top of page
woman-showing-her-blank-palm-SZR57QB 1.jpg

 פדו-גייט 

סחר בבני-אדם... המינהרה האפלה ביותר, שעומקה והיקפה מקשים על האדם הסביר לעכל את האמת. ועדיין, אם לא נסתכל לרשע בעיניים, לא נוכל לעולם לנצח אותו, אם לא נכיר בקיומו ונזהה את דרכיו ושיטותיו, לא נדע למנוע מהם להופיע שוב בעתיד.
בודהא הפטפטן עוזר לנו במשימת הזיהוי והחשיפה.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

פדו-גייט

פדו-גייט
חיפוש סרטון...
פדוגייט 3 - פרק 2 פיצה-גייט
20:34
פדוגייט 3 - פרק 1 סמלים
20:31
פדוגייט - 2
20:34
פדוגייט - 1
26:55
bottom of page