top of page
young-man-as-a-medieval-knight-on-dark-background-2021-08-27-14-59-16-utc 1.jpg

 נפילת הקבאל 

סדרת ההמשך לסדרה "נפילת הקבאל" של ג'נט אוסבארד וסינתה קוטר - הסדרה עוקבת אחר "הישגי" הקבאל בעת החדשה - החל מגירוש הכוזרים מרוסיה (המאה ה-18) ועד העת האחרונה, כולל שידוד המערכות של הפלנדמיה שחיסלה לנו את תמונת העולם המוכר.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

נפילת הקאבל - סדרת ההמשך
ג'נט אוסבאארד - ת.נ.צ.ב.ה
03:59
נפילת הקבאל - סדרת ההמשך - 1
28:55
נפילת הקבאל - סדרת ההמשך - 2
20:22
נפילת הקבאל - סדרת ההמשך - 3
28:42
bottom of page