top of page

באור האמת - מסר הגביע - 7 הניחו לתחייה להיות חלק מכם!

עבד רו-שין

7. הניחו לתחייה להיות חלק מכם !

קריאה נחפזת ברחבי העולם! ההתעוררות הגדולה מתחילה, ורעמים רודפים אחר הברקים בשעון זה של העולם, הקוצב לכם את שתים-עשרה השעות, ואת חלוף ההווה, על כל אשר אירע בו. –


יום חשבון-הנפש! הרעיון ילבש צורה לאחר קריאת השכמה ראשונה זו, בנתיב הנקי כעת לאחר השפעות-הגומלין, ויתייצב במהירות בל-תתואר בפני כל יצור, בקור-רוח, בנחרצות; שכן מאחוריו ובתוכו טמון החוק החי, מניב הפירות, שצמחו מן הזרע בישותו של כל אחד ואחד.


וכך, כל אדם כבר עטוף כעת במעטפת, שעדיין אינה נראית עבורו, והוא אינו יכול לפנות ממנה קדימה או אחורה, אלא מחויב הוא לקבל, מה שנוצר עבורו בחממה הגדולה של הבריאה כתוצאה מרצונו ומעשיו!


קבל את השכר, אדם, שהוא גמולך!


רק מעטים הם הפירות הטובים שנועדו עבורך! שכן התעלמת והפרת את הקדושה שהעניק לך האל בחסדו, את המשענת היציבה שתתמוך בנדודיך, זו שמסר בידיך בתשובה לתפילותיך הלוהטות!היתה זו הידיעה שבתחושת רצונו הגבוה, היא לבדה העניקה המשכיות לבריאה, היא שנבעה, בדיוק כמוך, מן הרצון הזה!


לישועתך מיועד הרצון הזה, לאושרך, לשמחתך; דבר מעבר לכך אינו מצוי ברצונו, ברצון שהעניק לך את תודעת קיומך באהבה כה רבה. כל שנדרש ממך היה לצעוד במסלול שכבר כבש עבורך, והעניק לך חוק הרצון בבריאה, המסלול שיוביל אותך לכל האושר החבוי בתודעת קיומך.


אולם אתה, במעשיך הפזיזים, הרסת את חומות ההגנה בהן צייד אותך החוק, החרבת אותן בעיקשותך ויוהרתך, העמדת את רצונך האישי מעל לחוק, שהוא ביטויו של רצון האל.וכעת, במקום להגן עליך ולהעלותך, מחויב הוא להשמיד בך כל דבר שהסיטך מן המסלול בו ביקש האל להובילך!


רק מעטים הם האנשים שלא סטו מן הדרך הזו!


כל אלו שסטו מן המסלול, מכל-מקום, אינם אלא קורבנותיהם של אלו שהרסו את חומות ההגנה. הם הניחו לעצמם לסטות, מתוך אמון אנושי, מן הדרך המוליכה אל הרום-המואר, וכעת אינם יודעים עוד כיצד לשוב אליה, אלא ממשיכים לתעות ולחפש, בסבך האמונות האנושיות, אנה-ואנה, בלא למצוא את השביל החוצה ממנו.

ולכן, לכו אתם כעת אל המקום אליו שלחתי אתכם באמצעות המילה!

צאו, הבהירו והדגישו את מילתי לכל אותם המחפשים באור-האמת, שקרניו מלוות אתכם; שכן הגיע המועד כעת!

אדמומית-השחר זוהרת כעת עבור ממלכת אלף-השנים המובטחת! היא תאיר כעת לכל העמים דרך המבורכים, הנושאים את צלב האמת ואת סימן הידיעה המוחלטת!

לא עוד זמן רב, והאנשים יימלאו פחד ויבקשו אחר הצלב, מתוך תקווה שדרככם יוכלו למצוא כעת, את שטומן בחובו הסיוע האמיתי, שיקרע אותם מתוך הייאוש המייסר, יחלצם מתוך הריסות מבטחם, אותו שמו ביושבי-הארץ ויכולותיהם!

