top of page
shutterstock_113494888.jpg

עשרות, מאות, אלפי שנים... הסתירו מאיתנו את האמת, גידלו אותנו על שקרים, והרעילו את גופנו ואת מוחנו... כדי שניתן יהיה לשלוט בנו - עדר של עבדים צייתנים, בתדר של פחד מתמיד ומחסור קבוע.

מאחורי השקרים, ההסתרות וההונאות- 

הגיעה העת לפגוש את האמת.

>> חדשים באתר