top of page
Brush Strokes

 אלן ווטס 

אלן ווטס, פילוסוף וסופר בריטי (1915-1973) שנודע בהרצאות הפרשנות שלו לדתות ותורות המזרח הרחוק, והבאתן לידיעת העולם המערבי, בקטע קצר על המשמעות האמיתית של חיי-נצח, החיים בהווה, בלא התקשרות לעבר, ובלא חלומות לעתיד.