top of page
Brush Strokes

 אלן ווטס 

מבחר קטעים קצרים מתוך הרצאותיו של אלן ווטס, פילוסוף וסופר בריטי (1915-1973) שנודע בהרצאות הפרשנות שלו לדתות ותורות המזרח הרחוק, והבאתן לידיעת העולם המערב - על המשמעות האמיתית של חיי-נצח, החיים בהווה, בלא התקשרות לעבר, ובלא חלומות לעתיד.