top of page
09.jpg

 דוח קורבט - החשיפות 

ג'יימס קורבט, עיתונאי, פתח את אתר "דוח ג'יימס קורבט" ב-2007, כמאגר לעבודות חקירה וניתוח עצמאיים שביצע בנושאים פוליטיים, חברתיים, היסטוריה וכלכלה. הוא מתמקד בבדיקת הנרטיבים השקריים, החל מ"אסון התאומים" וכלה במדינת המשטרה של "האח הגדול", אאוגניקה, הונאת הבנקים ועוד.