top of page

אור האמת-מסר הגביע - 25 האנטי-כריסט

עבד רו-שין
25. האנטי-כריסט

אנשים!

כאשר תגיע השעה, שבה על-פי רצון-האל מחויבים להתרחש הניקיון וההפרדה על-פני-האדמה, שימו-לב לסימנים שנקראו להופיע עבורכם בשמים, שחלקם אינם מן העולם הזה!

אל תלכו שולל אחר אותם האנשים והכנסיות שכבר נכנעו מזה זמן-רב לאנטי-כריסט. עצוב הדבר, שאפילו הכנסיות לא ידעו, עד עתה, היכן עליהן לחפש את אותו האנטי-כריסט, הפועל כבר מזה זמן רב בקרב כל האנשים. עם מעט ערנות היה עליהם לזהותו!


מי עוד יכול לפעול באופן מנוגד למשוח, אם לא זה שנלחם אז במשוח עצמו ואף הרגו לבסוף!

מי יכול היה להיתפס כמתנגד נורא ואף ברור יותר!

היו אלו נושאיה ונציגיה של דת ארצית, שתורת-האל האמיתית, כפי שנמסרה על-ידי בן-האלוהים, לא תאמה את מבניהם. המסר האמיתי של האל לא יכול היה להתאים, שכן מבנה-ההנהגה הרוחנית הארצית הוקם כשמטרותיו הן ההשפעה-הארצית, הכוח-הארצי וההתפשטות.


בכך הוכיחו בבירור שהם משרתי השכל-האנושי, הנשען על ידע-ארצי וכוח-ארצי בלבד, והוא עוין ונוגד כל מה שמתקיים מחוץ ליכולת התפישה האנושית!

משום שהאל נותר לחלוטין מחוץ לידיעות השכל הארצי ואף הרוחני, והשכל, הוא בדיוק המכשול האמיתי לכך!

ולפיכך בתכונותיו, הוא אף יריב לכל דבר אלוהי ורוחני!


ובהתאם לכך, כל האנשים, התופשים את שכלם כעליון וכנעלה ביותר, מבקשים להיבנות עליו, ועליו בלבד!

נושאי-הדת דאז חששו לאבד את השפעתם על העם בעקבות הארתו של בן-האלוהים.

זו היתה, כפי שידוע כיום לכולם, הסיבה המכריעה להכפשות שניסו להפיץ נגד המשוח, ואשר הביאה לבסוף גם לצליבתו של בן-האלוהים.

הם מסמרוהו אל הצלב כמחלל-שמו של האל את זה שנשלח להאירם על-ידי אותו האל עצמו, שמשרתיו הם התיימרו להיות!


עד כמה המעיטו להכיר באמת את האל ואת רצונו, שאותם ביקשו לגרום לאנשים להאמין כי הם משרתים, אולם... בשם כבודו ולמען הגנתו הארצית רצחו את בנו, את שליחו!

התוצאה ההרסנית, כך התברר, היתה הפיכתם לעבדי השכל-הארצי, ובאמצעותו לחמו אך-ורק למען השפעתם. הם שעבדו עצמם כגרדום ביד התליין, לאנטי-כריסט, אשר קיבע בהיחבא את כס-מלכותו בתוכם. שכן, שם מצאו את סיפוקם של החולשות האנושיות, כמו היוהרה, הגאווה, וההבל.


מי שציפה לראיות ברורות יותר, לא ניתן עוד לסייע בידו; משום שאין בנמצא דבר המכוון יותר מכך כנגד המשוח, בן-האלוהים, ומילותיו.

והאנטי-כריסט משמעו הרי הלוחם כנגד המשוח, כנגד גאולת האדם במסר-האל.

השכל הארצי הוא שהניע מהלך זה!

בדיוק הוא, כצמח-התרעלה ביד לוציפר, הפך להיות המכשיר המסוכן ביותר נגד האנושות!


לכן, מה שהיה בעבר סטייה חסרת פרופורציות של השכל האנושי, גדל והפך לחטא-הקדמון עבור האנושות!


