top of page

החוק הטבעי - מדע המוסריות פרק 3

מבוסס על סמינר "החוק הטבעי" של מארק פאסיו. מאת מייקל גליסון

5. פתרון בעיות

קיימים מספר צעדים עיקריים לפתרון בעיה - כל בעיה שהיא. אין זה משנה מהו סוג הבעיה.

  1. הכרה בעובדת קיומה של בעיה הוא הצעד הראשון. תחילה יש לטפל בהכחשה המבוססת על פחד ולהכניעה. משום שהכחשה רק תגרום להגדלת הבעיה.

  2. הכירו בכך שהתסמינים הם רק תוצאה של סיבה המונחת בבסיסם. במקום לטפל בתסמינים, יש לבצע אבחנה מדויקת של הסיבה (או הסיבות) לבעיה. (אבחנה (Diagnosis) - מן התחילית היוונית Dia שמשמעה "דרך/באמצעות" והשם היווני Gnosis, שמשמעו "ידע". המונח "דיאגנוזה - אבחנה", משמעו - מבחינה אטימולוגית - "באמצעות ידע"), ובעשותנו זאת, נגיע להבנה של הסיבה שגרמה לתסמינים מסוימים להתגשם לכדי תוצאה.

  3. באמצעות הידע שנרכש, דרך האבחנה המדויקת, ננקוט בפעולה(ות) הדרושה(ות) לתיקון הגורמים הסיבתיים שהובילו להופעתה של הבעיה.


6. אמת מול תפישה

מסיבה מסוימת, כאשר אנשים שומעים את המונח "אמת", רובם נוטים לקפוץ, באופן מיידי, לתפישות מיסטיות לחלוטין של "מהי אמת" (מבחינתם); החל בקישורה למושג ה"אל", או משהו אחר, כולם לחלוטין בלתי רלוונטיים.

אין מדובר אלא בהטעיה וערפול של מהות-האמת.

תפישה אינה מציאות, ואף אינה אמת. הדבר דומה לאדם בעל לקות ראייה המסיר את משקפיו. המציאות (אמת) לא תשתנה, אולם תפישתו של אותו אדם (ראייתו) תשתנה בצורה דרסטית.

האמת היא אובייקטיבית, דהיינו - היא אינה מבוססת על תפישתם של בני האדם.

זה לבדו יכול להיחשב כעלבון לאגו האנושי; משום שכולם נהנים לחשוב שתפישותיהם חשובות ומדויקות.

תפישותיהם של בני האדם יכולות להיות שונות במעט מן האמת, והן יכולות להיות רחוקות ממנה כרחוק מזרח-ממערב. האמת אינה מתערערת, היא אינה זזה, מתכופפת או משתנה; האמת נותרת כשהיתה. אין זה משנה מה אחרים חושבים עליה, יודעים עליה, רואים בה, או אם הם מוכנים כלל להתבונן ולהכיר בקיומה. היא שם, תמיד היתה שם, ותמיד תהיה.

איש אינו יכול לשנות את מה שכבר קרה, לא ניתן לשנות את העבר. שלא כמו העתיד; ושינוי העתיד מתחיל ברגעי ההווה.

זו האמת, זו כל האמת - כל מה שקרה בעבר וכל מה שמתקיים ברגע ההווה.

מה שהיה ומה שקיים.

בכל מקום בו ייעשה שימוש במונח "אמת", בתזה זו, זו תהיה המשמעות - וזו בלבד.

בתמונה זו, נסו לדמיין את הקווים הלבנים הישרים כ"אמת", ואת הקווים הצבעוניים כ"תפישות" של בני אדם שונים. אל יכולתם לתפוש את מה שהתרחש, ומה שמתרחש בפועל, ניתן להתייחס כאל "תודעה" (יכולתו של אדם לזהות דפוסים ומשמעויות בתוך עצמם ובסביבתם החיצונית), העשויה להיות מדויקת או בלתי מדויקת.

במקרה של רטט בתדר נמוך (הקו האדום), אורך הגל יהיה ארוך יותר, והגל לא יפגע בקו הלבן לעתים קרובות.

במקרה של רטט בתדר גבוה (הקו הכחול), אורך הגל מתקצר בהרבה, והגל פוגע בקו הלבן בתדירות גבוהה יותר.

ככל שהתדר של תודעת האדם גבוה יותר, כך גל התפישה שלו נוגע לעתים קרובות יותר באמת הבלתי מעורערת.


לפרק הקודם
לפרק הבא
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את המסמך המקורי בשפה האנגלית, ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 23.10.2023

bottom of page