top of page

 פודקסטים - יולי רמון 

כאן נמצאים כל הפודקסטים שעשיתי, בתחומים השונים,

לפי חומר כתוב שתורגם על ידי, או לפי חומרים שכתבתי בעצמי.

הכניסה למאגר בתשלום סמלי.

ניתן לצפות בפודקסטים גם בערוצים הרגילים,

בהתאם לנושא, וללא תשלום.

לרכישת מנוי הקליקו כאן

תיהנו.