ואולם, מאחור ניצב לוציפר בכבודו ובעצמו, כאנטי-כריסט! הוא זה שהצליח להרים ראשו דרך האנשים! הוא, אויבו היחיד האמיתי של האל! הוא רכש את הכינוי אנטי-כריסט בזכות מאבקו העוין במשימתו של בן-האלוהים. לאיש מלבדו לא היה עוד את הכוח והיכולת לכך, להפוך לאנטי-כריסט.

ולוציפר, במלחמתו נגד רצון-האל, על-פני-האדמה, מסתייע לא רק באדם אחד, אלא כמעט באנושות כולה, ואף מוביל אותה אל כיליונה, בהשפעת זעמו של האל!

מי שאינו יכול לתפוש זאת, את המובן-מאליו ביותר, שרק לוציפר עצמו יכול להיות האנטי-כריסט, זה המעז להעמיד עצמו כנגד האל, הוא לא יוכל לעולם להבין דבר מכל המתרחש מעבר לחומריות-הגשמית, מעבר לארצי הטהור.


וכפי שהיה אז, כך גם היום, עדיין!


ואף גרוע מכך. גם היום מבקשים נציגי-דתות רבים להילחם עד-כלות, כדי לשמר את חוקי-השכל הארציים שלפיהם התנהלו עד-כה המקדשים והכנסיות.

בדיוק המוח האנושי הזה, הפועל כנגד כל התחושות האצילות, הוא אחד מצמחי-החממה המעודנים ביותר של לוציפר, שאותם הצליח לזרוע בקרב האנושות.ואולם, כל המשועבדים למוח, הם למעשה משרתיו של לוציפר, הנושאים באשמה המשותפת לקריסה העצומה, החייבת לבוא על האנושות כתוצאה מכך!


היות ואיש לא חיפש את האנטי-כריסט בתחומי-השכל, היתה הפצתו הבלתי-רגילה קלה עוד יותר! לוציפר חגג את ניצחונו; בכך ניתק את האנושות מכל יכולת-תפישה, של כל אשר מתקיים מחוץ לחומריות-הגשמית. מן החיים האמיתיים! מן המקום בו פוגשת לראשונה התחושה את הרוחני, והמוביל אל קרבתו של האל!

הוא הציב את רגלו על האדמה הזו כאדון-הארץ והאנושות ברובה המכריע!

לא ייפלא, על-כן, שהצליח לפלס דרכו עד למזבח, ושנציגי הדתות הארציות, בהן אף הכנסיות הנוצריות, נפלו קורבן לרגליו. כי הרי גם הם לא ציפו לאנטי-כריסט לפני בואו של יום-הדין. ההתגלות הגדולה המופיעה בתנ"ך, נותרה עלומה, כמו גם דברים רבים אחרים שלא הובנו עד-כה.


ההתגלות אומרת שאותו אנטי-כריסט ירים את ראשו לפני יום-הדין!

אולם לא נאמר שרק אז הוא יופיע!

אם נאמר מפורשות שהוא ירים את ראשו, הרי שמן הסתם כבר היה חייב להיות שם עוד קודם לכן, ולא שעדיין עליו להגיע. ועם זאת יש לציין, שהוא יגיע לפסגת שלטונו זמן קצר לפני יום-הדין!


אתם, שעדיין לא הפכתם חירשים ועיוורים מבחינה רוחנית, שמעו קריאת-אזהרה זו! השקיעו את המאמץ להרהר בכך ולו פעם אחת, בכנות מלאה. אם עדיין תחושו נוחות באותו המקום, הרי שוויתרתם על עצמכם!

אם נסיר את מסווה-ההגנה מעל מאורת-צפעים ואחד מהם יזהה פתאום שנחשף, הרי אין ספק שינסה לקפוץ ולהכיש את היד חסרת-האחריות הזו.

