top of page
shutterstock_180408071.jpg

 היסטוריה 

להיסטוריה כפי שלמדנו אותה כמעט ואין כל קשר עם ההיסטוריה האמיתית שלנו. מה שלימדו אותנו בבתי הספר רחוק מאד מן האמת, ובמקרים רבים לא רק נמחק מידע והורחק מן התודעה, אלא אף בוצעו השמדות בפועל של ראיות פיזיות לקיומה.

בערוץ הזה תמצאו אולי תשובות ואולי שאלות נוספות...הופכים כל אבן.

לסדרות נוספות בהיסטוריה הקליקו כאן

למאגר הסרטים באורך מלא הקליקו כאן

(תוכניות רכישה שונות לצפייה בערוצים הדורשים תשלום)
למאמרים בהיסטוריה הקליקו כאן