top of page

באור האמת - מסר הגביע - 10 כוחה של השפה!

עבד רו-שין

10. כוחה של השפה

עד כמה חשובה ובעלת משמעות היא גם מילתו של האדם במארג הבריאה הזה, בדרגות השונות של ממלכת החומריות הגשמית, זאת כבר הסברתי לכם.

אולם לא הובן, עד היכן מגיעה השפעתה המעצבת וכמה נזק יכול להיגרם מהזנחתה. לא רק המילה הבודדת היא בעלת השפעה עצומה ומעצבת את סביבתכם, אלא גם האופן בו אתם מציגים את המילים ומציבים אותן בזו אחר זו, כיצד אתם מתאמצים להביע עצמכם באמצעותה.

דהיינו, צורת הדיבור עצמה משפיעה עמוקות על סביבתכם.

אתם יודעים שמתוך המלים יוצא הכל!

בראשית היתה המילה!

על כך כבר הצבעתי. ואף שבמשפטים אלו כיוונתי גם למילתו של האל, הטומנת בחובה את כוח הבריאה הקדוש והראשוני, הרי שגם במילתו של האדם, שקמה לתחייה בעצמה רק מתוך מילתו של האל, הגם שאין בה את כוח הבריאה, הרי שגלום בה כוח יצירה, המגיע עד לדרגות החומריות הגשמית הזעירות ביותר, ומשם היא חוזרת ומשפיעה על החומר הגשמי הגס.


על כן, לימדו להקדיש שימת-לב קפדנית לאופן הדיבור שלכם! הציבו מילותיכם כך, כפי שהן נעות נכונה על-פי חוקי הבריאה, כך שיהיו בתיאום הרמוני זו עם זו. המקצב האחיד של כל מעגלי הבריאה חייב להדהד במשפטיכם, אם ברצונכם להעניק כוח לדבריכם, הכוח שהוענק לכם לשם-כך על-ידי האל!

ברצוני לסייע לכם בזיהוי הסכנה שברשלנות, כדי שתוכלו למלא יחד עמי את מצוותו של האל: "הכל חייב להתחדש!"

הכל, לא רק חלק!

ומכיוון שרק השקרי חייב להתחדש, הרי שמלים אלו מעידות בבירור ובמפורש, כי הכל כעת, בלא יוצא מן הכלל, הוא שקרי; שכן אחרת לא היה צורך בהתחדשותו.

הכל!

ובמקרה זה אין מדובר במילה שיש להעריכה כמילה שגורה, אלא זהו צו-האל, שיש להתייחס אליו במובנו המלא, ללא קיצור, ובלא הגבלה.

וזהו הדבר שעד-כה לא רציתם עדיין להפנים בכנות מוחלטת, ושעליו אתם חושבים עדיין בצורה כה שטחית. זוהי מחלתו של הרצון הגדול שלכם, בלא יוצא-מן-הכלל, וזאת בלבד עוצר מבעדכם לבצע את הצעד הבלתי-נמנע הנדרש, שבלעדיו לא תוכל התפתחותכם להתממש במלואה.

צעד זה, המכריע כל-כך עבור הכל הוא: הותירו את כל הישן והשגוי מאחוריכם, ואל תנסו להביא עמכם משהו מכל זה אל החדש או לערבב בינו ובין החדש!

לעולם לא תצליחו להחדיר דבר כלשהו מן החדש, ולו בחלק הקטן ביותר של הצורות הישנות, באשליה שבכך תתחדש הצורה!


עליכם להבין תחילה שזהו הדבר החשוב ביותר עבורכם, ולנסות להגשימו בלא-הרף, ואז, אולם לא לפני-כן, יוכל החדש להתגשם בתוככם!

רק אז תוכלו גם להבין, ולא תאיים עליכם עוד סכנת הגלישה חזרה אל הישן.


אני אנסה לסייע לכם; משום שאני רואה שלא הרצון הגדול והאומץ לקבל על עצמכם את החדש הם החסרים לכם, אלא שאינכם מסוגלים להבין, כי יש לשחרר לחלוטין את הישן, גם במחיר הסכנה שתכונו תחילה על-ידי הסובבים אתכם "מוזרים" במונחים שלכם.

ופחד זה, שאינכם רוצים להכיר בקיומו, הוא המתקיים במקרים רבים.הוא לבדו מעכב אתכם, לעתים קרובות, מלהפנים את מילתי!

ייתכן שאתם בולטים מדי, כך אתם חושבים במקרה זה או אחר, ותמצאו את כל העילות והתירוצים לנחם ולהצדיק זאת בפני עצמכם.


מתוך התחשבות באחרים ועקב אי-נעימויות אחרות, אתם מצרים את גבולות המימוש של עצמכם, ואינכם חושבים על-כך, שאז לא יהיה זה כלל מימוש, אם חסר ולו פרט זעיר ביותר לשם שלמותו!

