top of page
shutterstock_110042315.jpg

 אנרגיה וטכנולוגיה 

קשה לבצע הפרדה של ממש בין תודעת יקום, גוף האדם ובין אנרגיה, טכנולוגיה או היבטים אחרים של עולמנו. ובכל זאת, ניסינו למיין קצת יותר לעומק את שפע החומרים  ולנסות בכל זאת למצוא את המשקל
שיטה את כף המאזניים לכיוון זה או אחר.

כאן מרוכזים חומרים העוסקים

בתדרים/ גלים/ אנרגיה/ אור/ מדעים מדויקים ועוד.

לסדרות וסרטים נוספים בפרקים הקליקו כאן

למאגר הסרטים באורך מלא הקליקו כאן

(תוכניות רכישה שונות לצפייה בערוצים הדורשים תשלום)

למאמרים בנושא אנרגיה וטכנולוגיה הקליקו כאן