top of page

באור האמת-מסר הגביע - 30 הפולחן

עבד רו-שין

30. הפולחן


הפולחן אמור להיות שאיפה להמחשה של דבר-מה שאינו ניתן לתפישה-ארצית, כך שהחושים הארציים יהיו מסוגלים לקלוט אותו באופן כלשהו.

הוא אמור להיות שאיפה להמחשה, אולם למרבה-הצער עדיין אינו כזה; שכן אחרת, היו צורות רבות שונות לחלוטין, לו נבעו מתוך השאיפה עצמה. הדרך הנכונה לכך מחייבת נביעה ישירה של הצורה, מתוך הפנימיות וכלפי-חוץ. אולם כל שאנו רואים כיום, אינו אלא מבנה שהורכב בהתאם לשכל, ורק אחר-כך אמורות התחושות להיות מוטבעות אל תוכו. כך מוצעת למעשה הדרך-ההפוכה, אותה ניתן לכנות כמובן גם הדרך-השגויה, שלעולם לא תוכל לקיים בתוכה חיות אמיתית.


כך מתעצב לו דבר-מה מסורבל או מתבלט, שבצורה אחרת יכול היה להיות קרוב בהרבה לרצון האמיתי, ורק אז גם יכול היה לקשור עצמו אל ההשפעה-המוחלטת.

וכך, רבים בעלי כוונות-טובות נדחים מפניו במקום להשתכנע באמיתותו, משום שאין בנמצא, לעולם, צורה נכונה, שהשכל יכול ליצור במרחב-הארצי עבור דבר שאינו נתפש על-ידו!

כך גם עם הכנסיות!

מבנה-המוח, המוכוון לקבלת השפעות-ארציות, דוחף עצמו בבירור כלפי-חוץ, ודברים טובים רבים מאבדים את רושמם, משום שפעולתם נראית בלתי-טבעית.

בלתי-טבעית יכולה, על-כל-פנים, להיראות, רק פעולה שאינה תואמת את חוקי-הבריאה.

בדיוק הדברים הללו נמצאים בשפע-רב בטקסים הנוכחיים, בהם כל דבר העומד בניגוד לחוקי-הבריאה הטבעיים, נעטף במסתורין אפל.

ובדיוק כך, כשהאנשים, בתת-הכרתם, לעולם אינם מדברים על האור המסתורי, אלא תמיד רק על האופל, הם פוגשים באמת; שכן האור אינו יודע את המסתור, ואף לא את המסתורין, שאין להם, ואף אסור שיהיה להם מקום בבריאה שנבראה על פי רצונו המלא של האל, והפועלת במקצב-עצמי שאינו ניתן לשינוי. אין דבר בהיר יותר בְּמָאָרָגוֹ מאשר הבריאה, שהיא יצירתו של האל!

בכך טמונים סוד-הצלחתה והמשכיותה, או קריסתה.


במקום בו מוטמעים חוקי-הבריאה החיים, שם הם יסייעו, יביאו להצלחה ואף המשכיות. ואולם במקום בו לא יישמרו חוקים אלו, מחוסר-ידיעה או מבורות ומרצון-חופשי, שם תתרחש, בלא יוצא-מן-הכלל, לאחר זמן ארוך או קצר, הקריסה; שכן ללא בסיס יציב שאינו ניתן לשינוי, לא ניתן יהיה לעמוד לאורך-זמן.

לכן גם רבים ממעשי-האדם בני-חלוף הם, ולא כך חייב היה להיות. על-כך נמנים טקסים מסוגים שונים, החייבים להשתנות שוב ושוב, אחרת יקרסו לחלוטין אל תוך עצמם.

בנו של האל הצביע במילותיו, באופן הפשוט והברור ביותר, עבור יושבי-הארץ, על הדרך הנכונה בה עליהם להתנהל בחייהם, בהתאם למארג-הבריאה הזה, אם ברצונם שחוקי-האל הפועלים במארג-הבריאה יעניקו להם סיוע ויניפו אותם מעלה אל הרום-המואר, אם ברצונם לקבל חופש ושמחה על-פני-האדמה.


ואולם למרבה-הצער לא שמרו על הדרך שהסביר ונתן בצורה מפורטת בן-האלוהים עצמו לשם גאולתו ועלייתו של המין-האנושי, אלא החדירו אל תורתו מתוך חשיבתם-האישית כהנה וכהנה, ובכך גרמו כמובן לבלבול, וממנו היו חייבים להתרחש גם הפיצולים, משום שלא תאמו את חוקי-הבריאה. וכך, עד כמה שיישמע הדבר מוזר, לא תאמו גם את תורתו הברורה של בן-האלוהים, שעליה מתבססים אלו המכנים עצמם נוצרים.

כך למשל עם המריאניזם, של האפיפיורות הנוצרית. אפילו ישוע, אשר לימד את האנשים את כל תורתו, כיצד עליהם לחשוב ולפעול, ואף כיצד לדבר ולהתפלל, כדי לחיות בתיאום עם רצון-האל, האם דיבר אי-פעם ולו במילה אחת, דברים מסוג זה?

לא, הוא לא עשה זאת!

וזוהי הראייה שגם לא רצה בכך, ושהדבר לא אמור היה לקרות!

קיימות אף הנחיות שנתן, המוכיחות את ההיפך ממה שמטיפים לו המריאניסטים.

ונוצרים אמורים לכוון את מעשיהם אך-ורק על פי המשוח, שאחרת אינם יכולים לכנות עצמם כלל "נוצרים".

