top of page

באור האמת - מסר הגביע - 47 - יושב-הארץ בפני אלוהיו

עבד רו-שין

47 - יושב-הארץ בפני אלוהיו

 

אנשים, כיצד הצגתם עצמכם עד כה בפני אלוהיכם!

ביקשתם בצביעותכם להוליכו-שולל, כפי שרציתם להונות אף את עצמכם, בכל האדיקות המזויפת, שנחה תמיד על שפתותיכם, ואולם הרוח מעולם לא נטלה בה כל-חלק. בחוקיכם ומנהגיכם הממוסדים, במקדשים שלכם, בכנסיות שלכם, בלא לשאול עצמכם אם סגנון זה רצוי היה לאל.

אם רק תאמו את רצונכם, כבר הושלם מבחינתכם השירות-לאל!

האינכם רואים כמה רבה היתה היומרנות בכל זה?

אתם ביקשתם לקבוע כל סגנון. מעולם לא ביררתם מה הוא רצונו של האל בעניין זה.

מה שנתפש על-ידכם כגדולה, חייב להתקבל גם על-ידי האל במידה זהה.

אתם רוצים לכפות את תפישותיכם כצודקות על-ידי האל, בכל הדברים, אחת-היא מהו הנושא בו אתם עוסקים. מן האל אתם מצפים כי יגמול על מה שאתם תופשים כצודק, ויעניש על מה שאתם סבורים שאינו צודק. מעולם לא ביקשתם לבחון בכנות, מה נחשב כצדק בעיני האל, ומה מוחזק בעיניו כבלתי-צודק.


אינכם שומרים על חוקיו של האל, ואף לא ממלאים אחר רצונו-הקדוש שאינו ניתן לשינוי, זה הקיים מאז ומעולם, זה שמעולם לא השתנה, ואף לעולם לא ישתנה!

זהו הרצון ההורס אתכם כעת, ואת כל היצירה האנושית השגויה יחד עמכם, זו שהעמידה חוקים האמורים לשמש את שאיפותיכם-הארציות. ואולם אתם הם אלו העומדים בפני האל כעבדים רוקמי-מזימות ותככנים, שביוהרתם-העצמית, גאוותנותם וחשיבותם-העצמית המגוחכת מעולם לא שעו לרצונו.

עבדים הייתם ועדיין הנכם, המתחזים לאדונים ומבקשים ביוהרה ומתוך עצלות-רוחנית ללחום ולהוריד מערכו של כל אשר יקשה עליהם להבין, אם לא עלה בקנה-אחד עם השגת מטרותיהם הארציות הנחותות, שנחשבו בעיניהם כעליונות.

ארורים תהיו, על שביקשתם לבצע פשע כזה!

הכל אמור לשרת אתכם בלבד, אפילו החוקים!

רק את הדבר העומד לשירותכם, אחת היא באיזו צורה, רק את הדבר המסייע לכם בהגשמת משאלותיכם הארציות, אותו בלבד קיבלתם כצודק, ורק דברים כמוהו הסכמתם להכיר.

ואם התבקש מכם, ולו-פעם-אחת, לשרת את אדונכם בדבקות ואמונה, את האדון שלו אתם חבים את עצם קיומכם, עולה בכם פליאה, משום שהרי סברתם שהוא זה האמור לשרת אתכם, בעוצמתו, כוחו וגדולתו, ובאהבתו הגדולה!

ועל פי דעתכם הנפלאה על עצמכם, הרי לא ייתכן אחרת מכך!

ללא-ספק סברתם, שדי בהכרה שאתם מכירים בקיומו של האל כדי למלא את חובת השירות שאתם חבים בה, וכדי לרצותו שייענה לבקשות הסיוע ומילוי כל משאלות-ליבכם.

שהוא, אם לומר זאת במילים בוטות, ישרת אתכם בכל כוחו, שהוא עצם-מהותו, ויעניק יופי לחייכם!

דבר אחר לא עולה כלל בדעתכם.

התפילה היתה, במקרים הטובים ביותר, השירות שהוענק על-ידכם לאל!

חישבו על-כך כעת בצורה מדויקת; היא מעולם לא היתה אחרת.


האם לא אוחזים בכם בו-זמנית הבושה והזעם על עצמכם, כאשר אתם בוחנים עצמכם לעומק?

