top of page

באור האמת - מסר הגביע - 49 - ספר-החיים

עבד רו-שין

49 - ספר-החיים

 

כפי שירדה החשיכה על גולגלתא, כשישוע, האור-החי, נפרד מן הארץ הזו, כך היא תרד עתה על האנושות, משיבה אליה את הסבל הגדול שגרמה לאהבת-האל, באופיו האכזרי של מוחה הערמומי, שאינו מסוגל כלל להפיק כל רטט של תחושה, אותו המוח ששימש ככלי העוצמתי ביותר בידיו של לוציפר, שאותו קידשתם לעצמכם!

כעת נסו להגן על עצמכם בלבד, אתם, עם שכלכם, מפני זעמו הקדוש של האל, אם רק תוכלו!

הישמרו מפני כוחו-העליון של האחד אשר העניק לכם בחסדו חלק זה בבריאה לשימושכם, חלק אותו הפכתם למדבר, אותו זיהמתם כמו היה אורוות-חיות זנוחות, בו יכולים כעת לשכון אך סבל ואומללות, חלק בו הניסו מעשיכם השגויים ורצונכם האפל את כל השלווה והאושר, והטוהר נאלץ למצוא מסתור לעצמו מפניהם.

נסו להחביא עצמכם מפני הצדק הבלתי-מנוצח של האל!

הוא ימצא אתכם, ויוציא לפועל את רצונו הבלתי-מתפשר של האל בכל-מקום, ולא יפחית במאום מן האשמה העצומה שהעמסתם על עצמכם בעקשנותכם והתנגדותכם.

אתם נשפטים, עוד קודם שתוכלו לפלוט ולו מילת התנצלות אחת, וכל הבקשות, כל התחינות, כל הנאצות וכל החרפות לא יועילו לכם במאום; שכן, את הארכה האחרונה שהוענקה לכם למחילה וחרטה, ניצלתם ובזבזתם למען טיפוח חטאיכם בלבד.

אני אומר לכם כל זאת לא כאזהרה; לכך כבר מאוחר מדי.

אין זה מתפקידי להוסיף ולהזהיר כפי שעשיתי במשך שנים.

רק חשבו על כך בחוויותיכם הבאות!

לכן מדבר אני עוד פעם אחת, על אשר טומן בחובו עבורכם הזמן הזה.

אולי תקל מעט הידיעה על סבלכם, גם אם לא תוכל עוד למנעו.

יודעים אתם שזוהי פריקת אשמתכם, שאתם מרצונכם החופשי עמסתם על כתפיכם, שכן איש לא אילצכם לכך.

אם תצליחו להגיע לידיעה בתוך סבלכם, הודות למילתי, ותתעורר בכם הכמיהה אל האור ואל הטוהר, כמיהה שתלבש אז את צורתה של תפילה מלאת-ענווה, אז תוכלו עדיין להינצל מן השקיעה; שכן אהבתו של האל ערה על משמרתה.

אז תוכלו אולי גם לראות את החיים החדשים, שיעניק האל רק לאלו הנעים בבריאתו על פי חוקיו-הקדושים, שישמרו את ביתו, שבו אינכם אלא אורחים, כשהוא חופשי מכל פעולה העוינת לאור, ואשר לא יחללו את גניו היפים ויהפכום למדבר, הגנים שנועדו לשמחם בהודם ובטוהרם, ולחזק את רוחם.

 

הו, אתם המסומאים, מדוע אינכם מבקשים להתעורר!

תלאות כה רבות היו נחסכות מעמכם.

ואולם כך אפוף קיומכם במסך אפור של עצב עמוק, ממנו יוכל רק הברק החד של זעם-האל הקדוש לשחררכם ולהביא לגאולתכם!

וזעם זה יכה בכם בכוח עצום בדין הקדוש!

ואולם דין זה אחר הוא משסברתם.

אתם יודעים על ספר-החיים, שייפתח על ידי שופט-האל בשעה היעודה לכל אחד ואחד!

ספר-החיים מציג את שמותיהם של כל היצורים שקיבלו חיים, ותו-לא. אך הדפים הכלולים בספר-החיים הגדול, ומפרטים את הזכות והחובה של כל מחשבה וכל מעשה, הן הנשמות עצמן, בהן טבוע כל אשר חוו או פעלו במהלכי חייהן וקיומן.

בתוכן קורא השופט בבירור את כל זכותן וחובתן.

ואולם גם בהבנת הקריאה שוגים אתם שוב. שהיא פשוטה בהרבה ממה שניסיתם לדמות לעצמכם.

השופט אינו מניח לכל נשמה בודדה להתייצב בפניו, לפני כסאו, אלא שולח הוא, במצוות האל, את מכות-החרב אל החלל!

מכות-החרב הן קרינות היוצאות ופוגעות בכל הדברים בבריאה!

זהו את הפשטות הגדולה ואת הטבעיות המפתיעה!

השופט אינו מכוון את הקרן ביודעין או מרצון אל זה או אל הלה, לא, הוא פשוט משלח אותה במצוותו הקדושה של האל; שכן היא הכוח האלוהי, דבר מלבדה לא יוכל להשפיע בדרך זו, שהיא רצונו-הקדוש!