כעת, כשכל עמודי התמיכה זעים וקורסים לפתע, תחת כל העמים, האמונה בכוחו של הכסף והאמון בבינתו של השכל פוחתים, ואולם, הבהוב קיומו האשלייתי האחרון של כבוד האדם עדיין מנצנץ, אז... אז יבוא זמנכם, נושאי הצלב הקדוש!

אתם תכריזו, חייבים תהיו להכריז את האמת שהפכתם להיות אחד עמה; האנשים יצפו לכך מכם, יבקשו זאת מכם, ידרשו זאת מכם, אם תתמהמהו בכך!

לכן היו מוכנים כעת! הזמן יקרב אליכם את האנושות! האמת תנבע מתוככם כמו מאליה, בכוחה של ההוראה הרוחנית הגבוהה. אם לא תתעלמו מן השטף, תוכלו למלא את חובתכם!

הוא קרב אליכם. היו אמיצים, גאים וחופשיים!

אל לכם להתחנן אל טוב-ליבו של האדם, אלא להעניק אך ורק במקום בו יבקשו זאת!

כעת תתגשם התחייה עבור כל רוחות-האנוש, כאן על פני האדמה! לכן עליכם להתייצב אל משמרתכם!

האנשים יגיעו אליכם, בקרוב. כולם ירצו לראות בכם את יושבי-הארץ הטהורים מכל פגם! הם ירצו זאת, אוהבים ואויבים כאחד! מתנגדיה החריפים ביותר של המילה הקדושה יצפו מכם, על אף זאת, לרבות, הרבה יותר מאשר ציפה אי-פעם אדם מזולתו. זהו אותו חוק חי!

אתן לכם על-כן חוקים לשם-כך, אותם עליכם למלא אם רצונכם להפוך לברכה, כפי שנקבע עבורכם ברצון-האל. שימרו על החוקים הללו; זוהי מצוותכם! שמירה קפדנית תעניק לכם אושר וניצחון, ולאנשים היא תעניק את הישועה! בהודיה הם יישאו אליכם את עיניהם אחר-כך. דוגמה חיה תהיו ליציאה מתוך חולשת-הדעת!

ראשית אתן לכם את המצווה, להעיר בקרבכם מחדש את הרגישות ליופי, היופי השוכן בכם כבר מתחילה, ואשר קברתם בחילול-קודש! היא תעניק לכם סיוע בל-ישוער בשחרור הרוח ובעלייה עצמה! אל תמעיטו בערכה! רב ערכה מכל אשר תוכלו לשער! הניחו לה להנחותכם, ובקרוב תזהו אותה בחוויה, כיצד היא מקדמת כל-אחד בשלבי קיומו! ראשית עליכם להוות דוגמה לחיים על-פני-האדמה, אם תרצו למלא את המשימה ששמרתם בליבכם, ושבשמה קיבלתם על עצמכם מתוך רצון חופשי את נשיאת הצלב!

ואולם, דוגמה לחיים על-פני-האדמה משמעה, להיות טבעי! כך, כפי שהבריאה מציגה לכם זאת, כך, כדי שתתאימו אליה ולא תנודו בתוכה כתמונה מעוותת. כקו-מנחה של חיים על פי רצון-האל כאן על-פני-האדמה הוענקה לכם הרגישות ליופי, הנובעת מן התחושה הטהורה ביותר. תחושה זו נושאת עמה זיכרון גבהים-מוארים, שם היופי הוא מובן מאליו!

משום שלא ניתן כלל להפריד בין היופי ובין האור. חד הם!

אם ברצונכם להביא כעת אור אל האדמה, עליכם להביא את יופייכם. יופי בכל דבר שתעשו!

מה שסברתם עד כה שהוא יפה, היה בחלקו הגדול תוצר של בינה, שנהגה ועוצב על-ידי אנשים, על גבי חולשותיכם, במטרה לערער את יציבותכם ולהפיק מכך תועלת עבור עצמם, להרוויח מכך כסף או אהדה. הכל נסמך על חישובים. ללא כל עקבות של יופי אמיתי! רק גירוי חושי כלשהו.

