top of page
Brush Strokes

 קארל גוסטב יונג 

קרל גוסטב יונג היה פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי שווייצרי, מבכירי תלמידיו של זיגמונד פרויד ומי שהיה אמור לרשת את כיסאו. נמנה עם קבוצת מניחי היסודות לפסיכולוגיה המודרנית. בצד פרויד ואלפרד אדלר, היה יונג ממנסחי התורות הפסיכולוגיות הגדולות, אשר הטביעו את חותמן לא רק על תחום הפסיכותרפיה, אלא לא פחות מכך על הפילוסופיה, על האמנות, על פרשנות ההיסטוריה ועל מדעי ההתנהגות לתחומיהם.

קארל יונג
קרל גוסטב יונג - משמעות המוות
05:39
צפייה בסרטון
קרל גוסטב יונג - משמעות קיומית ומודעות לצל הפנימי
06:20
צפייה בסרטון
קארל יונג - לפגוש את הצל הפנימי
06:42
צפייה בסרטון
פרופ' ג'ורדן פיטרסון - אינטגרציה של הצל הפנימי (על פי יונג)
03:36
צפייה בסרטון
bottom of page