top of page
07.jpg

 טום מונטוק 

טום מונטוק הוא חוקר אמת, במסע לחשיפת האופל והעצמת האור. מטרתו הראשית היא לסייע לאחרים להתחמש בידע שיאפשר להם להביא לכדי מימוש את מלוא הפוטנציאל ההתפתחותי והתודעתי שלהם.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.