top of page
Deep Red Paint

 מתו פתאום 

למה אנחנו לא מאמינים להם אף פעם? במשך מאות שנים, האליטה הגלובלית הודיעה בראש חוצות על כוונותיה לדילול אוכלוסיית העולם - עד כדי חריטתן באבן (אבני ג'ורג'יה). ועדיין...אנחנו לא מאמינים... האמת על רצח העם הגדול ביותר בהיסטוריה המתחולל על גופנו ולנגד עינינו.