top of page
15.jpg

 לורי לאד 

לורי לאד היא סופרת ומנחה רוחנית המתמחה בפיתוח התודעה האנושית.

הדרכתה סייעה למיליוני אנשים לנווט את דרכם בסבך התקופה האחרונה,

לשמור על הווייתם במערבולת ההסטות התודעתיות והיקומיות, ולמצוא את ריבונותם הפנימית.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.