top of page
hand-with-qr-code-on-wrist-future-of-political-po-2022-02-03-03-06-39-utc.jpg

 מצב - שליטה 

האם הקורונה היא רק סיפור של מגפה, או שיש כוונות אחרות מאחוריה? האם מדובר רק בנשק ביולוגי, או שאולי זהו רק אמצעי המשרת את המטרה, שהוצבה שנים רבות קודם לכן, ואנו מתקדמים לעברה צעד צעד, בלי לשים לב, בלי להבין, בלי לקלוט. 
אנשים שרואים קצת יותר רחוק, בין אם אחורה או קדימה, יודעים לזהות שהקו המנחה את כל הרעות שנחתו עלינו בשנים האחרונות, הוא אחר לחלוטין - לשיטתם, זהו הפעלה סופית של אג'נדת המעקב האולטימטיבית - תעודת הזהות הדיגיטלית, שתשים קץ לחופש האנושי, ותהפוך אותנו סופית לקו-ייצור רובוטי הכפוף לגחמות האיש עם האצבע על השאלטר. שליטה...אבל מי השולט? ולמה?

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

מצב - שליטה
מצב-שליטה - חלק 1
21:16
מצב שליטה - חלק 2
14:02
מצב שליטה - חלק 3
14:40
מצב שליטה - חלק 4
15:25
bottom of page