top of page

החוק הטבעי - מדע המוסריות פרק 4

מבוסס על סמינר "החוק הטבעי" של מארק פאסיו. מאת מייקל גליסון

7. ספקנות (סוליפסיזם)

הספקנות היא אידיאולוגיה אגוצנטרית והרסנית לחלוטין, שאין לה כל דמיון לאמת, בשום צורה שהיא. אנשים ספקנים, בין אם בידיעתם או שלא בידיעתם, הם בדרך כלל בעלי השפעה הרסנית על החברה.

המילה ספקנות - Solipsism, נגזרת משם התואר הלטיני Solus, שמשמעו "לבד/רק", וכינוי הגוף Ipse שמשמעו "עצמי/אני לבדי" - "רק אני/העצמי ותו לא". האידאולוגיה של הספקן היא: "לא קיים דבר שאינו אני, אני הישות היחידה הקיימת בכל הבריאה, וכל דבר שאני תופש נוצר על-ידי". או במלים אחרות, "אני אלוהים".

הם מאמינים שתפישתם היא תפישת המציאות היחידה, וכי אף אחד אחר מחוץ לעצמם אף אינו באמת קיים.

מה שהתזה הזו מלמדת, היא שתפישתנו אינה תמיד האמת; עלינו לעבוד כדי להתאים את תפישותינו אל האמת. רק שמיעת האמירה הזו לבדה עלולה לגרום נזק ניכר לאגו של כמה אנשים. אולם הספקן מאמין שאפילו אתם לא קיימים, ושקיומכם מבוסס כולו על תפישתו בלבד. לכן, במוחו, אתם אינכם אלא "תפישות".

הספקנות היא גם החטא השלישי של השטניזם - דהיינו, השטניסטים אינם מעוניינים לקבל ספקנים אל בין שורותיהם, אולם הם סבורים שאין כל רע בכך אם אחרים ינהלו עצמם בהתאם לאידאולוגיה זו. החטא הראשון של השטניזם הוא הטפשות, שגם היא משהו שלא יתקבל עליהם בתוך הקהילה שלהם, אולם נחשב כתקין כאשר הוא אצל אחרים.

בקצרה - ספקנות היא אידאולוגיה שבה רק מוחו של האדם עצמו, זה הדוגל בה, קיים בביטחון מלא. הספקנים טוענים שכל ידע שאינו קיים במוחו של האדם הוא דבר שלא ניתן לבטוח בו. לכן, עבורם לא קיימת "אמת אובייקטיבית", ושום דבר בעולם החיצוני ופעילותו אינו יכול להיות ידוע באמת.

הלך-חשיבה זה מבטיח אך ורק את תחושת-הנוחות של האדם הנהנה מבורותו ועצלותו.


8. הגדרת החוק הטבעי

לפני שנבדוק את הגדרת החוק הטבעי, הבה נתבונן בהגדרת המילה "הגדרה" - "הצהרה מדויקת או תיאור של אופי, היקף, או משמעות המילה, המושג או העצם. / מידת הבהירות של עצם, תמונה, או צליל; למשל, הגדרה גבוהה בטלוויזיה."

להפוך משהו למוגדר (definite - De-finite), בניגוד לאינסופי ובלתי מוגדר (infinite).

ככל שהגדרת המילים או המושגים מדויקת יותר, כך גוברת בהירות משמעותם, ובהתאם לכך, גם הבנתנו את המילים או המושגים הללו.

לכן, "הגדרה" משמעה "הבהרת המשמעות", כאשר היא נוגעת למילים ומושגים.

היות ורוב התזה הזו נוגעת לחוק הטבעי מכאן ואילך, עלינו לדעת את הגדרת החוק הטבעי:


טבעי: טבוע / שבסיסו הוא בטבע, במציאות ובאמת / לא נוצר או נגרם על ידי המין האנושי.

חוק: תנאי קיים שהוא גם מחייב וגם בלתי ניתן לשינוי.

החוק הטבעי הינו הנחה שניתן לבחון אותה, דהיינו - ניתן לבדוק אותה בשיטות מדעיות. שאלה ← איסוף מידע ← הנחה ← צפייה ← ניתוח ובחינת נתונים ← הסקת מסקנה ← פרסום תוצאות.

זה עובד, משום שהחוק הטבעי אינו דת או מערכת אמונות, אלא מדע.

הגדרת העבודה של החוק הטבעי: תנאים אוניברסליים, שאינם מעשה ידי אדם, מחייבים ובלתי ניתנים לשינוי, השולטים בתוצאות ההתנהגות של כל הישויות התבוניות.

החוק-הטבעי הוא ערכה של חוקים רוחניים אוניברסליים הפועלים כדינמיקה השלטת בתודעה.


9. גילוי מול אמונה

ניתן לגלות את החוק הטבעי, להבין אותו, ולחיות איתו בהתאמה והרמוניה; שלא כמו דת, הדורשת מאיתנו להאמין לה, לקבלה כפי שהיא, ולעשות זאת בלא להטיל ספק.

דרך טובה להבין את האופן בו פועל החוק הטבעי היא להבין שהוא פועל כמו חוק הכבידה - לא הייתם פוסעים אל קצה התהום וממשיכים ללכת. חוק הכבידה אינו דורש ממכם להפעיל אמונה; כך גם החוק הטבעי.

אמונה היא לחלוטין בלתי רלוונטית כאשר מדובר בקיומם ופעולתם של חוקי הטבע, כמו כבידה, אינרציה, מומנטום, תרמודינמיקה או אלקטרומגנטיות. כמו תופעות הטבע הללו, פעולתו של החוק הטבעי אינו דורש אמונה כדי להמשיך ולפעול, להתגלות ולהיות ידוע.

"קיימות שתי דרכים לשטות במוח האנושי: האחת היא להאמין במה שאינו אמת; השנייה היא לסרב לקבל את מה שהוא אמת." - סורן קירקגארד, פילוסוף דני.


לפרק הקודם
לפרק הבא
 
נהניתם? החכמתם? נתרמתם? נשמח אם תתרמו בחזרה.

את המסמך המקורי בשפה האנגלית, ניתן להוריד בקישור זה.

תרגום ועריכה - יולי רמון, 25.10.2023

bottom of page