כל גירוי, מכל מקום, הוא ריגוש שהשכל ביקש, ואינו יכול לעולם לגרום להתעלות! הוא משמש כפיתוי למטרה כלשהי. גם אם מדובר אך ורק ברכישה של בד, או בגד כלשהם.

כבר התרגלתם להתאים עצמכם לדעות זרות, להתמסר להן וליפול קורבן לשיקולים זרים, המושכים אתכם עוד ועוד כלפי מטה וגורמים לכם בלבול; וכבר אתם מוכנים לוותר על עוד פיסה מן החופש שלכם, ועימה גם על זכותכם להרגיש יופי. אתם מדמים שהחופש נמצא בהחלטה ובבחירת הדבר שרכשתם. אולם למעשה תפישתכם מוגבלת למספר מצומצם בלבד של עצמים, שאחרים קבעו שהם "אופנה", ואף זאת, לפרק זמן מוגבל בלבד.

וכך ויתרתם על זכויותיכם, שיכלו לסייע לכם רבות ביציבות, ויתרתם על מקל ההליכה שאמור היה לתמוך בכם במסעותיכם ולהגן עליכם מפני השקר, זה שהיה אמור לאפשר לכם זיהוי מיידי של התמונות המעוותות שהוצגו לפניכם כפיתוי, ואשר אין דבר בינן ובין היופי האמיתי.

וצעד גורר צעד. הצעד השני כבר מרחיק אתכם מן הטבעיות שבתנועותיכם! הן הפכו חדות ומלאכותיות, איבדו עוד ועוד מיופיין וכוחן.

שהרי אתם מבקשים להתאים עצמכם לבגד, במקום להתאים את הבגד לגופכם.

וראו את יציבתכם כעת!

הביטו בצעדיכם, בתנועות ידיכם!

גם כאן כבר שולט השכל; הכל מלאכותי, חד-צדדי. ותשומת-הלב מוסטת, בבירור ובמכוון, לנקודה אחת בלבד, תמיד. ובכך מוצגת מיד פעולתו ושליטתו של השכל!

והוא מסוגל, תמיד, להפנות עצמו רק לעבר חלק אחד של הגוף. לכן, בכל פעילות של השכל הארצי, תתבלט נקודה אחת בחדות, על-פי החלק שאליו מתכוון השכל באותו הרגע. כך גם בתנועות הגוף. ואולם חד-הצדדיות הזו היא מכשול להרמוניה הכוללת! ולכן גם ליופי!

אם תניחו פעם אחת לתחושותיכם לבוא לידי ביטוי, תוכלו להבחין כיצד הגוף יוצר שלמות בתנועה. הכל פועל בתיאום ותורם לביצוע פעולה זו או אחרת, ואז מושג האיזון התנועתי. כמו משחק חינני, הגוף כולו מבצע את רצונה של התחושה. בחופשיות ובטבעיות רבות יותר, ובלא כל אילוצים.

חישבו תמיד: השכל מאלץ תמיד לעבר נקודה אחת מסוימת, ומיד נהרסים האיזון וההרמוניה. זהו אילוף המחשבה שהאדם עצמו הכפיף עצמו אליו, אולם לא מדובר בפעולה גאה, או חופשיה.

הניחו, לכן, לתחושת היופי הטבעי שבכם להתעורר ראשונה מחדש! משום שזהו סיוע גדול לשמירה על הדרך הנכונה בבריאה, סיוע שלעולם לא יִימָּנַע מכם ולעולם לא תיאלצו להטיל בו ספק. ומָהֵם החטאים שכבר חטאתם בכך! כמה טיפשות הפגינו האנשים ביחסם כלפי אלו שעדיין פיעמה בהם תחושה בריאה של יופי, או שזכו בה מחדש!

בחלחלה תחשבו בעצמכם בעוד שנים ספורות, מה קורה היום, ומה התרחש לפני מאות שנים.

