top of page
columbus-day-a-magnifying-glass-with-a-stack-of-l-2023-11-27-05-08-34-utc.jpg

 מילון-מונחים  
 למתעוררים 

look-up Heb Glossary-3

מונחים י-נ

מטריקס  MATRIX

במתמטיקה, מַטְרִיצָה (Matrix) היא מערך, תבנית דו-ממדית, שרכיביה הם סקלרים (המונח סקלר נגזר מהמילה האנגלית scale  - סולם), לרוב מספרים. במטריצה ניתן לרכז מידע רב ולהפעיל עליה שיטות וכלים סטנדרטיים לשימושים רבים. בכל איזכור של המילה "מטריקס" באתר זה, הכוונה היא לתבנית המתמטית, השולטת ביקום שלנו, ובה מרוכזים הנתונים והמידע הנוגעים לעיצוב הולוגרמת המציאות. זו התבנית שעליה השתלטו כוחות האופל והטעינו בה נתונים ומידע המשקפים למוחנו את ההולוגרמה של מציאות העולם המשועבד בו אנו חיים כיום. רביעיית-הסרטים בסדרה "המטריקס" יכולה לספק לנו מושג נרחב למדי על מבנה הולוגרמת המציאות הזו. למעשה, כל סרטי המדע-הבידיוני, הם בעצם גרסאות שונות ופירורי-מידע לגבי המבנה-השקרי של מציאות-חיינו.

ממדים  Dimensions

ממדים במתמטיקה מתארים את מספר דרגות החופש במרחב.  בגאומטריה הקלאסית היו ידועים עצמים אפס-ממדיים (כגון נקודה), עצמים חד-ממדיים (כגון קו ישר), עצמים דו-ממדיים (תמונה הכוללת גובה ורוחב כגון המישור והמעגל) ועצמים תלת-ממדיים (כגון קובייה וכדור). בשלב מאוחר יותר התוסף אליהם גם הממד-הרביעי שכולל את תנועת העצם בזמן ובמרחב.
במישור הפיזיקלי אנו נשענים על מידע זה כדי להתייחס לגופים הנתפשים בחושינו. העולם התלת-ממדי בו אנו חיים מאפשר לנו תפישה חושית של עצמים תלת-ממדיים רק בהסתמך על מידע מוקדם (העין תופסת תמונה דו-ממדית, אולם נעזרת במידע "אשלייתי" כדי לדמיין את הממד השלישי של העצמים המצויים בתמונה.

במישור הרוחני (המטפיזי) אנו מתייחסים לממדים כאל דרגה מסוימת של דחיסות-חומר תודעתית ואנרגטית (המתורגמת לתדרים, שידורם וקליטתם דרך שדות אלקטרו-מגנטיים). ככל שהדחיסות נמוכה יותר (מוצק-נוזל-גז - את'ר), כך מתאפשרת הבנה (חדירה) של מידעים גבוהים יותר ודחוסים פחות מאלו הנוגעים לממדים אליהם מגבילים אותנו המדעים המדויקים. בקבלה ובתורות אחרות קיימת לעתים התייחסות לספירות, כדי לציין את דרגת ההתפתחות-הרוחנית בין הממדים השונים. רוב אוכלוסיית -העולם נמצאת כיום בממד-השלישי, כשבודדים מסוגלים להימצא לעתים בממד-הרביעי ולנוע בזמן ובמרחב בצורה חופשית יותר מאחרים. הם מכונים בדרך כלל "נוסעים-בזמן". הממד-החמישי נחשב לדרגת דחיסות-תודעתית המאפשרת הינתקות רוחנית מלאה מן ההולוגרמה של המציאות התלת-ממדית בעולם-הגשמי, כולל תיקשור עם ישויות הנמצאות בממד זה ובממדים גבוהים יותר. ממד-חמישי מכונה לעתים המרחב-האת'רי, שבו דחיסות-החומר היא נמוכה ביותר ומגבלות חמשת החושים של הגוף-הפיזי אינם מסוגלים כלל לקלוט את טווח-התדרים שלו. החוש השישי (אינטואיציה) הוא החוש האמור להתפתח ולאפשר תנועה זו בין הממדים.

