top of page
Dollarphotoclub_86240336.jpg

 מארק פאסיו 

מארק פאסיו

הכרוז בשער ונושא-הדגל של התנהלות האדם בתיאום עם חוקי-הטבע,

התיישרות עם המוסר והצדק השולטים ביקום

והבנת הכוחות המכוונים את ההתרחשויות היקומיות.
מקום טוב להתחיל בו את המסע לחקר-האמת ומציאתה.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.