כמה עלובים תיראו לאלו המביטים בכם מתוך האור, ושאליהם אמורים הייתם להישאר קשורים וקרובים! אין לכם כלל מושג עד כמה הפחית מערככם כישלון זה, ולו זה בלבד, בעיני כל היצורים. ורק האדם, כיחיד בין כל היצורים, שרמס ברגל גסה את אחיזתו היציבה, עד להגחכה עצמית. בדיוק הוא, שאמור היה להיות כתר הבריאה-המאוחרת, ואף יכול היה להיות, על-פי טבעו!

הגיעה העת להינקות מן השגיאות!

התייצבו כסלע בים הגועש! אין לכם דבר לחשוש ממנו, אם פעלתם על-פי חוק היופי! וכל אחד יכול לפעול על-פיו ללא כל קושי, אם רק ישקיע סוף-סוף מאמץ בהקשבה לעצמו.

לכן עליכם גם להתלבש בהתאם לחוק זה. אל תניחו לעצמכם להיות מובלים על-פי צו-האופנה, המנסה להטביע על כל האנשים, ובייחוד על הנשים הקלות כל-כך להשפעתו, את חותם האחידות! בצבע ובגזרה!

זוהי שגיאה! היכן מתקיימת בו הַחַיּוּת, האמורה להתבסס על הבריאה! הניחו לטעמכם האישי לבוא, סוף-סוף, לידי ביטוי! אלצו אותו לצאת לאור-היום, כל אחד עבור עצמו! במהרה תשילו מעליכם ותנתצו את כל התבניות, שכן האישיות והביטוי האישי, המתעוררים בכם מחדש, נושאים עמם את כוחה ואת חוקיה של הבריאה!

אַל לאנשים להיראות כצורות ריקות מתוכן, אַל להם לעטות על עצמם לבוש אחיד, אלא גם כאן, עליהם להחיות את הביטוי האישי, בהתאם לסגנונם ואופיים! גם את הצורה והעיצוב! בדיוק זהו המקום בו יגווע החיקוי. זה הגורם לעצירה, נסיגה ושיתוק של התפתחותכם הרוחנית! אין פלא שנחנקה יצירתם של אמני-אמת רבים. –

צורותיכם מאוחדות עם ישותכם; ומכיוון שהצורה החיצונית נבנית על פי ישותכם, היא חייבת להביא לידי ביטוי ישות זו! לכן, הניחו כעת גם לטעמכם האישי, לבדו, להכריע עבורכם, ולא לאופנה! כך יבוא לידי ביטוי במראכם החיצוני, בצבע ובסוג הבגד, גם סוג הרוחניות שלכם, וכך סוף-סוף כולכם, כל אחד עבור עצמו, יפעל ליצירת השלמות, ויעניק חַיּוּת לסביבתכם.

עוד נדרש גם פיתוח צורת הביטוי האישית בתחום השפה ובדיבור עצמו.

אין כל צידוק לאדם, המהווה את היצור הנעלה ביותר בבריאה-המאוחרת ואף את כתר הבריאה, כאשר הוא מוותר לעצמו, בחוסר-אכפתיות כלשהי, ואינו משקיע את כל כוחו לשם פרישת יופיו הגדול ביותר, כפי שניתן לו פעם כרכוש למשמורת!

על העני שבעניים מוטלת החובה, ואף ניתנת בידו האפשרות, לשלוט באופן הופעתו, בצורת הביטוי שלו ובשפה היוצאת מפיו! המחיר היחיד הוא רצון אמיתי ומעט מאמץ, ותו-לא!

זהו ביזוי מתנת-האל, כאשר אדם מציג עצמו בצורה גולמית ובלתי מלומדת, ובכך פוגע בכל תחושת יופי. כך גם תחזור אל אדם כזה ההתבוננות בו בעתיד, כהיזון חוזר, משום שלא הציג עצמו כאדם, ככתר הבריאה.

פיתוח היופי בכל הדברים, עד לפרט הקטן ביותר, הוא כיבוד האל והודיה לו באמצעות המעשה!

עוד רב בהרבה הכרוך בכך מכל שתוכלו לתאר לעצמכם היום, והוא המבטיח את החופש, ההרמוניה והאושר.

