top of page
AdobeStock_96559713.jpeg

 בטן החיה 

ההיסטוריה של השתלטות הקבאל על ארצות-הברית כמוקד ההתרחשויות, בהתאם לנבואה המייעדת את יבשת אמריקה כ"יבשת העולם החדש", שבה ככל הנראה יקום מחדש לתחייה ה"אנטי-כריסט" של חסידי כת-השטן.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

בטן החיה
בטן החיה (2020) גרסת העורך - חלק 1
17:13
בטן החיה (2020) גרסת העורך - חלק 2
13:27
בטן החיה (2020) גרסת העורך - חלק 3
17:08
בטן החיה (2020) גרסת העורך - חלק 4
19:09
bottom of page