top of page
shutterstock_113494888.jpg

עשרות, מאות, אלפי שנים... הסתירו מאיתנו את האמת, גידלו אותנו על שקרים, והרעילו את גופנו ואת מוחנו... כדי שניתן יהיה לשלוט בנו - עדר של עבדים צייתנים, בתדר של פחד מתמיד ומחסור קבוע.

מאחורי השקרים, ההסתרות וההונאות- 

הגיעה העת לשאול שאלות ולברר היכן האמת.

>> חדשים באתר

הסדר העולמי הישן - 3
13:47
סודות המטריקס - עצמאות
05:13
הסדר העולמי הישן - 2
11:10
הסדר העולמי הישן - 1
14:41
סודות המטריקס - מערכת החינוך
05:05
אחריות ומוסריות
12:49
חוק החופש - מוסר - דתות
12:07
כישוף המלים
05:13
מחר בריא יותר מתחיל בכם
17:05
ההונאה הגדולה - אנחנו האשמים
19:49
ההונאה הגדולה - פשעים נגד האנושות
16:38

>> צפייה לפי נושאים