top of page
Graphic Spiral

 ג'ידו קרישנמורטי 

ג'ידו קרישנמורטי היה פילוסוף ומורה רוחני הודי אשר במשך כששים שנה קיים שיחות בכל רחבי העולם בנושאי מודעות עצמית, טרנספורמציה של המוח, מערכות יחסים, חינוך, יצירת שינוי חברתי, ושלום עולמי. לאורך כל חייו טען קרישנמורטי שעל כל אחד לקחת לידיו את האחריות לשחרורו המלא מפחדיו ומסבלותיו, והדגיש ששינוי כזה יכול לקרות רק על ידי שחרור האדם מכל סמכות רוחנית, פסיכולוגית או דתית חיצונית, והפיכתו לסמכות בעצמו.

ג'ידו קרישנמורטי
בריחה ממה שקורה עכשיו
04:10
צפייה בסרטון
מצבו של האדם בעולם
04:47
צפייה בסרטון
מדוע אנשים מצייתים לסמכות
05:02
צפייה בסרטון
להיות חופשי מהתניות
03:29
צפייה בסרטון
bottom of page