top of page
young-man-as-a-medieval-knight-on-dark-background-2021-08-27-14-59-16-utc 1.jpg

 נפילת הקבאל 

סדרת ההמשך לסדרה "נפילת הקבאל" של ג'נט אוסבארד וסינתה קוטר - הסדרה עוקבת אחר "הישגי" הקבאל בעת החדשה - החל מגירוש הכוזרים מרוסיה (המאה ה-18) ועד העת האחרונה, כולל שידוד המערכות של הפלנדמיה שחיסלה לנו את תמונת העולם המוכר.