top of page

החוק הטבעי - מדע המוסריות פרק 10

מבוסס על סמינר "החוק-הטבעי" של מארק פאסיו. מאת מייקל גליסון

23. החוק-הטבעי מול חוקי-האדם (ממשלה)

החוק-הטבעי:

"מבוסס על עקרונות ואמת. (טבוע בבריאה)" --> דברים הטבועים בבריאה לא נעשו או נגרמו על-ידי המין האנושי.

"בהתאמה עם, הודות לידע והבנה. (או נדחה עקב בורות ואמונות סותרות)" --> החוק-הטבעי אינו דבר המבוסס על ציות אנושי, המחייב אדם לפחד מ"עונש" על אי-הבנתו. אם אינכם מבינים אותו, ואינכם חיים לפיו, התוצאה או ההשלכות, הן בלתי נמנעות.

אם אתם מתנהגים בצורה מסוימת, יש לכך השלכות מסוימות. ואם תשנו את התנהגותכם, תשנו גם את ההשלכות שהן תוצאת אותה התנהגות.

"אוניברסלי: קיים ומיושם בכל מקום ביקום, בלי קשר למיקום". --> אין מקום ביקום הפיזי, שבו החוק-הטבעי אינו תקף.

"נצחי ובלתי ניתן לשינוי: קיים ומיושם כל עוד היקום עצמו קיים, ולא ניתן לשנותו". --> החוק-הטבעי אינו ניתן לשינוי משום לא ניתן לבצע בו שינוי באמצעות כל פעולה שהיא, שישות מסוימת ביקום מסוגלת לבצעה.


חוקי-האדם (ממשלה):

"מבוססים על אמונות דוגמטיות. (מבנים שהם תוצר של המוח)" --> ניתן להתייחס לאמונות אלו כאל "תוכנות" הפועלות בתוך המוח-האנושי.

"ציות שהוא תוצאת הפחד מעונש". --> פחד הוא בדרך כלל הסיבה היחידה לכך שאנשים מצייתים לחוקי-האדם; ופחד הוא מצב תודעה נמוך באופן-קיצוני.

"שונים זה מזה ממקום למקום בהתבסס על גחמות המחוקקים. (מוסר יחסי)" --> למשל, איסורים; אתם "רשאים" לעשן מריחואנה במדינות מסוימות, אולם עלולים להיאסר על אותה פעולה בדיוק בארץ אחרת, שם נחשבת המריחואנה ל"בלתי-חוקית".

"שונים זה מזה מעת לעת בהתבסס על גחמות המחוקקים. (מוסר יחסי)" --> אם נשתמש שוב ב"איסור" כדוגמה; מ-1920 ועד 1933, אסור היה להחזיק ולצרוך אלכהול בארה"ב. לפני 1920 זה היה חוקי, ולאחר 1933 זה חזר להיות חוקי, רק משום שמספר פוליטיקאים כתבו כמה מילים על דף-נייר.


מבחינת חוקי-האדם המשמעות היא: אם חוק-מעשה-ידי-אדם נמצא בהתאמה עם חוקי הטבע, מכאן שהוא בסופו של דבר חוזר על עצמו, משום שהוא מציין אמת שכבר קיימת וטבועה בטבע. לפיכך, כתיבתו של המושג וקריאתו בשם "חוק" הן גם מיותרות וגם בלתי רלוונטיות.

אם חוק-מעשה-ידי-אדם נמצא בסתירה לחוק הטבעי, מכאן שהוא שקר (בלתי-נכון) ובלתי-מוסרי (גורם נזק לאחרים), או במילה פשוטה - אי-צדק. משום שאם אינו מבוסס על החוק הטבעי, המשמעות היא שהוא גורם למישהו נזק על ידי לקיחת משהו בלא זכות לעשות זאת, בין אם מדובר בזכות טבועה, או ברכוש פיזי. לכן, הוא אינו יכול להיות מחייב מבחינה חוקית, לגבי אף אחד. בלתי-אפשרי שמישהו יכתוב דבר בלתי-צודק, ויאמר לך שהוא מחייב אותך מוסרית, בעוד הוא מציין במפורש שגם אם זה גורם נזק, עליך לציית לו.

לאור החוק הטבעי, "חוקי-האדם" הם תמיד מיותרים ובלתי רלוונטיים.


24. שוויון (על פי החוק-הטבעי)

כל אדם הוא בעל אותן הזכויות בדיוק כמו האחר. לאף אחד אין יותר או פחות זכויות מאשר לאחר. זאת משום שזכויות אינן נוצרות על ידי האנושות, אלא הן זכויות מולדות, שהוענקו לנו על-ידי בורא היקום. אין אדם, או קבוצת אנשים, המסוגלים "להעניק" או "לתת" זכויות למישהו אחר, ואין אף אדם הרשאי "לבטל" או "לשלול" זכויות מאדם אחר.