רובם המכריע של האנשים סבורים שמטרתו של הקיום-הארצי אינה אלא רכישת-נכסים ארציים!

במקרה הטוב ביותר ניתן להוסיף לרשימת המטרות גם משפחה וילדים!

גם מי שאינו סבור כך, עדיין פועל כאילו הוא סבור כך!

ואולם מה אמורה להיות, בתנאים אלו, משמעותה של הרבייה, כפי שאתם מכנים אותה, ואשר לאמיתו של דבר אינה כלל רבייה, אלא אך-ורק מתן אפשרות להתגשמותה של רוח-אנוש אחרת, שתוכל להמשיך לשאוף לשלמות והיטהרות משגיאות ישנות.

בהתנהגותכם את מגדילים את עומס-החוב שאתם חבים בו; משום שכך אתם מונעים את עלייתן של כל הנשמות אותן אתם מגדלים כילדיכם, אל תוך אותן מטרות ריקניות!

מהי בנייתה של מלכות-הארץ, אם אינה לשם תפארת-האל, אם אינה פועלת לפי רצונו-של האל, שעדיין אינכם יודעים ואף אינכם מבקשים לדעתו, שכן הצבתם את רצונכם מעל לכל דבר אחר.

אתם מבקשים לספק אך ורק את עצמכם, ואחר-כך עוד מצפים מן האל שיברך את פרי-מעשיכם!

אין בכם כל רצון לשרת ולמלא את חובתכם כלפי אלוהיכם.

פעולתה האנוכית של האנושות-על-פני-האדמה תקרוס כעת, על שההינה להכתיר, בטירופה, את כל השקרי הזה בשם-האל ולזהם בכך את הקדוש מכל!

אתם תורדו מכס-תחכומכם השכלי, כדי שלכל-הפחות לאחדים מביניכם יתאפשר, בענווה טהורה, לזכות בחוכמה האמיתית מן הרום האלוהי, והיא לבדה תוכל להפוך אתכם לבני-אנוש; שכן מרצונכם החופשי לא תבשילו לכך לעולם.

אתם מקנאים בכל אשר אינו מתאים לרצונכם, וממהרים ליידות בו אבנים, כדי לסלק מן העולם את חוסר-הנוחות, המפריעה לכם להמשיך ולפאר את שמכם.

אתם מעדיפים להריע לשלוחות לוציפריאניות המחמיאות להבליכם ומעריצות את גאוותכם-העצמית, כשכל מטרתם היא להבטיח את ניתוקכם מן האור ולשמר אתכם בבטלות-הרוח המוליכה אל תרדמת-המוות של עצם קיומכם!

 

אולם אני אומר לכם, שכעת תיעורו מן השיכרון, מהזיית המחנק שכבר אוחזת בכם ביד-ברזל.

חייבים תהיו להתעורר, בניגוד לרצונכם, ולו כדי להבין ברגע-האחרון ובייאוש האיום ביותר, על מה ויתרתם מרצונכם בנרפותכם מחללת-הקודש, לפני שתִּדָּחֲפוּ מטה אל הבור, בו בחרתם כראוי לשאיפותיכם!


כעת תטוהר האדמה ויטוהר העולם כולו!


מאום לא יוותר עוד מן הזוהמה, כדי שהיצורים יוכלו לשרת בשלווה וחדווה את אדונם, את האל הכל-יכול, שבאהבתו העניק לכם פעם את כל ברכותיה של הבריאה, ליהנות מהן בידיעה.

זה אשר יבקש להשיב את האופל אל הבריאה, בכך שיתעלם מחוקי-האל בבריאה, או אף יפעל כנגדם, ינותק ממנה ללא רחמים; שכן במעשיו אלו הוא מביא עליכם רק קנאה, שנאה, כאב, מחלות ומוות!

את כל הסבל הזה תוכלו להרחיק מעצמכם רק אם תקפידו לחפש ולזהות באמת את מילתו של הרום!

ואולם לשם כך עליה תחילה להיות מובנת נכונה!

עד-כה, מכל-מקום, הענקתם לה תמיד רק את המשמעות שהתאימה עבורכם!

