top of page
Screen Shot 2018-09-25 at 10.35.58 AM.png

  טרטריה - האת'ר  

סיפורן של התרבות המתקדמת והטכנולוגיות שנמחקו מספרי-ההיסטוריה ומן השטח, במטרה להחזיר אותנו אל חשכת ימי-בראשית, מנותקים משורשים, מעבר, מידע של אמת, שקועים בבורות וחוסר-מודעות, כחומר בידם של ה"שליטים" לעשות בנו כרצונם.

14 הפרקים הם קטעים מן הסרט "האת'ר" של מרסיה ראמאלהו

(בקרוב בערוץ הסרטים המלאים)

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

טרטריה
חיפוש סרטון...
טרטריה -1 - קתאר-כתר
07:32
טרטריה - 2 - מפתח העל
03:39
טרטריה - 3 - חילול הוותיקן
04:43
טרטריה - 4 - גלים אלקטרומגנטיים
04:16
bottom of page