top of page

באור האמת-מסר הגביע - 29 עלייה

עבד רו-שין
הרצאה 29 בקובץ ההרצאות שנתן המואר עבד רו-שין בשנות ה-30 של המאה שעברה, והעוסקות - רובן ככולן - במהות הנשמה האנושית והאופן בו עלינו לפעול כדי לעלות לעבר ההארה, או במלים אחרות - להגיע לתודעת האחדות עם היקום ועם הכוח המניע אותו - האור.
התרגום נעשה על פי נוסח הספר המאגד את ההרצאות, במהדורה משנת 1940-1941, בשפה הגרמנית (שפת המקור של ההרצאות).
29. עלייה

אל תילכדו ברשתות, אתם המבקשים אחר ידע, אלא הפכו לרואים!

חובה בלתי-ניתנת לשינוי רובצת עליכם מכוח החוק-הנצחי, אותה לא תוכלו להשליך על אחר לעולם. ממה שאתם מעמיסים על עצמכם במחשבותיכם, מילותיכם, או מעשיכם, לא יוכל איש לשחררכם, למעט אתם עצמכם!

היו שקולים, אחרת הצדק-האלוהי אינו אלא כקליפה ריקה, שעמו יקרוס גם כל היתר אל הכיליון. לכן, השתחררו! אל תתעכבו ולו לשעה-קלה, והציבו מטרה לחובה זו! רצון-כן לטוב, לטוב-יותר, המקבל אל תוכו כוח רב יותר הודות לתפילה מלאת-תחושה, יביא את הגאולה!


בלא אותו רצון כן ויציב לטוב, לא תוכל הכפרה להתרחש. עוד ועוד יבקש לעצמו הנחות, שוב ושוב, מזון חדש שיסייע בידו להוסיף ולעמוד, וידרוש שוב כפרות חדשות, בלא-הרף, וכל המתחדש בלא-הרף ידמה בעיניכם כפשע או כאב אחד ויחיד!

ואולם זוהי שרשרת אינסופית, הקושרת עצמה מחדש ללא-הרף, עוד בטרם הצליחה החולייה הקודמת להפריד עצמה.

ואז לעולם לא תגיע הגאולה, הדורשת לעצמה שוב ושוב כפרות.

כמו כבלים המרתקים אתכם אל האדמה.

והסכנה שדרך זו תוביל מטה, לעומק רב יותר, היא גדולה.

על-כן איספו עצמכם סוף-סוף לעבר הרצון-הטוב, אלו הנמצאים עדיין בעולם-הזה, או לפי מושגיכם, כבר עברו אל העולם-שמעבר!

כאשר מתקיים הרצון-הטוב, חייב להגיע קץ לכל הכפרות, שכן האדם המבקש אך טוב, ופועל בהתאם, אינו מספק מזון חדש עבור דרישת כפרות מחודשת.

ובכך יגיע השחרור, הגאולה, שהיא לבדה מאפשרת את העלייה לעבר האור.

הקשיבו לאזהרה!

אין דרך אחרת עבורכם!

אף לא עבור אחרים!

כך אף יגיע כל אחד ואחד אל הוודאות, שלעולם לא מאוחר מדי. אמנם בגין המעשה הבודד, יהיה עליכם לכפר, ללא-ספק, ולהפרידו; ואולם ברגע בו תפנו את כל מאודכם למען הטוב, תונח עבורכם אבן-הדרך לסופן של הכפרות, ותדעו לבטח שסוף זה חייב להגיע, ועמו תגיע גם תחילתה של עלייתכם!


אז תוכלו לגשת בנפש-חפצה אל ביצוע-הכפרות כולן.

כל שיפגוש בכם עדיין, ישמש למען ישועתכם, יביא אל פתחכם את שעת-הגאולה, ויקרב את השחרור.


התוכלו כעת להבין את הערך, כאשר אני יועץ לכם לצאת מיד ולרתום את כל מרצכם אל הרצון-הטוב, אל המחשבה הטהורה?


רוצים להמשיך לקרוא? היכנסו לערוץ "באור האמת - מסר הגביע" באתר זה (תחת תפריט "החוק הטבעי").

הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בקבוצת טלגרם ייעודית.
להצטרפות: Beorhaemet@gmail.com
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 02.10.2023

bottom of page