אם תגשימו במלואה את דרישתו של האור מכם, לעולם לא תהיו ללעג בעיני האנשים!

הרי אמורים אתם לשמש כדוגמה ומופת לפני האנשים! אל לכם להמתין עד שהישן יקרוס, לפני שתקבלו על עצמכם את החדש, אלא עליכם להתחיל לקבלו אל עצמכם, כבר כעת!

ולשם כך עליכם להתבלט, כך נדרש, שכל האנשים ידברו עליכם! אם לא כך היה, גם לא היה קיים כל הבדל. היעדרו של הבדל ההתבלטות, מכל מקום, בין אם בלבוש, בפעולה או בעצם מהותכם, הוא זה אשר יוכיח לכם, שעדיין שבויים הינכם, כמו האחרים, בשקרי והישן, וכי עד כה לא רציתם להשליכו מעליכם!


כעת, בעזרתי, עליכם להתחיל בכך! לשם כך ברצוני להסיר מסך אחר מסך מעל סוד פעולתם של חוקי-האל בבריאה, שככל הנראה עדיין אינם מובנים לכם די, על אף הרמזים התכופים; שכן אתם מייחסים להם חשיבות מועטה מדי. קחו את הרמז שנתתי היום לגבי מילת-האדם, שבאמצעותה אתם מפתחים עוד ועוד את שפתכם! –

המילה נוצרה בחוק ונושאת על-כן משמעות רבה בחובה, רבה משאתם סבורים. לכן הצגתי בפניכם כבר את סכנות הרכילות קלת-הדעת או הדיבור מחלל-הקודש, ומניתי באזניכם את הפירות שיצמחו מהם בהכרח, בהשפעת חוקי-הבריאה, עבור האדם הפרטי ועבור העם והגזע כולם.

ואולם השפעה זו של כל מילה מגיעה אף מעבר לכך, עד לפרטים הנראים לכאורה כקטנים ביותר. לכן, רק העם יוכל להגיע לשיא ארוך-טווח, שיהדהד עם שפתו במקצב חוקי-הבריאה האלוהיים! וגם אז, הוא יוכל להתקיים לאורך-זמן רק אם שפתו תישמר ולא תאפשר לו להחליפה בתחבולות מלאכותיות וחידודי-מוח.

אתם משערים אולי, כבר כעת, מה כבר הוקרב לשם כך, איזו מגבלה כבר הוצבה כתוצאה מכך בלבד, במהלך חייהם של עמים רבים כל-כך.


התפתחות צלילי הביטוי עד לשפה בוצעה תחילה בהתאם לחוקי-הטבע, ובצורה זהה למדי. אז היה, ונותר הכל בצורה תקינה, עד שגם כאן התערב השכל וההדהוד הטהור הוסט ונותק לחלוטין.

אולם, אל לכם לחשוב על-כך בצורה כה שטחית! העמים הפרימיטיביים הפשוטים ביותר, שצלילי השפה שלהם היו מועטים, היו מותאמים לחוקי הטבע במידה רבה בהרבה מאשר העמים המפותחים, שניהלו שיחות עם אחרים או הביעו דעתם באופן מסוגנן.

לא ריבוי צורות-הביטוי כשלעצמו, אלא אופן-השימוש, שילוב ומיקום המילים הבודדות, הוא המאפשר הדהוד נכון או שגוי, ויוצר את ההשפעות בהתאם לו. וגם זה, מכל מקום, מְעֻוָּת כעת, ומשכך, הוא שקרי כמו כל שאר הדברים שעיצבה הרוח-האנושית בעת האחרונה.


את ההבדל ביניהם לא תוכלו ללמוד, תוכלו רק לחוש אותו! ולכן גם, רק כאשר התחושה שלכם תקום לתחייה מחדש, וכאשר תניחו לה לפקוד על פנימיותכם, רק אז תוכלו להגיע להבנה זו!

ואולם ברצוני להעניק לכם רמז, שיוכל לשמש אתכם כאבן-בוחן. כבר מזה מאות שנים הוכשרו שליחיו של האור על פני-האדמה, על-ידי האור, בכל שיידרש להם לשם הסיוע שהוא משימתם. כך גם השפה, שהיא תנאי מקדים להבאת המסר מן האור, כדי שיהיה נגיש במלואו עבור האנושות-על-פני-האדמה. היה צורך להכין שפה על-פני האדמה, בה יהדהדו חוקי-הבריאה בצורה הטהורה ביותר, שבה לא ניתן יהיה לעוות שוב את הביטוי מאוחר יותר, כדי שהמסר יישאר טהור בכל עת!


