top of page
shutterstock_143347651.jpg

ההשפעות הביו-פסיכולוגיות
של העלייה

סדרה מבית היוצר של דני סארל הפותחת צוהר לקשר שבין תדרים בכלל ותדר כדור הארץ בפרט, ובין האדם, בריאותו הגופנית והנפשית, ואיזון היקום...

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

ההשפעות הביו-פסיכולוגיות של העלייה
ההשפעות הביו-פסיכולוגיות של העלייה - 1 - תדר שומאן
03:34
ההשפעות הביו-פסיכולוגיות של העלייה - 2 - גלי המוח האנושי
05:48
ההשפעות הביו-פסיכולוגיות של העלייה - 3 - השפעת תדרי שומאן על בריאות האדם
05:00
ההשפעות הביו-פסיכולוגיות של העלייה - 4 - שדה האנרגיה האנושי
06:02
bottom of page