top of page
shutterstock_180408071.jpg

 היסטוריה 

להיסטוריה כפי שלמדנו אותה כמעט ואין כל קשר עם ההיסטוריה האמיתית שלנו. מה שלימדו אותנו בבתי הספר רחוק מאד מן האמת, ובמקרים רבים לא רק נמחק מידע והורחק מן התודעה, אלא אף בוצעו השמדות בפועל של ראיות פיזיות לקיומה.

בערוץ הזה תמצאו אולי תשובות ואולי שאלות נוספות...הופכים כל אבן.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

היסטוריה

יסודות באנרגיה ופולחנים
חיפוש סרטון...
כל הקטגוריות
כל הקטגוריות
יסודות באנרגיה ופולחנים
12:04
מכופפי החדשות - 1968
28:01
הרהורים על מותו של רוטשילד
14:07
שיכרון של אומה - מבשלות השיכר
21:56

>> סדרות נוספות בהיסטוריה