ולא כפי שניתנה לכם כסיוע על ידי האל, לשם הצלתכם מן מצוקה הגדולה ביותר!

לא נרתעתם אף משעבודה של המילה הקדושה ליוהרתכם, כדי שעיוות משמעותה האמיתית ישרת אתכם בלבד, במקום שתשרתו אתם אותה למען הצלתכם, במובן שבו הוענקה לכם!

מה עשיתם ממילתו של האל בכל הסבריכם ובכל כתביכם!

בכך שאתם מרשים לעורר מחלוקות בעניין זה, שאתם, כיושבי-הארץ, מתכנסים ויועצים לכאן או לכאן, עובדה זו לבדה מעידה על הקרקע הבלתי-יציבה ועל חוסר-הבהירות שהעזתם להמיט על מילת-האל הטהורה והנאצלת!

מילתו של האל אינה ניתנת לערעור, היא פשוטה, ברורה וטבועה בבריאה כולה.

במקום בו לא עוותה והוסטה משמעותה, שם אין כל מחלוקת ואין כל דיון!

היא מובנת לכל יצור. אולם לכם, ביוהרתכם המגוחכת, היתה גדולתה של פשטות זו מועטה מדי!

אתם טרחתם עליה בסדנאות-מוחכם החשוכות, עד שהצלחתם לעוותה ולעצבה כך, כפי שתתאים לכם, לשאיפותיכם-הארציות הקטנות, לחולשותיכם, להערכתכם-העצמית ולחשיבותכם-העצמית הגדולות.

יצרתם באמצעותה תמונה שתשרת אתכם, שתתאים להבליכם. משום שגם הענווה שאתם מציגים בעת ההתוודות על חטאיכם, ההתוודות שלמענה העניק לכם האל את הכפרה, אינה אלא ההבלים הנחותים ביותר.

אל שישרת אתכם!

עד כמה רבי-ערך סבורים אתם ביוהרתכם שהינכם!

וסבורים אתם שאין לכם עוד צורך לעשות דבר, לבד מלהמתין בגדלות-נפש שיגיע עדיכם, לאחר תחינות רבות, ולקבל את מחילתו!

הלך-מחשבה כזה יגרום מן הסתם, אף ליהירים ביותר, להתבייש בצביעותה של ענוותם.

וזוהי רק אחת מני רבות. הכל עוות על-ידכם, כל שאמור היה להבהיר לכם את היחסים ביניכם כיצור-המודע-לעצמו ובין הבורא הגדול!

דבר מכך לא נותר טהור ונאצל תחת יוהרתה של האנושות הזו.

לכן אף הוסטה מעצמה ההתייחסות הנכונה אל האל, והפכה שגויה.

הדרך היחידה בה ידעתם לעמוד בפני אדונכם היא בציפייה גאוותנית לִגְמוּל, או בתחינה בזויה, ואף זאת רק אם טרחתם כלל לחשוב עליו, לאחר שאולצתם לכך מכוח מצוקה כלשהי, שהיתה תוצאתה הבלתי-נמנעת של מעשיכם, בהשפעת פעולת הגומלין!


ואולם כעת יהיה עליכם להתעורר ולהכיר באמת, כפי שהיא, ולא כפי שסברתם שהינה!

היא תקריס את כל השגוי, ושקריהם הצבועים של כל יודעי-הכל מטעם עצמם ייחשפו.

לא ניתן עוד להסתיר דבר בחשכה; ברצון האל יהיה מעתה האור, והאופל כולו יפוג ויתופגג!

אור יהיה כעת גם על-פני-האדמה ובכל החומריות-הגשמית!

הוא יוצת ויאיר כל חלק, ישמיד וישרוף את האופל כולו, ועמו גם את כל משרתי-האופל!

השגוי חייב לחשוף עצמו, במקום בו ביקש תמיד להסתתר, חייב להקריס את עצמו מפני קרינתו של האלוהי, המאיר כעת את הבריאה כולה!

הכל ישקע מטה, כל שאינו תואם את חוקי-האל הנשגבים ואינו מעוניין לפעול על-פיהם, מטה במחזור הכיליון, ומשם לא יוכל עוד לקום ולעלות!הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בזום של קבוצת טלגרם ייעודית.

להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 15.03.2023

Comments


bottom of page