top of page
leao.jpg

 ההצגה הכי טובה 
בעולם 

ניק אלוויר פורש לפנינו כמה מן ההיבטים של ההפקה רבת-השכבות שאנו חיים ומשתתפים בה באופן פעיל כבר קרוב ל-4 שנים.

הרציונל ומאחורי הקלעים של ההצגה הכי טובה בעולם.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

ההצגה הכי טובה בעולם
ההצגה הכי טובה בעולם - 5
16:03
ההצגה הכי טובה בעולם - 4
24:23
ההצגה הכי טובה בעולם - 3
13:32
ההצגה הכי טובה בעולם - 2
10:14
bottom of page