לשם כך עובְּדָה, מזה מאות שנים, בקפידה רבה, השפה הגרמנית, עד לשלמות, המהדהדת בתיאום מלא עם הבריאה, ולפיכך מסוגלת לספוג אל תוכה את כוח-האור במידה הרבה ביותר ולהעבירו כך הלאה בלא לעוכרו.

ולכן נקבע כעת המסר של האור בשפה הגרמנית; שכן שפה אחרת לא היתה מסוגלת כלל לשקף את בהירותו וחדותו בלא להצר את משמעותו, עד כמה שהדבר אפשרי כלל, לדחוס מילה חיה אל תוך צורה בחומריות הגשמית!

השפה הגרמנית סיפקה לכל הפחות, באמצעות ההכנות שבוצעו לאורך מאות שנים על-ידי רבים, מבורכים וכאלו שנבחרו במיוחד, את האפשרות שמביא מילתו החיה של האל יוכל לעשות בה שימוש ולמלא את משימתו גם כאן על-פני האדמה.


מסיבה זו, השפה הגרמנית במבנה המשפטים ומיקום המילים במסר שלי, היא צורת הביטוי היחידה שתשקף אותו בעתיד נאמנה, שכן היא מהדהדת בתיאום טהור עם חוקי הבריאה.

בצורתה ואופן-הביטוי שלה, היא אמורה ויכולה לשמש כבסיס ללימוד השפה הגרמנית שתגיע לשיאה, בה יהיה חייב להשתמש העם המוביל כאן על-פני האדמה, שכן רק היא, בצורה זו ולא אף צורה אחרת, נושאת עמה את המבנה והקיבולת של כל הסיוע שיתקבל מידי מארג-הבריאה!

הבהירו לעצמכם כעת, מה משמעות הדבר. השפה, בצורה זו, יוצרת את הכוחות הגדולים ביותר, פועלת בכך באופן בונה ומעצב על סביבתכם, כך, כפי שהבורא ביקש, וזהו הדבר שיעמוד תמיד, אך ורק לתועלתכם הרבה ביותר, לחופש ולאושר.


אם תעוותו שוב את צורת השפה הזו, שוב לא תוכל לברוא את העוצמה בכל הכוחות, ואז גם יעוותו שוב הדברים עצמם.

לכן, השקיעו מאמץ לקלוט את השפה בצורה נכונה, ולהשתמש בה מתוך תחושתכם הפנימית והחוצה, בצורה שתהדהד באופן טבעי, בכל מה שאתם חושבים או יוצרים בדיבור. בכך תקדמו גם את החומריות עצמה; שכן צורות טהורות יכולות להיווצר רק בעזרת שפה טהורה!

צורה טהורה זו של הדהוד בבריאה ניתנת לכם כדוגמה באמצעות המסר!

החזיקו בה למען האנושות ושמרו עליה בנאמנות, אל תניחו לה לעולם להתעוות ונסו להטמיע את צורתה ולהפכה לחלק בלתי-נפרד מכם, אז תוכלו להשפיע בהצלחה על הארץ, ולשמש כדוגמה לגאולת העמים כולם! כך גם יובהר לכם, שניביה של השפה הם שגויים, ומן ההכרח שיגרמו רק נזק, משום שטוהר השפה חסר בם, והוא יוכל לבוא לידי ביטוי, כמו בכל דבר, רק בשלמות.


הסיבה להיווצרותו של כל ניב היא רשלנות, שהניחה ליטול מן השפה את טוהרה המקורי, או העצירה של אחת מדרגות ההתפתחות הטבעיות וההכרחיות של אותה שפה, קיבעון, מרד בחוק ההתפתחות המתמשכת עד לפריחה הנעלה ביותר של טוהר בכל, ולפיכך גם בשפה.

שתי האפשרויות הללו ראויות לגינוי ועומדות בניגוד לחוק-הבריאה, וכך גם ההיאחזות בניבים וטיפוחם מתוך שימת-לב וחיבה או... הרגל עצל.

כל הגלום בהם הוא שקרי, אחת היא מה גרם להתרחשותו! ומכיוון שהשקרי לעולם אינו מסוגל לבנות, אלא רק לגרום לנזק, או לכל הפחות למכשולים, שהם הרי כבר נזק בפני עצמו, הרי שיש להימנע ממנו עד כמה שניתן, כדי שהאדם בעתיד יוכל להשפיע רק לתועלת הבריאה, ולא יוסיף להיות מזיק כשהיה.

דהיינו, גם טיפוח הניב הינו היאחזות בחוסר-השלמות, ובתורו ייצור אך ורק חוסר-שלמות נוסף. והוא בונה, מעצב בכל מקרה, אחת היא לו אם הניב נובע מהיעדר-מחשבה או שהחלטתם לטפחו ביודעין, הוא נוצר עם רצונכם או בלעדיו. ומשום שהוא מסוגל ליצור אך ורק חוסר-שלמות, בהתאם לטבעו, הרי שהניב הוא מזיק, ולעולם אין בו תועלת!


