטמבר מדי שנה, חג הטיהור האלוהי נחגג בשמחה, חג השושן-הצחור, כך הפך גם חג הכוכב-הקורן, הודות למעשה-החסד של הבורא, לחג של אהבה אלוהית, חג השושנה-האדומה! –

לכל מקום אליו ישלח הכוכב-הקורן את להבות רוחו הזוהרות והטהורות אל היקום, שם יתגשם תמיד, בה בעת, גם מעשה-החסד של אהבת-האל!

וכאשר הוא מפעיל כעת על-פני האדמה את יום-הדין, גם בכך נמצאת אז אהבת-האל, המביאה גאולה וחופש מן האופל ומכל משרתיו לכל היצורים השואפים אל האור!

הסיבה לכך שעל כוכב זה להפעיל את יום-הדין באלומת-הלהבות נעוצה באנשים בלבד, שברצונם המרושע והמנוגד לאל, ביוהרתם ואנוכיותם יצרו את פעולת-הרוע, שאינה יכולה לעמוד בקרינת-האור המטהרת והיא מיטלטלת וקורסת כעת!

למעשה טומנת קרינה זו באורה רק כוח טהור להעלאת כל יושבי-הארץ והארץ עצמה באירועים העולמיים המתרחשים כעת! דהיינו, קרינת אהבתו הטהורה של האל, שאותה יוכלו לשאת, על-כל-פנים, רק אלו המהדהדים בתיאום עם אהבת-האל.

וכל אשר לא יוכל להדהד בתיאום, ייגרף בכאב על-ידי טוהרן של הקרניים הללו, יהפוך לאפר, יישרף; שכן להבתו המטהרת של הכוכב אינה מיועדת לרוח בלבד, אלא לכל היצורים, וגם לחומריות-הגשמית.

ועל הטיהור נמנה גם כיליונם של כל אלו אשר אינם מסוגלים להדהד בתיאום עם אהבת-האל!

הכוכב אמור היה בכל-מקרה להגיע בזמן הזה, כדי לשפוך את מלוא זוהרו על האדמה, ולהרים בכוחו הרוחני העצום והשואב את האנושות ואת האדמה כולה, אל ממלכה חדשה, אליה הם נמנים כעת על-פי חוקיו של רצון-האל!

לו היו יושבי-הארץ בשלים דיים, כפי שאמורים היו כבר להיות היום בהתפתחותם, לו שאפו למלא אחר כל חוקי-הבריאה, היה בואו מעורר מצהלות שמחה בליבם של האנשים, ובהערצה מלאת-הודיה לאל ששלח אותו!

ואולם, משאין כך הדבר, אלא שהאנושות על-פני-האדמה שקעה בחידלון, אף יותר ממה שניתן היה לשער כלל כאפשרי, גם הופעתו מתקבלת כעת בצורה שונה. תחילה חייבת הפעולה להיות בעלת השפעה של הרס והשמדה, קודם שיוכל כוח-הקרינה המרים והמכונן לבוא לידי ביטוי בצורה הטהורה ביותר, ואז יפגע באדמה, שהמצוקה הכינה אותה כך שתהיה ראויה לקבלו!


רק משום-כך יהפוך הכוכב ליום-הדין עבור האנשים, ולכל אשר אינו תואם את רצון-האל. ועל-פי רצון-האל, ייחשב רק זה המהדהד בתיאום עם אהבת-האל, משום שהאל הוא האהבה!

האם אתם מבינים כעת את גודל הפשטות בה מצויות כעת ההתרחשויות בעולם כולו? גם המתרחש בפנים, יוכל תמיד להיות אך-ורק אהבה!

אתם, מכל-מקום, עיצבתם לעצמכם תמונה מעוותת לחלוטין של קדושת-האהבה, וכיסיתם את המונח בזוהמה.

וגם זאת, שוב, רק משום השכל הכבול לאדמה, שבהתאם לאופיו, אינו מכיר אלא אהבה ארצית הבנויה על רגש-גשמי, ויכולת התפישה שלו חסרה כל תחושה של רוחניות-טהורה. והרגש הגשמי עוות אף הוא לכדי דחף-בסיסי!