"ממשלה אינה אלא קבוצת אנשים הפועלת בצורה משותפת. מוסריותה וערכה של ממשלה, כמו כל איגוד אנשים אחר, אינם יכולים להיות רבים יותר או פחותים מאשר מוסריותם וערכם של כל אחד ואחד מן האנשים המרכיבים את הקבוצה "ממשלה". היות וממשלה אינה אלא אנשים, הרי שסמכותה הטבועה לפעול אינה יכולה להיות גדולה או שונה מסמכותו של כל אחד מן האנשים המרכיבים אותה, בנפרד. לממשלה אין "כוחות-מאגיים" או "סמכות" שהם מעבר למצוי בחזקתם של האנשים הבודדים המרכיבים אותה. הטוען לסמכותה של ממשלה לפעול בדרכים שהאדם הפרטי אינו מוסמך לפעול בהן, עליו חלה חובת-הראיה לטענתו."

- כריס לייספונר, מכון לודוויג-פון-מיסס".

המילה "ממשלה" (Government) נגזרת מן הפועל הלטיני Gobernare,שמשמעו "לשלוט/למלוך/להורות".

(כפי שהוצג קודם לכן בפירוק אטימולוגי של המילה "ריבונות (Sovereign), בלטינית הקלאסית לא קיים הצליל V). ניתן לראות זאת כבר בשם הטקס לבחירת "מושל". הטקס נקרא Gubernatorial Elections. חלקה השני של המילה Government נגזר מן השם הלטיני Mens, שמשמעו "מוח". לפיכך, אם נחבר את שני החלקים Govern-ment, הרי שמבחינה אטימולוגית המשמעות היא "שליטה במוח" (Mind Control).


המקור האטימולוגי לסופית האנגלית-ment שנוי במחלוקת לעתים-קרובות, אולם די ברור שאלו אשר יצרו את השפה האנגלית בחרו במכוון ב-mens,שהיא המילה הלטינית ל-mind, כדי להעניק משמעות של "מצב" או "תנאים", תוך שמירה ברורה על העיקרון ההרמטי הראשון - עיקרון המנטליזם. העיקרון טוען שכדי שיתקיימו אירוע יחידני, נסיבות, מצב או תנאים כלשהם במציאות-הנוכחית שבאה לידי ביטוי, (מישור התוצאה), הם חייבים להתקיים קודם כל במוח (מישור הגורם).

ממשלה (Government) מבוססת על התפישה האשלייתית הנקראת "סמכות". היא מפעילה סמכות זו על אנשים המאמינים שקיים דבר הנקרא סמכות והוא קיים אצל האנשים המרכיבים את הממשלה, דהיינו - הם מאמינים שלאנשים הללו יש זכויות שלאנשים אחרים אין. ובעיקר - הזכות לפקד, להכריח, לכפות ולמנוע.

סמכות מבוססת על התפישה האשלייתית במידה זהה, הנקראת "שיפוט". המילה "שיפוט" (jurisdiction) נגזרת מן השם הלטיני Jus/Juris, שמשמעו "צדק/חוק", והפועל הלטיני dictere, שמשמעו "להגיד/לומר". לפיכך, משמעותה המילולית של המילה "שיפוט", הינה "לומר מהו החוק". או במלים אחרות - "לקבוע" או "להחליט" מהו החוק.

סמכות היא אשליה של מוח-חולני, המבוססת כולה על אלימות ובנויה על גבי האמונה-השקרית שאנשים מסוימים הם "אדונים" בעלי זכות-מוסרית להנפיק פקודות, וכי אנשים אחרים הם בעלי חובה-מוסרית לציית לפקודות הללו. או במלה אחת פשוטה: עבדות.

האמונה בחוקיות "הסמכות" היא אמונה בחוקיות העבדות.

ובסופו של דבר, "סמכות" היא הרעיון שאדם יכול להפוך לאל, ובאמצעות השיפוט להכתיב מהו החוק, מהו צדק ומהו אי-צדק.

רעיון הממשלה ורעיון הסמכות הם צורות של דת (שקרית), אולם רוב האנשים אינם מצליחים לראות זאת. המילה "דת"(Religion) נגזרת מן הפועל הלטיני Religare, שמשמעו "לקשור/לעצור/למנוע התקדמות/לכרוך".

דת שקרית היא מערכת שליטה המבוססת על אמונה דוגמטית ובלתי-מעורערת, שמונעת את התפתחות התודעה.

עלינו להפסיק להתייחס אל הדת כאל אמת, ולהתחיל להפוך את האמת לדת.

לפרק הקודם
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את המסמך המקורי בשפה האנגלית, ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 13.11.2023

bottom of page