חישבו רק מה באפשרותכם לעשות עמו, ונתבו עצמכם בהתאם לכך. ההשפעה עשויה להיות הרסנית.

לעתים קרובות נאמר שהשפות קרובות ביותר לאופיים של האנשים, וזה נכון. וזאת ניתן לראות לא רק באומות השונות, אלא גם בעם הגרמני עצמו, בכל הניבים השונים, צורות הדיבור השונות של אותה שפה אחידה עצמה!

ואולם לא אופי-האדם הוא שמעצב את צורת-הדיבור, אלא צורת-הדיבור היא הבונה את האדם! כוח העיצוב והבניה קיים רק במילה, בשפה או בצורה חריפה יותר באופן בו היא באה לידי ביטוי בפי-האנשים! המאפיינים השונים הבאים לידי ביטוי בצורה זו אצל קבוצות אנשים מסוימות, בעלות ניבים שונים, הם בראש ובראשונה תולדת הניב עצמו, והתפתחו בעקבותיו עם הזמן, ולא להיפך.


ניב מסורבל יעצב אנשים מסורבלים, ניב נוח - שמכל מקום אינו קיים כלל, שכן רק שפה שלמה יכולה להיות נוחה - לא יוכל לעולם לבנות אנשים מסורבלים ומגושמים, בעוד סגנון-דיבור שטחי, יניב גם אנשים שטחיים.

כך יוכל כל אדם, בקלות יתרה, להבחין בצורה מדויקת, עד לפרטים הקטנים ביותר, מי מעוניין ללמוד דבר כלשהו. תוכלו לזהות במהירות, באיזו עוצמה בל-תתואר משפיע כל שימוש במילות-האדם שלכם על החומריות הגשמית, דהיינו, השפעה חוזרת על סביבתכם הקרובה עצמה.

אולם לא רק בחומריות-הגשמית תוכלו לראות את התוצאה, אלא גם בזרמים הבלתי-נראים שעל-פני האדמה תוכלו בקרוב לזהותה. כאשר דיבורכם מתואם עם תנודות הבריאה, תבוא ההרמוניה לידי ביטוי סביבכם, עם הזמן, היופי והחן יצמחו בקרבה וילבלבו.

ואולם היופי הגדול ביותר, החן הנאה ביותר, ייפגעו מיד מן הניב או מן הדיבור הלקוי, שחסר בהם הטוהר, וזאת ניתן לחוש!


לו ביקשתי לדבר על כך בצורה מעמיקה, היו ההסברים אורכים עד אינסוף; אך המידע הקצר יספיק לכם בהחלט, כדי להמשיך בהתבוננות, בחקירה ובהכרה. בכל מקום תוכלו לחוות ולמצוא אישור לכך.

אולם אין כמעט דבר שבו אינכם מנסים לשזור, בחפץ-לב, שוב את הישן בכל חדש שכבר הענקתי לכם! וזאת בכל משאלה קטנה שלי, שכבר מסרתי לידכם כעצה, פעמים כה רבות.

אתם מתעלמים שוב ושוב ממה שכבר הזכרתי לעתים כה קרובות: שהאמת הגדולה טמונה בקטן ביותר ובפשוט ביותר!

ומשום שאתם מבקשים להיאחז בדבקות כה רבה בישן, בכל דבר פשוט וקטן, אולי אף מבלי-משים, כשמבטכם מופנה אך ורק לעבר הגדול והרחוק, הרי שלעולם לא תוכלו בעצם להגיע אל תחילתו של הגדול, או מה שנתפס על-ידכם כגדול ואינו אלא המשכו של הקטן.

לפיכך, עשו כעת מאמץ, תחילה למצוא את השגיאות הבסיסיות בכל העיוותים, ולהרחיקן, להיפרד מהן, לנפץ את הישן, כדי שתוכלו להכיל את החדש במלואו, בלי להכתימו בשאריות מן הישן.

רק בזוטות לכאורה ובדברים הקטנים תוכלו, לעתים קרובות, למצוא את המנוף עבור הדברים הגדולים, וזוהי השפעתה של פשטות חוקי-האל בהתגלמותה.

היו על-כן פשוטים בתחושותיכם, כך תוכלו גם לזכות בבהירות, במהירות רבה, ולא תוכלו עוד לטעות בדרככם כפי שעשיתם עד-כה.

וזהו הזמן, הזמן האחרון לכך, אם ברצונכם להימלא בכוחו מרפא-הכל של האל; שכן בלא הפשטות לא תוכלו להחזיק בו, לא-כל-שכן להעריכו!


הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:00 בקבוצת טלגרם ייעודית.

להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 17.05.2023

Σχόλια


bottom of page