top of page
haarp1-changed-size.jpg

 הנדסת אקלים 

יש עוד מישהו שמאמין שהגשם "יורד בעיתו" ו"השמיים כחולים כמים"?

יש עוד מישהו שלא ברור לו שמהנדסים לנו את האוויר שאנו נושמים?

אם כך, מן הראוי שהמישהו הזה יחשב מסלול מחדש.

הם אמרו לנו תמיד, הכל, אבל היי, זה סרטים מצויירים, אבל היי, זה מדע בדיוני...
מדע בדיוני או סרט דוקומנטרי???