מכות-הקרן, או הקרינה, חודרות את הבריאה כולה, ואולם בעוצמה שעד-כה לא היתה מעולם.

אין דבר שיוכל למצוא מסתור מפני השפעתן!

וכך פוגשת קרנו של כוח-האל גם בכל נשמה, מחוק השפעות-הבריאה, בשעה היעודה.

כל שנשמת-האנוש עדיין נושאת עמה במועד פגיעתה של קרן-האל, שאינה כלל גלויה לעיניה, מתעורר לחיים ונדרש להבשיל ולפעול, כדי שבכך ייסגר המעגל האחרון, זה אשר ידחף מטה את הנשמה, או ירוממה.

השגוי או האפל אשר הצליחה הנשמה להשיל מעליה במהלך קיומה, באמצעות שחרורו דרך החוויות בהתאם לחוקי-הבריאה, הוא יימחק, כאילו לא היה קיים מעולם; הוא לא ייתלה בה עוד ואף לא יטביע בה חותם. היא משתחררת ומיטהרת, והוא לא יוכל עוד לגרום לה כל נזק.

רק מה שעדיין לא מצא את סגירת-המעגל שלו, ועדיין תלוי וקשור אליה, יאולץ לסגירת-מעגל מיידית בלחצו של האור, בכך שיציג עצמו בחיותו ובניסיון-הפעולה שלו, ואז אף תכה בו מכת הקרן לה הוא ראוי.

המכות יכו, כל אחת, בדיוק בעוצמת הרצון-האישי שהשתחרר, ויכוונו - בהשפעת-הגומלין - נגד הנשמה, בהיותה נקודת-המוצא!


הכל יתעצם כעת בלחצו של האור, שלא ניתן להתנגד לו, ויאולץ לחזור אל נקודת-המוצא, אל הנשמה, בין אם טוב הוא או רע.

וכל דבר אשר סגירת-המעגל עבורו עשויה היתה לארוך אולי אלפי שנים, בסביבתן המסורבלת של נשמות-האנוש על-פני-האדמה, שהתקשחה והפכה דחוסה ואטומה, יאולץ כעת להתרחש בתוך ירחים ספורים, בהם יניע כוחן הבלתי-צפוי של המכות מן האור את האנשים כולם לכדי פעולה.

כך פועל דינו של העולם בטבעיות הפשוטה ביותר!

זה אשר נקרא בפיכם לעתים כה קרובות "יום-הדין"!

ואולם פעולותיו שונות לחלוטין מאלו שסברתם לעצמכם.

אשר כבר נודע לכם על-כך בעבר, נמסר לכם בתמונות, שאחרת לא יכולתם כלל להבינו.

על-סמך מסר-הגביע מתרחבות כעת ידיעותיכם על ההשפעות בבריאה, וניתן לפיכך לומר לכם עוד ועוד; שכן היום כבר באפשרותכם להבינן הודות למסר שלי.

מכות-החרב של יום-הדין חודרות את הבריאה כקרני-אור עוצמתיות וזורמות דרך כל הערוצים שכבר נוצרו מכוח פעולתם העצמית של חוקי-האל בבריאה, החוקים שהם נקודת-המוצא של כל תחושותיה, מחשבותיה, רצונה ואף מעשיה של האנושות.

לכן יזרמו הקרינות המְכֻוָּנוֹת בערוצים הקיימים, בביטחון בלתי-מעורער, אל כל הנשמות, והשפעתן על כל נשמה תהיה בהתאם למצב הנשמה הפוגשת בהן, ואולם השפעה זו תואץ כך שכל קיומה של אותה נשמה וכל השפעותיה עד כה יואצו ויובאו אל סגירת-המעגל האחרונה בתוך חודשים ספורים, ובהתאם למצבה באותו מועד היא תתרומם או תקרוס, תחיה ותתחזק או תכלה!

זהו הדין!

היום באפשרותכם להבין את המהלך המתואר, הודות למסר.

קודם לכן לא יכולתם לקלוט זאת, והיה על-כן צורך להציג בפניכם הכל בתמונות פשוטות, התואמות בקירוב את השפעות הפעילות.

ומכות אלו של יום-הדין כבר בדרכן אליכם, אל כל אחד בבריאה, אחת היא אם נושא הוא גוף גשמי, אם לאו.

הראשונות כבר הגיעו וכל אשר קשור עדיין לנשמותיכם קם לתחיה. אולם גם המכות האחרונות, אשר יביאו את הכיליון או העלייה, כבר נשלחו בחדות חודרת-כל, לשם סיום טיהורה של הארץ הזו!

הן כבר רודפות את האנושות ודבר לא יכול עוד לעכב את דרכן.

בדיוק בשעה היעודה תפגוש בהן האנושות בלא רחמים, ואולם במידת-הצדק!הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בזום של קבוצת טלגרם ייעודית.

להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 11.04.2023

Comentários


bottom of page