מערכת הקוואנטום  Quantum system

הקוואנטים הם החלקיקים הקטנים ביותר המוכרים למדע. מכניקת-הקוונטים מטפלת ביחסים-הפיזיקליים בין הגורמים השונים בטבע ברמות המזעריות ביותר. ההבנה שיש יחסי-גומלין בין המרכיבים בעולם הסובב אותנו, בכל הרמות (ע"ע אפקט-הפרפר), ושכל חלק במערכת (כולל, ובעיקר בני-האדם, לעניין זה) מסוגל להתנהל בה בכל צורה שהיא, בלא להיות כבול לציר או מדד מסוים (זמן, מרחב או כל ממד אחר), אולם התנהגותו משפיעה על המערכת כולה, ויוצרת קשרי-גומלין שונים עם כל חלק אחר בה, בהתאם להתנהלות-התודעתית שנבחרה על-ידו, היא הבסיס למערכת-הקוואנטום, שאמורה להיכנס לשימוש לאחר ניקוי העולם שלנו מכוחות-הרשע. מערכת זו תאפשר לכל חלק כזה לקבל חזרה לידיו את מלוא-השליטה הריבונית בתפקידיו השונים ואת העצמאות ושיקול-הדעת, שעד-כה נמנעו ממנו בכוונה תחילה והוצרו אל תוך מגבלותיו של העולם התלת-ממדי, במסגרת השיעבוד הכולל שאנו חווים כיום.
המערכת הקוואנטית תבוא לידי-ביטוי בכל תחומי-החיים והחוויה האישית שלנו, מן הסתם תחילה במרחב-הפיננסי, שהוא הנמצא בחזית הגלויה לעין-כל ומעכבת את התפתחותנו בצורה מוחשית ביותר, ומשם גם אל תחומים אחרים, בעלי נראות פחותה, אולם בעלי-השפעה לא פחות חשובה (כגון בריאות, חינוך, חברה וכד'). זהו אחד מן השלבים שיקדמו אותנו אל הבנת מבנה-היקום ואל ההתפתחות שתאפשר לנו גם לתפקד בו בצורה-מיטבית מול ישויות שעד כה נמנעו מיצירת-קשר עמנו עקב נחיתותנו-התודעתית.

Glossay M-R

מונחים M-R

החוק-הימי  maritime-Law

החוק-הימי הוא גוף חקיקה ייחודי המגדיר מערכת-נורמות לתחום הימאות. זוהי אחת ממערכות החוקים הקרויות "חוקי-אדם" שהונחו על-ידי הקבאל לשם החלפת החוק-הטבעי וסיוע בהפיכתו של האדם מישות חיה וריבונית לחפץ חסר-חיים ומשועבד בבעלות-אחרים. מלים ומונחים רבים בשפה האנגלית מבוססים על החוק הימי, במטרה ליצור התניות תת-הכרתיות שיאפשרו זאת. זהו גם ה-W במילה LAW (מים - Water, אוויר - Air, אדמה - Land). בחלוקה זו יצר הקבאל הפרדה בין היסודות השונים ביקום ונטל לעצמו שליטה בהם באמצעות החוקים שחוקק.

מטריקס  MATRIX

במתמטיקה, מַטְרִיצָה (Matrix) היא מערך, תבנית דו-ממדית, שרכיביה הם סקלרים (משמעות השם סקלר מגיעה מהמילה האנגלית scale  - סולם), לרוב מספרים. במטריצה ניתן לרכז מידע רב ולהפעיל עליה שיטות וכלים סטנדרטיים לשימושים רבים. בכל איזכור של המילה "מטריקס" באתר זה, הכוונה היא לתבנית המתמטית, השולטת ביקום שלנו, ובה מרוכזים הנתונים והמידע הנוגעים לעיצוב הולוגרמת המציאות. זו התבנית שעליה השתלטו כוחות האופל והטעינו בה נתונים ומידע המשקפים למוחנו את ההולוגרמה של מציאות העולם המשועבד בו אנו חיים כיום. רביעיית-הסרטים בסדרה "המטריקס" יכולה לספק לנו מושג נרחב למדי על מבנה הולוגרמת המציאות הזו. למעשה, כל סרטי המדע-הבידיוני, הם בעצם גרסאות שונות ופירורי-מידע לגבי המבנה-השקרי של מציאות-חיינו.