עליכם לעדן עצמכם, ולא לשנות מתוך חיקוי. כל הטמון בכם פנימה חייב להניב את הפריחה היפה ביותר! שאם לא-כן, לא תישארו מי שהנכם. כי הרי בכל אדם קיים ערך גדול ושונה, הבא לידי ביטוי גם בצורה חיצונית, בצבע ובמראה, ממש כמו אצל הפרחים.

זה המכפיף עצמו לתכתיבי האופנה, כבר מוכיח בכך את נרפות-רוחו, את מוכנותו לקבל על עצמו רצונות זרים, רק כדי שלא יידרש להאזין לפנימיותו ולהסיק מתוכה מה מתאים עבור עצמו.

ומאחורי כל הדברים הללו, הנמנים על האופנה והרגלים דומים, לא מסתתרת אלא רדיפת בצע של אלו המנצלים את היוהרה והנרפות של זולתם, כדי לגרוף לעצמם עוד ועוד נכסים ארציים.

עשו את המאמץ וחשבו על כך בכנות!

כל אחד אמור להפוך לאמן, בטעמו האישי, שהוא מיוחד לו, ולו בלבד! לא עבור האחרים. בכך תעשו את הצעד הראשון לעורר שוב את תחושת היופי האמיתי, שיקום מחדש ויהיה כוח חזק המסייע בידכם במסעכם במלכות הבריאה הזו. בכל שלב תידרשו לסיוע זה, כדי להתאים עצמכם ולהתפתח. אף שלב אינו דומה לקודמו. ועדיין, כל אחד כשלעצמו, הוא מלא ביופי! –

כמו בדרגות הבריאה הגדולות, כך צריך להיות גם בכל אדם ואדם לגופו! אין האחד דומה לחלוטין למשנהו! ומדוע נסתיר זאת כלפי חוץ בעזרת חיקויים? היו על-כן כפי שאתם עצמכם, אולם במלוא ישותכם! ושאפו תמיד לעידון כל הקיים סביבכם. לשם כך תוכל תחושת היופי להיות לכם למשענת! ערכה רב מכל שתוכלו לשער! היא תעניק לכם עצמאות וחופש! אלו שליבם דומה, ימצאו זה את זה מעצמם. גם כאן תורה לכם תחושת היופי את הדרך ותקל עליה, אם תניחו לקריאתה להנחותכם! וגם כאן תהיה האישה ראשונה! –

ועוד עצה שנייה אעוץ לכם למען העתיד: בכל עת שתישאלו על יושרה, או היעדר-יושרה של כל תנועה או התאגדות שהיא, לעולם אל תשיבו לשאלה, גם אם ידוע לכם היעדר-יושרה!

בכם עצמכם טמונה המילה החיה! אין לבצע השוואות בינה ובין כל תנועה שהיא, שכן לא ניתן כלל לבצע השוואה כזו.

המילה היא המסר!

מי שאינו מסוגל לקבלה, כך כפי שהגיעה ממני, עליו לעוזבה; היא אינה מיועדת לאנשים כאלו! לא עליכם מוטל לבקש מן האנושות שתאזין לדבריכם, אלא האנושות עצמה אמורה לבקש בכנות, לקבל את הדברים. כך רוצה החוק!

היו קפדניים ומחמירים! כל ויתור בלתי-הכרחי מהווה זלזול במילה! היו גאים ואמיתיים בכל אשר תאמרו. אין לכם צורך לתקוף תנועות אחרות ומנהיגיהן! העושה זאת מבקש להעלות עצמו על-ידי הכפשת האחר, ומבקש בכך להסב שימת-לב לעצמו, שאחרת לא תינתן לו! ואולם זה אשר מחזיק באמת, ימשיך בשלווה בדרכו! הוא יניח לאחרים בלא להפריעם.

