top of page
Keys

 המפתח האבוד 

מסעו של "קטליסט" (שם עט) אחר טכנולוגיות האנרגיה האבודות מתחיל בחיטוט בארכיוני תמונות ישנות, בחיפוש אחר עקבות שנותרו, אולי, על אף ההשמדה השיטתית של כל זכר להיסטוריה האמיתית של האנושות. המסע ממשיך ולוקח אותו אל מחוזות הפיזיקה, אל פיצוחים מעניינים בתחום האלקטרו-מגנטיקה ועוד.