כך גם כאן. האנטי-כריסט, שחש כי נחשף, יתנגד באמצעות משרתיו, יזעק בעת החשיפה וינסה בכל יכולתו להוסיף ולאחוז בכס-מלכותו, שהוצע לו על-ידי האנושות עצמה, מרצונה החופשי. ואולם זאת יוכל לעשות רק באמצעות אלו הסוגדים לתכונותיו בתוך עצמם.


לכן, התבוננו בקפדנות על סביבותיכם, כאשר הקרב מתחיל! בדיוק בזעקותיהם תוכלו להכירם לבטח, כל אחד ואחד הנמנה עמם!

שכן אלו, ינועו שוב, כפי שעשו כבר אז בפחדם מפני האמת הטהורה, אל העבר המנוגד לה!

האנטי-כריסט יבקש שוב לאחוז בלפיתה הדוקה את השפעתו על-פני-האדמה.

שימו-לב לחוסר-הענייניות בו הוא פועל, הן בהגנה והן בהתקפה; כיצד שוב הוא נוקט בדרכי ההכפשה והחשדנות, שהרי חסידיו אינם מסוגלים לכל דבר אחר. להופיע בפני האמת ולהזימה, דבר זה אינו אפשרי.

לכן ייאבקו משרתיו של לוציפר בשלוחי-האל, בדיוק כפי שעשו לבן-האלוהים!

במקום בו מתרחש ניסיון כזה, שם עליכם לפקוח עיניכם; כי בכך מבקשים אותם אנשים אך-ורק להגן על לוציפר, כדי לשמר את מלכותו על פני האדמה ולדאוג לקיומה. שם בוערת אח-האופל, גם אם האנשים שם מקפידים לעטות גלימות ארציות ובהירות, גם אם הם משרתיה של כנסיה כלשהי.

אל תשכחו את שהתרחש בזמנו על-פני-האדמה של בן-האלוהים, וחישבו על-כך שגם היום, עדיין אותו אנטי-כריסט, עם קהל חסידים גדול פי-כמה, משקיע מאמצים להחזיק בשליטתו על הארץ, לחמוק מהשמדתו, ולהמשיך להסתיר את רצונו האמיתי של האל.


שימו-לב, על-כן, לכל הסימנים שנקראו!

הם תקפים לגבי כל החלטה אחרונה, כל אחת ואחת מהן. הצלה או כיליון. שכן הפעם זהו רצונו של האל שיישמד כל אשר יחכוך בדעתו לצאת שוב כנגדו!

כל התרשלות בכך תהפוך לגזר-דינכם! - לא מעל הכנסייה יופיע סימן-האלוהים, לא אציל רוחני וארצי יישא את תג-הזיהוי, שהוא שלוח האל! אלא רק זה אשר קשור בקשר בל-ייפרד עם הסימן, ואף נושא אותו בתוכו כשהוא חי ומאיר, כפי שהיה אז בן-האלוהים, כאשר שהה על-פני-האדמה. זהו צלב-האמת, חי ומאיר בתוכו, והיונה מעליו!

הוא יהיה גלוי לעיני כל אלו שזכו לחסד הראייה-הרוחנית, כעדות עבור האנושות כולה על-פני-האדמה; והם יהיו בין כל העמים להם יותר הפעם "לראות", כחסדו האחרון של האל!

– – –

סימן גבוה זה של האמת-הקדושה לא ניתן לזייף לעולם. גם בידי לוציפר לא יצלח הדבר, והוא יהיה חייב לנוס מפניו, לא-כל-שכן האדם. ולכן, זה המבקש להתייצב כנגד סימן זה של האל, הוא עומד שם כעת נגד האל עצמו כאויב-האל.

ובכך הוא מוכיח שאינו משרת האל, ומעולם לא היה, אחת היא באיזה אופן הציג עצמו עד-כה על-פני-האדמה.


הישמרו, פן תימנו אף אתם על הללו!הקראה משותפת של הפרקים, לפי סדר יציאתם, מתקיימת מדי יום א' בשעה 20:30 בקבוצת טלגרם ייעודית.
להצטרפות: https://t.me/hameser
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את הספר המקורי, בשפה הגרמנית בגרסת PDF ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 30.08.2023

Comments


bottom of page