top of page
Deep Red Paint

 מתו פתאום 

למה אנחנו לא מאמינים להם אף פעם? במשך מאות שנים, האליטה הגלובלית הודיעה בראש חוצות על כוונותיה לדילול אוכלוסיית העולם - עד כדי חריטתן באבן (אבני ג'ורג'יה). ועדיין... אנחנו לא מאמינים... מסרבים לבלוע את האמת על רצח העם הגדול ביותר בהיסטוריה המתחולל על גופנו ולנגד עינינו.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

מתו פתאום
מתו פתאם - 1
17:06
מתו פתאם - 2
13:34
מתו פתאם - 3
14:37
מתו פתאם - 4 אחרון
23:13
bottom of page