top of page
forest-sun-rays-river-through-light-breaking.jpg

 באור-האמת 
 מסר-הגביע 

זהו אוסף ההרצאות שנתן המואר עבד רו-שין בשנות ה-30 של המאה שעברה, והעוסקות - רובן ככולן - במהות הנשמה (הרוח) האנושית והאופן בו עלינו לפעול כדי לעלות לעבר ההארה, או במלים אחרות - להגיע לתודעת האחדות עם היקום ועם הכוח המניע אותו - האור.


התרגום נעשה על פי נוסח הספר המאגד את ההרצאות, במהדורה משנת 1931, בשפה הגרמנית (שפת המקור של ההרצאות).


לפניכם הפודקסט הראשון, ללא תשלום, להתרשמות.

שאר הפודקסטים מוצעים כרגע בתשלום - בהתאם לתוכניות הרכישה השונות,
ויועלו לאתר בהתאם לקצב ההתקדמות.

?מסר הגביע - 1 - מה אתם מחפשים
צפייה בסרטון
bottom of page