top of page
d3afjn2-a2f43efb-7300-444d-bc39-390c2a7ed7ce.jpg

 סרטן 

כאן מרוכזים חומרים הנוגעים ל"מחלה" שכולם פוחדים ממנה,

כולם בטוחים שהקץ קרוב מרגע שאובחנה אצלם,

ואינם מודעים כלל לסכנה הגדולה יותר האורבת לפתחם -

"מדע הרפואה" המשחר לכיסם וגופם, ומדע הפסיכולוגיה
השולט בפחדיהם.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

סרטן
חיפוש סרטון...
התשובה היחידה לסרטן - 1
08:53
התשובה היחידה לסרטן - 2
13:56
איך לגרום למחלות להיעלם
18:33
סודה-לשתייה, יותר ממה שחשבתם
09:35
bottom of page