החוק הטבעי - Natural Law

החוק הטבעי, או החוק-היקומי, הוא אופן פעולתו והסדר-הפנימי הבלתי-ניתן-לשינוי השולט בכל הקיים ומתרחש ביקום, החלים על כל היצורים והישויות שהוא מאכלס. אנשים שהצליחו לפענח חוקים אלו, חילקו אותם למספר עקרונות-בסיסיים כדי להקל על הבנתם ופעולה בתיאום עמם. עקרונות אלו של הסדר היקומי אינם ניתנים לשינוי, שכתוב, מחיקה או תיקון. הם האמת הבלתי-מתפשרת של קיומנו שלנו, ושל כל דבר סביבנו. כולנו כפופים להם בלא הבדל צורה, גזע, חומר ומקום.

פורטל - PORTAL

הפורטל הוא שער-יציאה המאפשר מעבר ממציאות אחת למשנה, בממדים-גבוהים יותר מן הממד השלישי, בו מצוי גופנו-הגשמי. עולם-המחשבים עושה שימוש במונחים המשמשים גם אותנו לתיאור היקום, ולא בכדי. זאת משום שהן המטריקס על תוכנותיו השונות, והן המחשבים, בנויים ומבוססים על אותו קוד, והתיכנות שלהם פועל על אותם עקרונות. אחת מתוכנות הנדסת-התודעה כוללת השתלת מונחים זהים בתחומים השונים, כדי לקבע במוחנו את התפישה לפיה אנו עצמנו איננו אלא מחשב.

קפיצה קוואנטית - Quantum Jump

קפיצה קוואנטית (Quantum Jump או Quantum Leap) בתורת העצמים הגשמיים היא מעבר פתאומי של גוף כלשהו ממצב קוואנטי אחד למשנהו, באמצעות שינויים אנרגטיים (קליטה או פליטה של אור - פוטונים). כאשר אנו מטפלים בה כאן, כוונתנו, על אותו משקל, למצב-תודעתי שבאמצעותו יכול אדם-גשמי לעבור לצירי-זמן מקבילים או למרחבים (ע"ע זמן-מרחב) שונים, מאלו בהם מצויה תודעתו הנוכחית. ככל שהתודעה גבוהה יותר, כך מתאפשר המעבר (שעדיין כרוך בקליטה או פליטה של אור) בקלות רבה יותר, ומגוון האפשרויות העומדות לרשותה גדול יותר.

מערכת הקוואנטום  Quantum system

הקוואנטים הם החלקיקים הקטנים ביותר המוכרים למדע. מכניקת-הקוונטים מטפלת ביחסים-הפיזיקליים בין הגורמים השונים בטבע ברמות המזעריות ביותר. ההבנה שיש יחסי-גומלין בין המרכיבים בעולם הסובב אותנו, בכל הרמות (ע"ע אפקט-הפרפר), ושכל חלק במערכת (כולל, ובעיקר בני-האדם, לעניין זה) מסוגל להתנהל בה בכל צורה שהיא, בלא להיות כבול לציר או מדד מסוים (זמן, מרחב או כל ממד אחר), אולם התנהגותו משפיעה על המערכת כולה, ויוצרת קשרי-גומלין שונים עם כל חלק אחר בה, בהתאם להתנהלות-התודעתית שנבחרה על-ידו, היא הבסיס למערכת-הקוואנטום, שאמורה להיכנס לשימוש לאחר ניקוי העולם שלנו מכוחות-הרשע. מערכת זו תאפשר לכל חלק כזה לקבל חזרה לידיו את מלוא-השליטה הריבונית בתפקידיו השונים ואת העצמאות ושיקול-הדעת, שעד-כה נמנעו ממנו בכוונה תחילה והוצרו אל תוך מגבלותיו של העולם התלת-ממדי, במסגרת השיעבוד הכולל שאנו חווים כיום.המערכת הקוואנטית תבוא לידי-ביטוי בכל תחומי-החיים והחוויה האישית שלנו, מן הסתם תחילה במרחב-הפיננסי, שהוא הנמצא בחזית הגלויה לעין-כל ומעכבת את התפתחותנו בצורה מוחשית ביותר, ומשם גם אל תחומים אחרים, בעלי נראות פחותה, אולם בעלי-השפעה לא פחות חשובה (כגון בריאות, חינוך, חברה וכד'). זהו אחד מן השלבים שיקדמו אותנו אל הבנת מבנה-היקום ואל ההתפתחות שתאפשר לנו גם לתפקד בו בצורה-מיטבית מול ישויות שעד כה נמנעו מיצירת-קשר עמנו עקב נחיתותנו-התודעתית.

bottom of page