וכאילו לא-די בכך, גם את השכל הניע, תוך קידום הפוריות היתרה שלו, להדחיק אף את הדחף הבסיסי הזה, שיכול עדיין להישאר טהור כפי שמתרחש אצל החיות, ולהביאו לכדי חטא!

הצבת יושבי-הארץ בשורה אחת עם בהמת-השדה, מטרה זו לא די היה בה עבור לעגו של האופל. הוא ביקש להפחית את ערך מיניותם של יושבי-הארץ עוד נמוך מכך, מתחת לכל חיה!

האנשים, בהתפתחותם האיטית תחת הדרכתם המוקפדת של רבים כל-כך שנבחרו והוכשרו במאמץ כה רב על-ידי האור, יכולים היו אמנם למצוא עדיין דרכם מעלה מן הדחפים החייתיים, אך בכל-זאת טהורים, ששכנו בגופם, לא רק נדחפו ושקעו חזרה, על-אף רוחם שכבר התעוררה, אלא אולצו להיסוג עוד לאחור, נמוך אף יותר מן המקום בו היו קודם לכן.

דרך השכל המשרת מרצון את האופל, שאף צמח והתרחב לפי רצונו של האדם עצמו, שכל אשר כתוצאה מן הפקפוק והתהייה הנצחיים, אינו מספק עוד נקודות-אחיזה יציבות שיחזקו את הרוח, הצליחו האנשים, שהפכו כה תלותיים, לגרום לתגובה הפועלת מעצמה, ולהרעיל בחמדנות מחוכמת ומחושבת אפילו את הדחף הטהור של גופם, את הטבע החייתי הטבוע בהם!

כך בעיקרון פשה הריקבון בכל, ויושב-הארץ נדחף מטה להיות אחד היצורים הנחותים ביותר בבריאה כולה, בלא כל מאמץ, משום שתגובה זו, הפועלת מעצמה, של הרחבת השכל אל תוך כל הרשע, חייבת היתה להתרחש, מרגע שסירב לשמוע לסיוע הרב שנשלח אליו מן האור!

והאופל ידע היטב שהוא לא ישעה לסיוע זה, שכן הכיר את הבלי-האנשים, שחייבים היו להוסיף ולהתעצם מתוך גאוות השכל-השקרי.

כך, עם טיפוח השכל-השקרי, הוצבה בפני האדם לא רק מלכודת רוחנית עמוקה והרסנית, אלא בו-זמנית, וכתוצאה מן היוהרה הגואה ועולה, הונח לפניו מכשול קשה, שחייב היה למנוע מן הרוח להינצל שוב מן המלכודת; שכן יוהרתם של יודעי-הכל-מטעם-עצמם לא תאפשר כעת ליושבי-הארץ קטני-המחשבה להקשיב עוד בקלות כה-רבה לסיוע המוענק להם על-ידי האור באמצעות המילה!

אכן נכון הוא, אם אוחזת בכם חלחלה כל-אימת שאני מציין עד-כמה עמוק נפל האדם!

אני קורא לאנשים, כדי שיכירו בכך, וישתחררו מן הרשע, שאליו התמכרו כאל סם מסוכן בעקבות תחבולותיו של השכל המעוות כה קשות! שכן רק הם, לבדם, הביאו זאת על עצמם.

מוליך-השולל ידע היטב שכל זה חייב להתרחש, לאחר שהאנושות כבר פנתה בכיוון השגוי שהוצע לה על-ידו בצורה כה מפתה.

לא יכול היה להתרחש כל דבר אחר כלל; שכן השכל, שאמור היה לשמש אך ורק כמכשיר-עבודה ביצועי של הרצון-האנושי, מתערב כעת ופוגע ברצון כולו, והפך עצמו למנהיג שקרי, שכל קשר בינו ובין רצונו הקדוש של האל אינו יכול להתקיים ולפיכך גם מאהבת-האל הריהו מנותק לחלוטין.

