top of page
mysterious-4830751_1920.jpg

  דיפ-שיט 

בערוץ זה מרוכזים חומרים קשים לעיכול, הנוגעים לפשעים נגד האנושות, סחר בבני-אדם, שליטה בתודעה ועבירות אחרות שבוצעו בנו לאורך הדורות על ידי הקבאל,

ואינם שייכים לאחד מן הערוצים האחרים.

לסדרות וסרטים נוספים בפרקים הקליקו כאן

למאגר הסרטים באורך מלא הקליקו כאן
(תוכניות רכישה שונות לצפייה בערוצים הדורשים תשלום)

למאמרים בנושא דיפ-שיט הקליקו כאן