top of page
columbus-day-a-magnifying-glass-with-a-stack-of-l-2023-11-27-05-08-34-utc.jpg

 מילון-מונחים  
 למתעוררים 

look-up Heb Glossary-2

מונחים ה-ט

הולוגרמה/הולוגרמת-מציאות - HOLOGRAM

הולוגרמה היא מעין יצירה בעלת ממדים רבים. המילה עצמה באה מהשפה היוונית ופירושה "התמונה כולה". ההולוגרמה משמרת מידע תלת-מימדי. המציאות ה"אמיתית" אותה אנו חווים, בעולם התלת-ממדי, מהווה אף היא הולוגרמה, שאנו יוצרים באמצעות מוחנו, בסיועם של נתונים ומידעים שונים שהוחדרו לתת-ההכרה שלנו מרגע הולדתנו ואף קודם לכן, בעזרת מוזיקה, קולות, מזון, תרופות, תמונות, חינוך, תרבות ובידור, ועוד.

החוק הטבעי - Natural Law

החוק הטבעי, או החוק-היקומי, הוא אופן פעולתו והסדר-הפנימי הבלתי-ניתן-לשינוי השולט בכל הקיים ומתרחש ביקום, החלים על כל היצורים והישויות שהוא מאכלס. אנשים שהצליחו לפענח חוקים אלו, חילקו אותם למספר עקרונות-בסיסיים כדי להקל על הבנתם ופעולה בתיאום עמם. עקרונות אלו של הסדר היקומי אינם ניתנים לשינוי, שכתוב, מחיקה או תיקון. הם האמת הבלתי-מתפשרת של קיומנו שלנו, ושל כל דבר סביבנו. כולנו כפופים להם בלא הבדל צורה, גזע, חומר ומקום.

החוק-הימי - Maritime LAW

החוק-הימי הוא גוף חקיקה ייחודי המגדיר מערכת-נורמות לתחום הימאות. זוהי אחת ממערכות החוקים הקרויות "חוקי-אדם" שהונחו על-ידי הקבאל לשם החלפת החוק-הטבעי וסיוע בהפיכתו של האדם מישות חיה וריבונית לחפץ חסר-חיים ומשועבד בבעלות-אחרים. מלים ומונחים רבים בשפה האנגלית מבוססים על החוק הימי, במטרה ליצור התניות תת-הכרתיות שיאפשרו זאת. זהו גם ה-W במילה LAW (מים - Water, אוויר - Air, אדמה - Land). בחלוקה זו יצר הקבאל הפרדה בין היסודות השונים ביקום ונטל לעצמו שליטה בהם באמצעות החוקים שחוקק.

המאפיה הכוזרית - Khazarian Mafia

המאפיה הכוזרית הוא שם נרדף לבעלי-הכוח של הדיפ-סטייט, ובעיקר לשכבת הבנקאות-היהודית כשהשמות המייצגים הם רוטשילד, רוקפלר, מורגן ואחרים. ממלכת כזריה (Khazaria) שלטה על האיזור הגיאוגרפי בו נמצאת היום אוקראינה, בין הים השחור לים הכספי. היא התפתחה לאומה הנשלטת בידי מלך מרושע שאוליגרכים משרתים בחצרו וכבשה שטחים נרחבים לאורך כ-300 שנה. אנשי-הממלכה היו ידועים בסביבותיה כגנבים, רוצחים, שודדי-דרכים ומתחזים, שעשו שימוש בזהויותיהם של האנשים שרצחו כדי לחדור לקהילות זרות לשם השתלטות וכיבוש.

שלב משמעותי בהיסטוריה שלה התרחש בסביבות המאה ה-9, כאשר הצאר הרוסי כבש את כזריה בשילוב-כוחות עם הארצות המקיפות אותה, ודרש מהמלך לבחור באחת משלושת הדתות השולטות, ולעזוב את דרכי הפשע והאלימות הבבליות ואת המאגיה השחורה – השטניזם.

כפי שידוע לנו מ"ספר הכוזרי" המסופר על-ידי רבי יהודה הלוי כ-300 שנים מאוחר יותר, המלך בחר ביהדות והתגייר לכאורה, אולם רק למראית-עין, בעוד בפועל המשיכה ממלכתו לעסוק באותם טקסי-דם וקורבנות לבעל, ושלל פעילויות-שטניות אחרות. על-ידי הבחירה ביהדות התאפשר לכוזרים להסתנן אל מוסדות-הדת ולהתחיל בביצוע מטרות-הנקמה שלהם בצאר הרוסי וכל חבר-מרעיו. ציון-הדרך הבא שהוא בעל משמעות, הוא יציאתה של שושלת-רוטשילד הכוזרית לעבר אירופה במאה ה-18. זהו לכאורה גם השלב בו החלו לכנותם בשם "המאפיה הכוזרית". הם הסתננו לעמדות-הכוח בבריטניה, ששלטה אז ברוב חלקי-העולם באמצעות בית-המלוכה והכנסייה, ובעיקר לתחומי-ההשפעה הכלכלית והפיננסית, ומשם המשיכו בדרכם לקעקע גם את יציבותה של אירופה בכלל, ואמריקה בפרט. את דגל הכיבוש והמסמר האחרון בארון-הקבורה של כלכלת-העולם תקעה המאפיה הכוזרית ב-1913, עם החתימה בארה"ב על כניסתו לתוקף של "חוק הפדרל-ריזרב".

