top of page

מים ומלח - שאלות ותשובות

תשובות לשאלות בנושאי מים ומלח - אתם שואלים, אני עונה.

  • 30 דקות
  • 50 שקלים חדשים
  • הפגישה תתקיים בחדר זום ייעודי. אם אין לכם זום, ניתן לקיימה בטלגרם במקום זאת.

תיאור השירות

בפגישה נבהיר עניינים כלליים ובעיות מעשיות הקשורים בעקרונות הנדונים בהרצאות וביישומם בפועל. מומלץ להכין שאלות ובקשות מראש, ואם ניתן, אף לציין נקודות מפתח בהודעה המצורפת לטופס הרישום, כדי שאוכל להכין עצמי ולנצל את הזמן בצורה מיטבית..


מדיניות ביטולים

אין החזר תשלומים עבור פגישה שלא תתקיים בשל ביטול מצד המזמין או עקב מיעוט משתתפים. בתמורה לפגישה שלא התקיימה, או פגישה מרובת משתתפים שנדחתה לשבוע שלאחר מכן, תוכלו לקבל קופון לשימוש בפגישה אישית או למימוש ברכישת מנוי לאתר.


bottom of page