top of page

החוק הטבעי - מדע המוסריות פרק 2

מבוסס על סמינר "החוק הטבעי" של מארק פאסיו. מאת מייקל גליסון

3. ידע-נסתר

הידע הזה הוא "נסתר" (Occult), דהיינו - "חבוי". המילה נגזרת מתואר השם הלטיני Occultus, שמשמעו "חבוי, נסתר מן העין", ומן הפועל הלטיני Occultare, שמשמעו "לשמור בסוד, להחביא". כמו באנגלית, המילה Ocular משמעה "קשור לעין / קשור לראיה", והיא נגזרת מן השם הלטיני Oculus שמשמעו "עין".

ידע-נסתר הוא מידע מסוים שהיה "חבוי מן העין" מסיבה מסוימת. ידע-נסתר מהווה הן את הידע הנוגע לתודעה האנושית והאופן בו היא פועלת, והן את הידע הנוגע לחוק הטבעי, החוקים הרוחניים האוניברסליים, שהם בלתי נראים, אולם שולטים בהשלכות ההתנהגות האנושית. במסורות הנסתר העתיקות ובתורות הנסתר, מושגים אלו ידועים כ"ארקנה" - אותה ניתן לתרגם ל"סוד" הן בלטינית (Arcana) והן ביוונית (Arcanum). ארקנה קטנה (Lesser Arcana): ידע חבוי הנוגע למיקרוקוסמוס. - היא נוגעת ליחידות הפרטניות של התודעה; --> נפש האדם. כיצד היא פועלת, מהיכן מגיעה המוטיבציה שלנו וכד'. (Lesser אין משמעו "חסר חשיבות", אלא פשוט "קטן יותר"). ארקנה גדולה (Greater Arcana): ידע חבוי הנוגע למאקרוקוסמוס. - הבנת החוקים הגדולים (אוניברסליים) של הטבע השולטים במאקרוקוסמוס. --> החוק-הטבעי.

החוק-הטבעי

המילה "טבעי" (Natural) נגזרת מן המילה המצרית "נטר" (Neter - NTR), שמשמעה "נשמה" / "אל", והסופית al שמשמעה באנגלית: "קשור ל.../של/נובע מ...".

לכן, ניתן להתייחס בקלות אל המילה Natural כאל "קשור ל/נובע מנשמה/אל".

החוק-הטבעי: החוקים הרוחניים האוניברסליים השולטים בהשלכות ההתנהגות של היצורים התבוניים; דהיינו - יצורים המסוגלים להגיע להבנה של מהות קיומם ותודעתם - כאלו המסוגלים להבין את ההבדל האובייקטיבי בין התנהגות הגורמת נזק וכזו שאינה גורמת נזק לעצמם ולישויות אחרות. זה אינו כולל את ממלכת החיות. מאותה סיבה שלא היינו מנסים ללמד את הכלב או החתול שלנו מתמטיקה, לא נצפה מהם גם להבין את החוק הטבעי. זאת משום שרמת התודעה שלהם היא שונה. קיימים הבדלים ברמות-תודעה, ובמידת יכולתה של ישות לתפוס מידעים שונים. לא כל ישות מסוגלת להגיע להבנה לגבי דרך-הפעולה של דבר כמו "החוק-הטבעי".

לכן, אנו נוקטים סטנדרטים שונים כאשר מדובר בהבנה שלנו את "החוק-הטבעי". לרוע המזל, גם בקרב האוכלוסייה-האנושית ידע זה אינו שכיח, משום שהוחבא במתכוון כדי ליצור ולשמר הבדלי-כוח בין אלו שהמידע הזה מצוי בידם ובין אלו שאינם מודעים לקיומו. ידיעת החוק הטבעי ואופן פעולתו היא חלק מן הידע-הנסתר העמוק ביותר על-פני האדמה, שאלו האוחזים בשלטון מנסים לשמור אותו בסוד מיתר בני-האדם, משום שהבנתו של מידע זה תיישר את השטח ותביא קץ לשיטת השליטה הפועלת כיום.


4. היעדר-ידע מול בורות: הקשרי אי-הידיעה

חשוב לבצע אבחנה ברורה בין היעדר-ידע ובין בורות, כדי ששני המונחים הללו יהיו מובנים במלואם. המונח "היעדר-ידע" (Nescience) הוא מונח שלמעשה "נמחק" מן האנגלית השגורה.

קיימות שתי סיבות, או הקשרים, לאי-ידיעתו של דבר: המונח הראשון, היעדר-ידע, נגזר מן הפועל הלטיני Nescire, שמשמעו "לא לדעת משהו משום שמידע הכרחי לא היה בנמצא, או שלא ניתן היה להשיגו". התחילית Ne בלטינית משמעה "לא/לא-נוכח/נעדר". חלקה השני של המילה Nescience נגזר מן הפועל הלטיני Scio/Sciero, שמשמעו "אני יודע".

לפיכך, במקרה של היעדר-הידע, אין באפשרותו של האדם לצבור את המידע הנדרש. בניגוד לבורות, היעדר-הידע אינו אשמת האדם; המידע פשוט אינו זמין עבורו כדי לקלוט ולעבד.

המונח "בורות" נגזר מן הפועל הלטיני Ignorare, שמשמעו "לא לדעת דבר-מה למרות שקיים מידע הכרחי; משום שהמידע נדחה או זכה להתעלמות-מרצון". זוהי בדרך כלל תוצאה של חוסר-עניין או אמונות סותרות.

בורות, בניגוד להיעדר-ידע, כרוכה באשמה - משום שהאדם בחר מרצונו להתעלם מן המידע.

עבור רובם המכריע של האנשים, מידע זה זמין ונגיש, אולם הם בוחרים להתעלם ממנו - אם משום שהם חשים שאין להם צורך לדעת אותו, או משום שהוא מנוגד למשהו שבו הם מאמינים. לכן, זוהי למעשה הסיבה העיקרית לכך שאנו חיים בחברה בורה, ולאו-דווקא חסרת-ידע.

תזה זו מהווה את המפתח הראשי שבכוחו לפתוח את כל המנעולים וכל הדלתות, לכל הכלובים המנטליים, אולם רק אם יתקבל (אין צורך באמונה).

תהליך זה מתחיל על ידי תפישת נוכחותה של אמת, הכרה בנוכחותה של אמת, קבלתה ככזו, ואז - והחשוב ביותר - ביצוע פעולה בקשר עמה.

הבנת המידע הזה אינו המקום בו מסתיימת העבודה; קבלת-הידע והבנתו הם רק תחילתה של העבודה. אם אתם רוצים ליצור שינוי, נדרשת פעולה.

אנשים אומרים לעתים-קרובות "השינוי מתרחש בלב" או "השינוי מתרחש בראש".

זה נכון, אולם זו אינה התמונה כולה - משום מה הם נוטים להתעלם מן השינוי המתרחש ב"קרביים" (Guts).

אם יש לכם קרביים (Guts), ובהם טמון האומץ ("Guts"), הרי שפיתחתם את האומץ לעשות משהו. עלינו לפתח את כל השלושה - לב, מוח וקרביים; צריך להיות לנו מספיק חשוב לדעת, ואחר כך עלינו לשאוף גם להמיר את הידע בפעולה. משום שנקיטת פעולה היא השלב החשוב ביותר בדרך ליצירת שינוי בתחום הפיזי.

1. ידע --> 2. הבנה --> 3. פעולה


לפרק הקודם
לפרק הבא
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את המסמך המקורי בשפה האנגלית, ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 21.10.2023

bottom of page