top of page
JLpZSvGsrFB6eY2YaiBi3A-1200-80.jpg

 מים ומלח 

מים ומלח - מהות החיים עצמם, החומרים מהם מורכב העולם כולו. ובכל זאת, הנטייה להקל ראש באיכותם, במקור ממנו הם מגיעים אלינו, גרמה לנזקים כה רבים. פטר פריירה ועוד כמה אנשים טובים ממקדים את הזרקור על הנקודות החשובות, ועוזרים לנו לעשות סדר בגופנו ובבריאותנו.