top of page
long-exposure-of-water-stream-and-rocks-PL9VJ9E.jpg

 מים ומלח 

מים ומלח - מהות החיים עצמם, החומרים מהם מורכב העולם כולו. ובכל זאת, הנטייה להקל ראש באיכותם, במקור ממנו הם מגיעים אלינו, גרמה לנזקים כה רבים. פטר פריירה ממקד את הזרקור על הנקודות החשובות, ועוזר לנו לעשות סדר בבריאות שלנו.