אם הוסיף כעת האדם על כל זה, והכנסיות האפיפיוריות פועלות אחרת משהורה להן המשוח, הרי שבכך ניתנה הראיה, שהכנסייה הזו הציבה עצמה, ביוהרתה, מעל לבן-האלוהים; שכן היא מחפשת לשפר את מילותיה על-ידי החדרת פעולות שבן-האלוהים לא רצה בהן. לו ביקש את קיומן, לאחר כל אשר לימד את האנושות, הרי היה מלמד גם אותן ללא-דיחוי.


ללא-ספק קיימת מלכה בשמיים, אשר על-פי מונחים ארציים יכולה היתה אף להיקרא האם הראשונית, ועדיין להיות בבתוליה הטהורים. ואולם זו, מאז ומעולם, היתה ברמות הגבוהות ביותר, ומעולם לא הגיעה לכדי התגשמות-ארצית!

היא גם זו שאת דמות קרינתה, ואולם לא אותה עצמה במציאות, "רואים" פה-ושם אנשים שהתרגשו עמוקות, או ש"רגישותם" גבוהה במיוחד. באמצעותה אף מגיע לעתים-קרובות סיוע מואץ, המכונה נסים.

ראייה אמיתית, אישית של אותה מלכה-ראשונית, מכל-מקום, לעולם אינה אפשרית, אף לא עבור רוחות-האנוש הבשלות ביותר, שכן בהתאם לחוקי-הבריאה שאינם ניתנים לשינוי, כל סוג יכול לראות אך ורק את בני-סוגו. כך יכולה העין-הארצית לקלוט רק את הדברים הארציים, העין האת'רית תראה רק את המתרחש במרחב האת'רי, והעין הרוחנית תראה רק את הרוחני, וכן הלאה.

ומשום שהרוח-האנושית יכולה לראות את הרוחני בלבד, שמתוכו היא עצמה נובעת, הרי שאינה יכולה להתבונן במלכה-הראשונית, שהיא מסוג גבוה בהרבה. ואם בורכה היא פעם לשם-כך, הרי שתחזה רק בדמות קרינתה הרוחנית, הנראית אמנם מלאת-חיים, וכה חזקה עשויה קרינתה להיות, שהשפעתה היא כפלא, מרגע שהוכנה הקרקע לקבלתה, באמונה בלתי-מעורערת או ברגש העמוק הנובע מן הסבל או מן האושר.

הדבר טמון בפעולתה של הבריאה, הנובעת משלמותו של רצון-האל ונתמכת על ידה. בפעולה זו טמון גם כל הסיוע עבור האנושות מבראשית ולנצח-נצחים, אם לא יסור ממנה בעצמו בהיותו יודע-כל-מטעם עצמו.


בבריאה פועל האל; והיא יצירתו המושלמת.

ובדיוק משום השלמות הזו, חייב היה בן-האלוהים, בלידתו הארצית, להיות אף הוא בעל חזות ארצית. אלו הטוענים את ההיפך מכך, מטילים ספק בשלמות יצירתו של האל, ומשכך - אף בשלמותו של האל עצמו, שמתוך רצונו נוצרה הבריאה.

התעברות ללא-דופי הינה התעברות מתוך אהבה-טהורה, והיא עומדת בניגוד להתעברות בלהט-יצרים מתוך חטא! ואולם לא תיתכן לידה-ארצית בלא חזות.

לו יכלה התעברות-ארצית, דהיינו חזות-ארצית כשלעצמה, שלא להיות חסרת-דופי, הרי כל אימהות היתה נתפשת כחילול!

האל אף דובר באמצעות הבריאה ומצביע במפורש על רצונו.

זיהויו של רצון זה הוא חובתו של האדם. ובן-האלוהים הורה, במילותיו הקדושות, את הדרך לכך, שכן האנשים לא השקיעו כל מאמץ בכך ונלכדו על-כן, עוד ועוד, בחוקי-הבריאה הפועלים מעצמם.

מארגי-הבריאה הללו, הבלתי-ניתנים לשינוי, אמורים וחייבים היו לכלות את האנשים עם הזמן, עקב אי-הכרה ושימוש שגוי, ולרומם את האנושות לו חיו נכונה על פי רצון-האל.

שכר ועונש לאנשים טבועים במארג-הבריאה, והם מונחים על פי רצון-האל עצמו, ללא-הרף וללא-שינוי. בהם טמונות תהפוכות או גאולה!

הם בלתי-נלאים וצודקים, ללא כל משוא-פנים, ללא כל שרירותיות.

בהם טמונה גדולתו של האל, אהבתו ומשפט-צדקו.

דהיינו, ביצירתו, אותה מסר לידי האנשים, לצד יצורים רבים אחרים, כבית ומולדת.

הגיעה העת, עכשיו, שהאנשים מחויבים לדעת על כך, כדי להגיע בידיעה מוחלטת להכרה בפעולת-האל, הבאה לידי ביטוי ביצירתו!

אז יעמוד כל יושב-ארץ, כשהוא יציב ובלתי-מעורער, מלא רצון נלהב לעשייה כאן על פני האדמה, כשמבטו מלא-ההודיה לעבר האל, וההכרה קושרת אותו בכל-עת באמצעות הידיעה!

כדי למסור לאנשים את הידע הזה, שיעניק להם את הידיעה המוחלטת על פעולתו הצודקת והאוהבת של האל בצורה ברורה ומובנת, לשם-כך כתבתי את יצירתי "באור-האמת", שאינה מותירה אף סדק, שכל שאלה מוצאת בה תשובה, המביאה בהירות לאנשים, עד כמה נפלאות דרכי-הבריאה, המלאה בִּמְשָׁרְתֵי-רְצוֹנוֹ.

קדוש, מכל-מקום, הוא האל בלבד!


הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בקבוצת טלגרם ייעודית.
להצטרפות: Beorhaemet@gmail.com
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 09.10.2023

Comments


bottom of page