בדיוק היום, בחג אהבתו הקדושה של האל, שבעתיד תחזור לשכון כאן, הריני מחויב שוב להציג בפניכם את התמונה, כדי שתראו כיצד בנויה, בחלקה הגדול, האהבה שלכם, כדי שתשובו בטלטלה אל הגיונכם ותוכלו עדיין לקבל ניצוץ מאהבת-האל הטהורה!

אני משרטט תמונה זו בעבורכם, כדי שניתן יהיה לנפצה יחד עם כל השקרים שאינם רשאים עוד להתקיים בבריאה לאחר ניקיונה הגדול!


לעולם לא היינו מגיעים כה רחוק אם האנשים היו שומעים בעקביות, ולו פעם אחת נוספת בלבד, לסיועו הרב של האור!

הם אולי הקשיבו בתקופות מסוימות, כאשר שהה ביניהם מפיץ-מסר, ואולם לאחר היפרדו מעליהם, סבו במהירות ממילתו ושבו במשנה תוקף לדבוק בספק ובידיעת-הכל העצמית שלהם, תוך שהם מעוותים ומעצבים אותה שוב מחדש לפי טעמם האישי.

וכך שקעה האנושות על-פני-האדמה, לאט אך בבטחה, עמוק יותר בביצת-הרפש שהכין ועיצב עבורם שכלם.

ואולם כעת, אִסְפוּ עצמכם וְאִזְרוּ כוחכם! משום שאירוע זה לא יורשה להתרחש שוב. זהו הקץ, אולם רק עבורכם, אם לא תבקשו לשעות הפעם למילתו של האל, האמורה להניפכם אל הנקודה בה אמור האדם לעמוד כאדם בבריאה הזו!

לא יותר לו עוד להתקיים בעבודתו המושלמת של הבורא, אלא כנפל, שאינו אדם ואף אינו חיה, כדי שלא להפר את יופייה, וכדי שלא להפריע עוד ולעמעם את הדהודה הטהור של ההרמוניה.

יום-הדין הקדוש מגיע, אליכם, יושבי-הארץ! לכן, היו אנשים או הישרפו באלומת-להבותיו של הכוכב-הקורן!

ואולם אתם, נושאי הצלב-הקדוש על מצחכם, הודו לבורא על הניקיון-הגדול הזה; שכן אתם, הנושאים את מילתו של המסר כשהיא טהורה ברוחכם, וברצונכם הגדול את הטוב, אתם השואפים אל הרום-המואר, לכם יעניק הכוכב את הכוח הרב, כדי להתחדש ולהתקיים על-פי רצונו של האל!

אתם תחסו תחת הגנתו העצומה של האור בזמנים קשים אלו, שיטהר ויזכך אתכם עוד ועוד, עד שתהפכו ללהבה המאירה בהערצה לכבודו של האל, שתסייע לאנשים ותמשוך אליה כל ניצוץ רוחני מתעורר ותניפו לעבר הרום-המואר!

לכן, היכנסו פנימה והאמינו במילה, שתנחה אתכם בדרך הנכונה בה עליכם לצעוד, ושתעניק לכם את הכוח לצלוח את השעות בהן ינסה הייאוש לקנות בכם אחיזה. חשבו על-כך, שכל שיבוא, אינו אלא פעולת-חסדה של האהבה-האלוהית, המאלצת את הניקיון.

בעתיד יהפוך כל חג-הכוכב, שעד כה אוחד ונודע כ"חג-המולד", לחג-הודיה לשם אהבת-האל הפועלת ביקום.

תירמו לכך גם אתם, בסייעכם לאותם אנשים, שבמצוקת-רוחם יפנו אליכם בקרוב.

הביאו אליהם את הסיוע שבמילה! זהו הסיוע שיידרש להם תחילה!הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בקבוצת טלגרם ייעודית.
להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 27.07.2023

Comments


bottom of page