top of page
Keys

 המפתח האבוד 

מסעו של "קטליסט" (שם עט) אחר טכנולוגיות-האנרגיה האבודות מתחיל בחיטוט בארכיוני תמונות ישנות, בחיפוש אחר עקבות שנותרו, אולי, על-אף ההשמדה השיטתית של כל זכר להיסטוריה האמיתית של האנושות. המסע ממשיך ולוקח אותו אל מחוזות הפיזיקה, אל פיצוחים מעניינים בתחום האלקטרו-מגנטיקה ועוד.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

המפתח האבוד
המפתח האבוד - 1
15:48
המפתח האבוד - 2
15:22
המפתח האבוד -3
32:48
המפתח האבוד - 4
24:16
bottom of page