top of page
precision_medicine_body.jpg

 מחלות בהתאמה אישית 

סיפורה של תעשיית-התרופות כמתוות-הדרך ל"מדע-הרפואה-המודרנית",
השקרים, ההונאות, התרמיות והנזקים המצטברים לאדם, גופו ונפשו.
ותודה להוריי שהביאוני עד הלום.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

מחלות בהתאמה אישית
חיפוש סרטון...
מחר בריא יותר מתחיל בכם
17:05
לכל שאלה תרופה - האם הופכים אותנו לחולים
08:46
סביבה - 1
22:52
צפייה בקדימון
סביבה - 2
18:32
bottom of page