top of page
AdobeStock_96559713.jpeg

 בטן החיה 

ההיסטוריה של השתלטות הקבאל על ארצות הברית כמוקד ההתרחשויות בהתאם לנבואה המייעדת את יבשת אמריקה כ"יבשת העולם החדש", שבה ככל הנראה יקום מחדש לתחייה ה"אנטי-כריסט" של חסידי כת השטן.