top of page
shutterstock_143347651.jpg

ההשפעות הביו-פסיכולוגיות של העלייה

סדרה מבית היוצר של דני סארל הפותחת צוהר לקשר שבין תדרים בכלל ותדר כדור הארץ בפרט, ובין האדם, בריאותו הגופנית והנפשית, ואיזון היקום...