top of page

24 עקרונות החיים הנצחיים


חלק מתהליך השילוב הרוחני של האני העצמי הגבוה, או הרחבת התודעה, כרוך ב"תיכנות מחדש" של האופן בו אנו חושבים.

מחשבותינו יוצרות את המציאות ואת חוויית החיים שלנו, מפנים ומחוץ. מחשבות שהן עבורנו מובנות מאליהן מהוות למעשה חלק מן התיכנות שבו אנו מצויים כיום. שינוי דפוסי החשיבה משנה למעשה גם את התיכנות של הדפוס המורפו-גנטי האישי של כל אחד מאיתנו.


12 הגישות לאחדות תודעתית (או - תודעת אחדות)

אהבה - הדהוד ורטט משותף של תודעת האחדות.

הרשאה - הרשאה לתודעת האחדות להיות מה שהיא, בין אם זה נוח לכם או לא. חיים במחילה וסליחה קבועות.

הכרת-תודה - הערכה של תודעת האחדות: הידיעה שלעולם אינכם מהווים ישות שהיא נפרדת מן המקור.

כבוד והערכה - הכרה וכיבוד של תודעת האחדות.

אחריות - יצירה משותפת, שירות ויכולת להגיב לתודעת האחדות.

אמון - הכרת הכוח והאהבה של תודעת האחדות.

נשיאה באחריות - הימצאות במקום של אמת ביחס לתודעת האחדות.

מושלמות - שמירה והגנה על תודעת האחדות.

הקשבה ומודעות - הימצאות במצב של אהבה, הזנה והקשבה לתודעת האחדות.

תעוזה - הכרה בטבעה הנצחי, האינסופי והאהבה חסרת הפניות של תודעת האחדות.

שחרור מודע - הרשאה לתודעת האחדות להתקיים בלא ביקורת, גינוי או שיפוטיות, הכרה ואישור של תודעת האחדות.

שמחה - בחירה מודעת באימוץ תודעת האחדות.


12 תחומי האחריות האישית לקיומה של אחדות תודעתית
(או - תודעת אחדות)

עדכון העצמי - שחרור מתודעת "קורבן/מנצל" של משחקי ההאשמות; מוכנות לקחת אחריות על כל התגשמות במציאות כהקרנה ישירה של למידה מבחירה שבוצעה על ידי התודעה האישית/דפוס הדנ"א האישי.

ריבונות עצמית - שחרור מן הצורך באישור של, או במחאה נגד, כל צורה של "סמכות חיצונית", הודות לידיעה שאתם, כהתגשמות של נשמת המקור, יכולים ליצור חופש אישי בלא להפר את זכויות ומרחב התודעה של אחרים; מניעת אחרים מלהפר את זכויות ומרחב התודעה שלכם עצמכם.

הכלה עצמית - לקיחת אחריות אישית וזיהוי בכל עת, של העובדה שאתם אחראים בלעדיים לכיוון אליו אתם מכוונים את האנרגיות האישיות שלכם.

משמעת עצמית - קבלת אחריות על כיוון האנרגיות האישיות לעבר, במקום כנגד, תוצאות אותן אתם מעוניינים לחוות (חשיבה חיובית).

אהבה עצמית - זוהי אחריות אישית שלנו לאהוב ולהזין את עצמנו במתנה חסרת הגבולות של נשמת המקור העליונה, הנעה דרכנו בכל רגע נתון.

שלמות תודעתית - זוהי אחריותנו הבלעדית והמלאה לבחור להיות בשלמות תודעתית בכל רגע נתון.

הערכה - במובן פיזיקה רב-ממדית, המקום אליו תפנה את אנרגיית ההערכה שלכם, הוא זה שיתגשם אל תוך החווייה הקיומית שלכם. מה שאינכם מעריכים, יתפוגג לאיטו וייעלם מתוך הולוגרמת הקיום שלכם.

סבלנות - אם אנו מסוגלים להיות במצב של רגיעה ולזהות שבאפשרותנו להשיג את שאיפותינו בזמן, בסדר ובזרימת המקור האנרגטי, נוכל ליצור יחד עם המקור שדה תודעה משלנו.

נדיבות - כמו כבוד - גם הנדיבות היא זכות מולדת. כאשר אנו מתייחסים לעולם בנדיבות אמיתית, אנו משחררים לסביבתנו וליקום כולו תדר חשמלי בממד גבוה יותר, הפועל על פי מנגנוני הפיזיקה הרב-ממדית, ומחזיר אלינו תדרים המחוללים את עצמם בזרימה של שדה תודעת מקור.

שימור - זוהי צורה של כבוד והערכה לאנרגיית שדה תודעת המקור על כל מופעיה בחוויית הקיום שלנו. אל תבזבזו אותה ואל תתייחסו אליה כאל חסרת שימוש.

שיתוף פעולה וכבוד - יצירת מצבי "Win-Win" בכוונת נתינה אמיתית היא דרך טבעית ואורגנית לקיום עצמי.

היגיון - למידה לזהות וליישם בצורה נכונה הן את "ההיגיון הפשוט" והן את "ההיגיון הבלתי פשוט" של תודעת האחדות, תאפשר לנו להגדיל את האיזון של ביטויי האנרגיה בכל היבטי הולוגרמת החיים שלנו.

 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

תורגם מאנגלית ונערך על ידי יולי (יעל) רמון - 05.03.2023

קישור למקור


bottom of page