top of page

 פודקסטים 

 יולי רמון 

כאן נמצאים כל הפודקסטים שעשיתי, בתחומים השונים,

לפי חומר כתוב שתורגם על ידי, או לפי חומרים שכתבתי בעצמי.

הכניסה למאגר בתשלום סמלי.

ממדים, דחיסות ועליה - עושים סדר במושגים
חיפוש סרטון...
שאיבת-אנרגיה והורדת-תדרים
20:19
הטאו של הדברים 40-42
03:36
אלוהים הוא פשוט מחשבה בממד השלישי
18:33
הטאו של הדברים 37-39
04:17
bottom of page