הנדסת- תודעה  MIND-engineering

הנדסת-תודעה היא מונח שמתאר שליטה על התנהגותו ופעולותיו של אדם בניגוד לרצונו, על-ידי עיצוב תפיסת המציאות שלו, אמונותיו, שיפוטו, או חינוכו מחדש. הנדסת-תודעה קולקטיבית (פסיכוזת-המונים) מיועדת להוביל לשינוי מהותי של מערכת אמונותיו, עמדותיו והתנהגותו של אדם, כך שזהותו משתנה כליל. בין השיטות להנדסת-תודעה מודרנית ניתן למנות היפנוזה, סמים פסיכואקטיביים ומניפולציות פסיכולוגיות ושימוש נרחב בתקשורת (ע"ע מיסגור - framing), מדיה-אלקטרונית ומדיה-חברתית, העושות שימוש במכשירים (כל המכשירים המודרניים - טלפון נייד, מחשב אלחוטי, טלוויזיה, מצלמות רכב...) בעיקר באמצעות שידור מסרים ותדרים תת-הכרתיים, הגורמים לשינוי נוירולוגי במוח. 

זמן - מרחב  Time-SPcae

זמן-מרחב הוא המרחב הארבַּע-ממדי, או, כפי שאנו קוראים לו כאן - הממד הרביעי. הפיזיקאים נוהגים לייצגו על ידי מערכת של קואורדינטות-מרחביות וקואורדינטת-זמן, שכל נקודה בה מציינת אירוע המתרחש במקום ובזמן מסוימים. התפיסה היחסותית רואה בזמן ובמרחב גדלים הקשורים זה בזה, ותלויים בתנועה-היחסית של הצופה והאובייקט הנצפה, ובהשפעת שדות-כבידה. זוהי כמובן התפישה המדעית, המגבילה אותנו לתורת-היחסות, שכבר הוכח על ידי אותם מדענים עצמם, שהיא כנראה לא נכונה, ולכוח-הכבידה, שגם הוא הוכח כחסר כל ביסוס מדעי. מאידך, עצם ההכרה בממד-זה איפשרה את ההתקדמות לעבר הפיזיקה-הקוואנטית, המאפשרת לנו להבין שהגורמים המכריעים, כמעט באופן בלעדי, הם תנועתו ומיקומו של הצופה, המושפעים בתורם ממצבו התודעתי, המאפשר קיומו של כל מצב בכל מקום ובכל זמן.

Glossary G-L

מונחים G-L

הולוגרמה/הולוגרמת מציאות  HOLOGRAM

הולוגרמה היא מעין יצירה בעלת ממדים רבים. המילה עצמה באה מהשפה היוונית ופירושה "התמונה כולה". ההולוגרמה משמרת מידע תלת-מימדי, וניתן להתייחס אליה כאל אמה ואביה של המציאות המדומה. זאת משום שהמציאות ה"אמיתית" בה אנו חיים, מהווה אף היא הולוגרמה, שאנו יוצרים באמצעות מוחנו, בסיועם של נתונים ומידעים שונים שהוחדרו לתת-ההכרה שלנו מרגע הולדתנו ואף קודם לכן, בעזרת מוזיקה, קולות, מזון, תרופות, תמונות, חינוך, תרבות ובידור, ועוד.

המאפיה הכוזרית - Khazarian Mafia

המאפיה הכוזרית הוא שם נרדף לבעלי-הכוח של הדיפ-סטייט, ובעיקר לשכבת הבנקאות-היהודית כשהשמות המייצגים הם רוטשילד, רוקפלר, מורגן ואחרים. ממלכת כזריה (Khazaria) שלטה על האיזור הגיאוגרפי בו נמצאת היום אוקראינה, בין הים השחור לים הכספי. היא התפתחה לאומה הנשלטת בידי מלך מרושע שאוליגרכים משרתים בחצרו וכבשה שטחים נרחבים לאורך כ-300 שנה. אנשי-הממלכה היו ידועים בסביבותיה כגנבים, רוצחים, שודדי-דרכים ומתחזים, שעשו שימוש בזהויותיהם של האנשים שרצחו כדי לחדור לקהילות זרות לשם השתלטות וכיבוש.

שלב משמעותי בהיסטוריה שלה התרחש בסביבות המאה ה-9, כאשר הצאר הרוסי כבש את כזריה בשילוב-כוחות עם הארצות המקיפות אותה, ודרש מהמלך לבחור באחת משלושת הדתות השולטות, ולעזוב את דרכי הפשע והאלימות הבבליות ואת המאגיה השחורה – השטניזם.

כפי שידוע לנו מ"ספר הכוזרי" המסופר על-ידי רבי יהודה הלוי כ-300 שנים מאוחר יותר, המלך בחר ביהדות והתגייר לכאורה, אולם רק למראית-עין, בעוד בפועל המשיכה ממלכתו לעסוק באותם טקסי-דם וקורבנות לבעל, ושלל פעילויות-שטניות אחרות. על-ידי הבחירה ביהדות התאפשר לכוזרים להסתנן אל מוסדות-הדת ולהתחיל בביצוע מטרות-הנקמה שלהם בצאר הרוסי וכל חבר-מרעיו. ציון-הדרך הבא שהוא בעל משמעות, הוא יציאתה של שושלת-רוטשילד הכוזרית לעבר אירופה במאה ה-18. זהו לכאורה גם השלב בו החלו לכנותם בשם "המאפיה הכוזרית". הם הסתננו לעמדות-הכוח בבריטניה, ששלטה אז ברוב חלקי-העולם באמצעות בית-המלוכה והכנסייה, ובעיקר לתחומי-ההשפעה הכלכלית והפיננסית, ומשם המשיכו בדרכם לקעקע גם את יציבותה של אירופה בכלל, ואמריקה בפרט. את דגל הכיבוש והמסמר האחרון בארון-הקבורה של כלכלת-העולם תקעה המאפיה הכוזרית ב-1913, עם החתימה בארה"ב על כניסתו לתוקף של "חוק הפדרל-ריזרב".

bottom of page