זרם ההמונים נמשך תמיד בקלות ומהירות רבות יותר לאלו הפועלים בצורה מהירה. אולם אלו אינם אמיתיים, הם אינם טהורים דיים עבור האמת שבאור. הם נמנים על אלו המוצאים אושר בחרחור-מריבות. זה אינו שורש המבוסס על ידיעה מוחלטת. אלו המדברים רבות על אחרים, הם אלו שאין להם דבר לומר משל עצמם! שימו ליבכם לכך ופעלו בחומרה ובהתאם. התרחקו משם וחיו כעדים למילה! האנושות מבקשת למדוד את ערכה של המילה באמצעותכם! חישבו על כך בכל אשר תאמרו ותעשו! הישמרו לכם מלהוליך שולל את יושבי-הארץ הללו, אם תציגו עצמכם אחרת מן האמת שנושאת בחובה המילה!

שאז תיפנה האנושות כנגדכם! ובמעשיה של אנושות זו תזהו את עצמכם!

האנושות מבקשת לראות בכם דוגמה! היא תתבונן בכם בעין ביקורתית וחדה! חישבו על מילותיי אלו! אפילו אלו שאינם יכולים לזהות את המסר, אפילו אויביו יצפו בכם, וינסו לגלות שגיאות בהתנהלותכם!

והישמרו לכם, אם ימצאו בכם עדיין פגם! טעויות שהאנושות כולה תסלח לכל אחד מתוכה בהבנה ובשמחה, לכם לא ייסלחו לעולם.

בכם ימצאו רק את הפגמים! האנשים, שאינם מודעים כלל לעצמם, יציבו ציפיות ויעמידו דרישות שהן מעבר לכל דמיון בפני נושא-הצלב! בחוסר-רחמים חסר-תקדים הם יפנו כנגדכם אם לא תוכלו לעמוד בציפיותיהם, עד האחרונה בהן!

וזה יפתיע אתכם. אולם בבסיסה של התנהלות זו מצויה השפעתו של חוק שלא תוכלו להתנגד לו.

בדרך בולטת זו תהיו חייבים להכיר בכך, שגם האויבים והמלגלגים, בלא ידיעתם, זוכים לשימת-לב חסרת-גבול מן הצלב ונושאיו! אתם חייבים להודות בכך, ואף תעשו זאת, בלא שתרצו בכך. זהו רק תהליך טבעי כלפי כל האורות.

עליכם להבשיל בעצמכם עדיין במקומות הנדרשים. האנשים יאלצו אתכם לכך!

בלא ידיעתם הם מצפים מכם למשהו מיוחד! ובמקום בו קיימת ציפייה, שם מחפש האדם גם ערך מסוים; שכן בלא הכרה בערך, לעולם לא תתקיים ציפייה! מה שהאדם אינו רואה במלואו, אותו לא יוכל גם לתפוש ולכן אף לא ייחס לו כל חשיבות.

ואולם, האנושות כולה מכירה בערך הגבוה שאתם רשאים לשאת בתוככם הודות לידע שבכם! והוא הדבר בכם שכולם יבחנו בחדות, חבר ואויב כאחד! אף לא אחד יסיר מכם מבטו, כאשר יגיע המועד. והוא מתחיל כבר כעת, הוא כבר החל בפעולתו האוטומטית. – –

דרך ישותכם חייבים אתם כעת להודות בפני האנשים, כיצד אתם ניצבים מול האור, האם בכנות, או בחוסר-כנות. והאנשים נדחפים לקרוב אליכם, כדי שתיאלצו להוכיח עצמכם. זהו רצון האור! אתם מחויבים לכך, ולא תוכלו לְהִסָּתֵר מפני חובה זו.

כעת מציג עצמו האומץ בעליצות, ואחריו יפרח למענכם הניצחון בכל אשר תלכו! זהו המאבק בו עליכם לעמוד, ואולם הוא אשר יחשל ויחזק אתכם, ולא יתישכם, הוא אשר יביא לכם אושר ולא כאב.

אין לכם צורך לעשות דבר לשם כך, רק היו קיימים. אולם היו קיימים כדוגמה בהשפעתכם ובחייכם למען האור!

הניחו כעת לתחייה להגיע אל האנושות כאן על-פני האדמה!

הניחו להם כעת לראות, סוף-סוף, את אדמומית-השחר הזוהרת דרככם!הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:00 בקבוצת טלגרם ייעודית.
להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 18.04.2023

Comments


bottom of page